Nabór na pracownika biurowego

Szanowni Państwo,
Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Vistula – Terra Culmensis – Rozwój Przez Tradycję” organizuje nabór na stanowisko: Pracownik biurowy ds. administracyjno-biurowych, ds. promocji i animacji.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej LGD:
Kliknij, aby przejść do strony

Z wyrazami szacunku
Anna Boczek – Pracownika administracyjno – biurowy

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

KOMUNIKAT   DLA   ROLNIKÓW

poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych

Możliwa jest pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Wnioski należy składać do 5 grudnia 2016r. w Biurze Powiatowym ARiMR.

Rolnikowi będzie udzielona pomoc, gdy szkody w danej uprawie wynoszą co najmniej 50% na powierzchni nie mniejszej niż 70% tych upraw lub szkody powstałej w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych na powierzchni co najmniej 50%. i mniej niż 70% uprawy.

Pomoc rolnikowi będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika Biura Powiatowego ARiMR na wniosek rolnika, złożony na specjalnym formularzu w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r.

Stawka pomocy będzie wynosiła 400 zł/1 ha powierzchni upraw rolnych zniszczonych przez klęski żywiołowe jak: susza, gradobicie, huragan, deszcz nawalny. Dotyczy to także ujemnych skutków przezimowania roślin. Jednak w przypadku, gdy zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych wniosków przekroczy kwotę 100 mln zł, do wyliczenia wysokości pomocy stosowany będzie współczynnik korygujący, który stanowić będzie iloraz kwoty 100 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków – zaznacza ministerstwo.

Szczegóły patrz na linku: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-uruchomi-pomoc-z-budzetu-krajowego-dla-rolnikow-ktorzy-w-2016-roku-poniesli-wysokie-strat.html

Wytworzył WZRKiOR w Bydgoszczy

Załączniki

Pomniki Naszej Małej Ojczyzny

Zakończyła się renowacja pomnika ofiar zamordowanych we wrześniu 1939 r., a spoczywających na Cmentarzu Parafialnym w Grucie. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 15 października 2016 roku.

Komitet, który zajmował się odnowieniem uzyskał właśnie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji informację, że wszystkie kwestie związane ze zbiórką pieniędzy i ich rozliczeniem są prawidłowe.

piwek

Inicjatorzy tego pomysłu postanowili kontynuować działalność i powołali do życia społeczny Komitet, który zajmie się rewitalizacją pomnika kapitana pilota Floriana Laskowskiego, bohatera z września 1939 r.

Patronat nad nową inicjatywą objęli: Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta, ksiądz proboszcz Henryk Szczodrowski oraz Krzysztof Ficek, dyrektor Zespołu Szkół w Grucie, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa nosząca imię pilota.

Założyciele Komitetu zachęcają do współpracy wszystkich mieszkańców naszej gminy i proszą o wypożyczenie wszelkich posiadanych materiałów (artykułów z gazet, zdjęć, wspomnień w formie spisanej, itp.) związanych z losem kapitana F. Laskowsiego oraz jego mogiły.

Deklarujący współpracę powinni skontaktować się z ks. Kamilem Pańkowcem, Waldemarem Kurkowskim i Tomaszem Piwowarskim.

  (r)