Bardzo ważne spotkanie w sprawie przebiegu trasy ekspresowej S5 przez Gminę Gruta

W dniu 9 marca 2021 roku Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski wraz z Panem Jackiem Zyglewiczem – Zastępcą Wójta Gminy Grudziądz odbyli bardzo ważne spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie proponowanego przebiegu trasy ekspresowej S5. Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi Rafałowi Weber oraz Pani Minister Annie Gembickiej za umożliwienie tego spotkania. Jako jedni z nielicznych samorządów mieliśmy możliwość przedstawienia stanowiska samorządu oraz uwag i obaw mieszkańców na bezpośrednim spotkaniu. Pan Minister zapewnił nas, że w przypadku wyboru fioletowego wariantu trasy S5 – przecinającego gminę Gruta – szczegółowy przebieg trasy ustalony zostanie przy udziale mieszkańców gminy w ramach konsultacji społecznych oraz władz gminy Gruta i nie będzie naruszać zurbanizowanych części gminy. Planowana inwestycja jest strategiczna i bardzo ważna z punku widzenia rozwoju gospodarczego całego regionu. O kolejnych ustaleniach w sprawie będziemy informować Państwa na bieżąco.

KONTA BANKOWE GMINY GRUTA

Szanowni Państwo – poniżej podajemy wykaz wszystkich aktualnych numerów kont bankowych Gminy Gruta.

KONTA BANKOWE GMINY GRUTA

Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Nazwa operacji

Numer konta
Opłata skarbowa 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Czynsz dzierżawny grunt 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Opłata przekształceniowa 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Użytkowanie wieczyste 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Zajęcie pasa drogowego 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Podatek od środków transportu 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001
   
Czynsz mieszkaniowy 98 9484 1033 2306 1600 2219 0021
   
Odpady komunalne Konto indywidualne podatnika
   
Podatek rolny Konto indywidualne podatnika
Podatek od nieruchomości Konto indywidualne podatnika
Podatek leśny Konto indywidualne podatnika
   
Woda, ścieki Konto indywidualne podatnika
   
Wadia i depozyty 34 9484 1033 2306 1600 2219 0009
   
Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej
w Grucie
28 9484 1033 2306 1602 0489 0005
Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej
w Nicwałdzie
05 9484 1033 2306 1602 0492 0004
Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej
w Słupie
40 9484 1033 2306 1602 0519 0004
Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej
w Plemiętach
95 9484 1033 2306 1602 0506 0004
Wpłata za obiady w Szkole Podstawowej
w Boguszewie
13 9484 1033 2306 1602 0476 0004
   
Opłaty za przedszkole 68 9484 1033 2306 1602 0463 0004
   
Opłaty za żłobek 74 9484 1033 2306 1602 0548 0004

#szczepimysie

#szczepimysie Harmonogram szczepień przeciwko COVID-19. Informujemy, że Ośrodek Zdrowia w Grucie realizuje program szczepień według porządku przedstawionego poniżej. Przypominamy również o specjalnie utworzonej Infolinii do Ośrodka Zdrowia w Grucie pod nr telefonu 577-410-442. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Kolejna świetlica już wkrótce

Trwają intensywne prace budowlane w Dąbrówce Królewskiej. W pozostałych pomieszczeniach po byłej szkole powstanie świetlica wiejska z wyposażoną kuchnią i zapleczem sanitarnym. Zadanie w 85% zostało dofinansowane ze środków europejskich. Całkowity koszt adaptacji i wyposażenia pomieszczeń wyniesie ponad 600 tyś. zł.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

“Nareszcie!!! Działamy”

“Nareszcie!!! Działamy” – radosny okrzyk pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej mówi sam za siebie!
Po prawie pół rocznej przerwie nieobecności podopieczni ŚDS wrócili na zajęcia terapeutyczne. Zajęcia odbywają się w reżimie sanitarnym i prowadzone są rotacyjnie w małych grupach. Zarówno uczestnicy jak i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej bardzo za sobą tęsknili, dlatego możliwość powrotu uczestników sprawiła wszystkim tak wiele radości.

STOP COVID

O aplikacji

STOP COVID to aplikacja, która skutecznie pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Korzysta z API opracowanego przez Apple i Google. Działa w oparciu o technologię Bluetooth, co ważne – nie korzysta z żadnych danych użytkowników. Wasza prywatność jest dla nas najważniejsza.

Aplikacja jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna.
Jak pokazują badania, skuteczna izolacja zakażonych oraz wykorzystanie aplikacji typu exposure notification (tego typu aplikacją jest STOP COVID) mogą znacząco zredukować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego już dziś ściągnij, uruchom aplikację – dbaj o siebie i innych.

Jak to działa?

Aplikacja monitoruje nasze otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na których jest zainstalowana. „Zapamiętuje” każde spotkanie, które trwało więcej niż 15 minut i odbyło się w odległości poniżej 2 metrów. Jeśli któryś z użytkowników zachoruje – pozostali, z którymi miał kontakt w ciągu ostatnich 14 dni, otrzymają powiadomienie. Dzięki temu będą mogli ochronić siebie i innych.

Więcej o działaniu aplikacji STOP COVID znajdziesz w zakładce Jak to działa.