Informacja dot. szczepień

Szanowni mieszkańcy!
Zbliża się termin szczepień na COVID-19. Poniżej kilka najistotniejszych informacji praktycznych. Dla zainteresowanych polecamy zapoznanie się ze stroną rządową https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ Znaleźć tam można rzetelne informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości. Informacje nt. szczepień można również uzyskać pod gminnym numerem Infolinii ds. szczepień 577-410-442. Infolinia czynna będzie od 18.01.2021 roku w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Pamiętajmy:
Przebycie COVID-19 nie jest przeciwwskazaniem do szczepień przeciw COVID-19.
Kwalifikacja do szczepienia przeciw COVID-19 nie wymaga wcześniejszej oceny poziomu przeciwciał przeciw SARS-CoV-2.
Dodatni wynik poziomu przeciwciał nie stanowi przeciwwskazania do szczepień przeciw COVID-19.
Nie zaleca się szczepienia w trakcie leczenia immunosupresyjnego, z uwagi na to, że nie prowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów.
Nie zaleca się szczepienia w okresie ciąży i karmienia piersią, z uwagi na to, że nie prowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów.
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne i bezpłatne.

Przerwa w dostawie energii

Energa operator informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowych:
21.01.2021 w godz. 08.00-11.00 Stacja: Słup 4,5,6,7,9
Za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przepraszamy.

PSZOK coraz bliżej…

W dniu dzisiejszym do gminy Gruta trafił nowo zakupiony ciągnik marki New Holland T6.160 wraz z przyczepą 10t typu Tandem oraz kompleksowym wyposażeniem w postaci ładowacza czołowego, łyżki oraz zamiatarki. Radość i zadowolenie z nowego zakupu udzieliło się wszystkim. Sprzęt osobiście został przetestowany m.in. przez Wójta Gminy Gruta.
Nowy zakup stanowić będzie część wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych w Grucie, którego budowa rozpocznie się już pod koniec stycznia br. Ciągnik wraz z wyposażeniem został zakupiony w ramach dofinansowania otrzymanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO K-P. za kwotę 442 800,00 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 85%, reszta została kosztów pokryta ze środków budżetu gminy.

No Images found.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Wizyta w Gminie Gruta

W dniu dzisiejszym – na zaproszenie Wójta Gminy Gruta – Naszą Gminę wizytował Pan Mariusz Kałużny – Poseł na Sejm RP. Podczas owocnego spotkania poruszono wiele spraw związanych z potrzebami gminy Gruta, z których najważniejsze dotyczyły budowy nowej hali sportowej w Nicwałdzie. Trzymajmy kciuki za pomyślność inwestycji!

KOMUNIKAT OŚRODKA ZDROWIA W GRUCIE – Harmonogram szczepień w gminie Gruta dla osób 80+ i 70+.

Drogi Seniorze! Masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:
Skontaktuj się telefonicznie z wybranym punktem szczepień.
W naszej gminie punkt szczepień znajduje się w Ośrodku Zdrowia w Grucie, tel. 56 46 83 189 lub 798 070 948
Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny.
Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl.
Przypominamy również o Infolinii SPZOZ w Grucie dotyczącej tematyki szczepień na COVID-19. Infolinia zacznie działać od 18.01.2021 r. i będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Uwaga! Seniorzy nie wymagają skierowania na szczepienia (będą automatycznie wpisani do systemu), jednak muszą się zarejestrować na szczepienie, wówczas będzie ustalony termin pierwszego i drugiego (po ok. 3.tygodniach) szczepienia. Uwaga: termin musi być ściśle zachowany, aby nie marnować szczepionek.
Jak wygląda harmonogram rejestracji?
Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat.
Od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia.
Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.
O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.
Co z osobami w wieku 18-69 lat – jak to będzie można zrobić?
Osoby chętne na szczepienie muszą się najpierw zarejestrować na stronie pacjent.gov.pl. Wypełnij prosty formularz (podaj imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu). Na adres mailowy, który podałeś w formularzu, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. Wejdź na swoją pocztę i kliknij w link – Twój formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie. Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość e-mail z informacją, że masz już wystawione e-skierowanie. Wtedy będziesz mógł się zarejestrować na konkretny termin.
Szczepienia dla tej grupy wiekowej prawdopodobnie rozpoczną się dopiero w drugim kwartale, więc szczegółowe zalecenia mogą się zmienić. Masowe szczepienia skomplikują i tak już trudne warunki udzielania świadczeń w przychodni w Grucie. Prawdopodobnie wydłuży się czas realizacji tzw. “powtórek” recept. Prosimy o wyrozumiałość.

Kolejne środki dla Gminy Gruta

Gmina Gruta w 2020 r., pozyskała środki na realizację projektu pn.:  „Aktywnie w Dolinie Osy” od  Lokalnej Grupy Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Gmina Gruta przy wkładzie własnym w wysokości: 2.680,00 zł pozyskała środki w kwocie 50.000,00 zł na prowadzenie działań integrujących lokalną społeczność. W ramach rozpoczętego projektu przeprowadzone zostaną różnorodne działania promujące zdrowy styl życia, warsztaty podnoszące poziom wiedzy o zdrowiu, warsztaty prowadzone przez informatyków. Zaplanowano współpracę z lokalnie działającymi organizacjami społecznymi w organizację lokalnego festynu.

Gmina Gruta wydłużyła okres realizacji projektu do dnia 31.10.2021 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o konkursie na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej

Wójt Gminy Gruta informuje o naborze w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej.

Dodatkowe informacje można znaleźć w załączniku poniżej, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  w zakładce: Inne/Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz pozostałe kierownicze jednostek podległych

Grypa ptaków w Kujawsko-Pomorskiem

W piątek 8 stycznia 2021 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował o wykryciu ogniska ptasiej grypy w regionie. Wirus dotarł do fermy indyków w Linowie w powiecie grudziądzkim.

W piątek rano (8.01.2021) wojewoda podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym

 • teren ok. 3 km wokół miejsca stwierdzenia choroby, określono jako zapowietrzony.
 • obszar w pobliżu ok. 10 km został uznany jako zagrożony ptasią grypą i obejmuje on również część powiatów: brodnickiego oraz wąbrzeskiego.

Na terenie zapowietrzonym m.in. właściciele drobiu muszą zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym z sąsiednich gospodarstw lub z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego takich jak np. maty dezynfekujące.

Ptasia grypa: Obszar zapowietrzony w Kujawsko-Pomorskiem:

 • Linowo i Rychnowo w gminie Świecie nad Osą
 • Boguszewo i Słup – gmina Gruta

Ptasia grypa: Obszar zagrożony w Kujawsko-Pomorskiem:

 • Białobłoty, Bursztynowo, Karolewo, Kitnówko, Lisnowo, Lisnówko, Mędrzyce, Świecie nad Osą, Szarnoś i Widlice w gminie Świecie nad Osą, powiat grudziądzki
 • Bogdanki, Jakubkowo, Łasin, Nowe Mosty, Przesławice, Szczepanki i Wybudowanie Łasińskie w gminie Łasin, powiat grudziądzki
 • Annowo, Dąbrówka Królewska, Gołębiewko, Gruta, Jasiewo, Kitnowo, Mełno, Okonin, Orle i Salno – w gminie Gruta, powiat grudziądzki
 • Czeczewo, Gołębiewo, Nowy Dwór, Radzyń Chełmiński, Rywałd, Stara Ruda, Szumiłowo i Zakrzewo w gminie Jabłonowo Pomorskie, powiat brodnicki
 • Adamowo, Budziszewo, Buk Pomorski, Jabłonowo Pomorskie, Jabłnowo-Zamek i Szczepanki w gminie Jabłonowo Pomorskie, powiat brodnicki
 • Blizno, Blizienko i Szczuplinki w gminie Książki, powiat wąbrzeski

Nakazy na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym grypą ptaków to m.in.:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach, aby uniemożliwić im kontakt z innymi ptakami
 2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego, wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące

Zakazy na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym to m.in.:

 • przemieszczania drobiu
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody powiatowego lekarza weterynarii (tylko na zapowietrzonym)
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba, że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę
 • organizowania polowań na ptaki łowne
 • organizowania targów i wystaw z udziałem drobiu lub innych ptaków (obszar zagrożony)

Obowiązuje co najmniej 21 dni od dnia zakończenia czyszczenia i odkażania ogniska na obszarze zapowietrzonym, co najmniej 30 dni na obszarze zagrożonym.

W załączeniu Rozporządzenie nr 1/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grudziądzu.

żródło: Gazeta Pomorska