GRUTA. GMINA PEŁNA PERSPEKTYW.

GRUTA. GMINA PEŁNA PERSPEKTYW.
Pod patronatem takiego hasła powstały nowe materiały promocyjne gminy Gruta – kalendarze ścienne i podkłady biurowe z logo i pięknymi zdjęciami naszej gminy, które będą reprezentowały ją na zewnątrz. Wraz z kalendarzami Naszym partnerom i współpracownikom zostaną przedstawione nowe plany i pomysły na rozwój gminy Gruta na nadchodzący Nowy 2021 Rok. Materiały zostaną przekazane do najważniejszych instytucji i organizacji, z którymi władze gminy tworzą nową perspektywę rozwoju.

Medaliści u Wójta Gminy

W dniu 7 grudnia 2020 r. Medaliści – Igor i Borys Osuch z Gruty wraz z rodziną i opiekunami odwiedzili na zaproszenie Wójta Gminy Gruta Urząd Gminy. Oprócz osobistych gratulacji złożonych przez Wójta, zawodnicy otrzymali również nagrody finansowe Wójta za mistrzowskie reprezentowanie naszej gminy w świecie sportu na najwyższym poziomie. Gratulacje otrzymali również rodzicie i opiekunowie zawodników. Przypomnijmy, że Igor Osuch w listopadzie br. zdobył tytuł Srebrnego Medalisty Pucharu Świata! Igor trenuje od 6 roku życia. W tym roku ukończył 17 lat. Miłość do sportu na Igora przeszła z dziadka i ojca, którzy również mają w swoim dorobku mistrzowskie tytuły, a zarazem są trenerami naszego Mistrza. Młody zawodnik na swoim koncie wiele zwycięstw. Dziesięciokrotnie poprawiał rekord Polski, uzyskując coraz lepszy wynik. Posiada tytuł Vice Mistrza Polski i Świata w kilku kategoriach. Swoją pasją zaraził również młodszego brata — Borysa który również posiada tytuł Mistrza Polski do lat 15. Naszym Mistrzom oraz ich trenerom składamy raz jeszcze najserdeczniejsze gratulacje za mistrzowskie osiągi oraz życzenia dalszych sukcesów w sporcie.

 

Smutna wiadomość

W dniu 4 grudnia 2020 r. dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Pana Mariana Dubowskiego, lekarza weterynarii. Mieszkańcy gminy zapamiętają Pana Mariana Dubowskiego jako niezwykle uczynnego człowieka z wspaniałym podejściem do swoich pacjentów oraz ich właścicieli. Jako lekarz weterynarii z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem wykonywał swój zawód, nigdy nie odmówił pomocy, niejednokrotnie nawet pomimo późnej pory. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składa Wójt Gminy Gruta wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie

II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Szanowni Mieszkańcy!
W poniedziałek 30 listopada br. rozpoczął się II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy głosów, które zostały poddane szczegółowej analizie eksperckiej. Na ich podstawie został przygotowany raport podsumowujący pierwszy etap, który dostępny jest pod linkiem https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl. Przypominamy, że w ramach pierwszego etapu władze gminy Gruta w marcu br. złożyły oficjalny protest co do trasy proponowanego przebiegu linii w okolicach Pokrzywna, Wiktorowa i Plemiąt. Niestety wstępna analiza raportu nie wskazuje na uwzględnienie żądań określonych w oficjalnym proteście gminy Gruta. Nie mniej jednak podobnie jak to miało miejsce w pierwszym etapie, pragniemy jak najwcześniej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji i ochronę interesów mieszkańców gminy Gruta. W tym celu zachęcamy Państwa do zamieszczania indywidualnych opinii, uwag i protestów dotyczących projektu budowy CPK przez teren naszej gminy. Władze gminy w oparciu o prowadzone konsultacje również przygotowują się do zajęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Uwagi i wnioski dot. projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla SSL, można składać od 30 listopada do 31 grudnia 2020 r. włącznie, na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej CPK www.konsultacje.cpk.pl.

 

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

Informujemy, że gmina Gruta przystąpiła do projektu pn.: “Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, projekt ten realizowany będzie w 80 samorządach naszego województwa. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego koordynatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Natomiast za wykonanie zadania w gminie Gruta odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
„Kujawsko – Pomorska Teleopieka” to system opiekuńczo-ratunkowy, który składa się z tzw. bransoletki życia umożliwiającej szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku) oraz centrum operacyjnego, w którym odbierane są sygnały alarmowe od podopiecznych 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Gromadzone przez system dane medyczne o podopiecznych – informacje o przebytych i przewlekłych chorobach oraz przyjmowanych lekach – mogą być pomocne lekarzom i ratownikom, niosącym im pomoc w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia.
Teleopieką zostanie objętych 20 osób niesamodzielnych i starszych z naszej gminy. Realizacja projektu rozpocznie się na początku przyszłego roku.

Aktualizacja projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gruta

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wyłożeniu do publicznego wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu na okres 21 dni tj. od 02.12.2020 r. – 23.12.2020 r. Aktualizację projektu założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gruta.

Otwarcie nowej części Żłobka w Nicwałdzie

1 grudnia 2020 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowodobudowanej części Żłobka “Bąbelek” w Nicwałdzie. Na zaproszenie Wójta Gminy Gruta w Żłobku pojawili się m.in. Poseł na Sejm RP Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau, Pani Małgorzata Taranowicz – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele Rady Gminy Gruta oraz Rady Powiatu Grudziądzkiego oraz władze sołeckie wsi Nicwałd. Uroczystości poświęcenia nowej części budynku dokonał Ks. Proboszcz Marek Wysiecki z Parafii w Okoninie. Nowa sala licząca ponad 40 m2 została wybudowana i doposażona w całości w ramach dotacji otrzymanej z rządowego programu Maluch+. Obecnie w Żłobku jest miejsce dla 25 dzieci. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom w powstanie nowej części Żłobka. Szczególne podziękowanie kierujemy dla Pani Marty Kaszuba – Dyrektor Żłobka oraz jej pracowników, jak również dla podopiecznych, którzy przygotowali piękny występ z okazji otwarcia. Nie obyło się również bez prezentów. Podopieczni Żłobka otrzymali m.in od Wójta Gminy Gruta Misie z herbem Gminy i logo programu Maluch+. Wśród prezentów od gości znalazły się również pomoce naukowe, książki, zabawki oraz audiobooki. Przypominamy że koszt całości zadania wyniósł prawie 220 tys. złotych i w 100% został sfinansowany ze środków zewnętrznych. W ramach dofinansowania wymieniono również piec C.O. oraz zaplanowano nowy plac zabaw, który stanie obok Żłobka w połowie grudnia br. Dzieciom życzymy samych radosnych dni pełnych przygód i atrakcji.

 

Andrzejkowa Niespodzianka w UG Gruta

Andrzejkowa Wróżka odwiedziła Urząd Gminy w Grucie. Każdy otrzymał osobistą wróżbę, której towarzyszył słodki poczęstunek. Dziękujemy serdecznie za miłą niespodziankę, a Pani Ani Fabrykiewicz za to że sprowadziła do nas Wróżkę. Korzystając z okazji składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla wszystkich Andrzejów! Wam drodzy Mieszkańcy życzymy natomiast aby spełniły się Wam wszystkie dobre Andrzejkowe Wróżby.

Wizytacja Posła na Sejm RP oraz Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego

01.02.2020 roku gminę Gruta wizytowali ważni goście. Na zaproszenie Wójta Gminy Gruta, Urząd Gminy odwiedzili Poseł na Sejm RP Pan Jan Krzysztof Ardanowski oraz Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau. W trakcie spotkania poruszono wiele ważnych tematów, również tych inwestycyjnych oraz dyskutowano o przyszłości i planach rozwoju gminy Gruta.