Kolejna edycja dystrybucji paczek.

Dzięki współpracy z Grudziądzkim Centrum Caritas w dniu 12.04.2022 r. rozpoczęto kolejną edycję paczek od Wójta Gminy Gruta, zawierających produkty żywnościowe oraz produkty przemysłowe i higieniczne. Wzorem ubiegłego roku, trafią one do wszystkich Mieszkańców, którzy ukończyli 65 rok życia oraz do osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gruta. W związku z dużym zainteresowaniem Mieszkańców, akcja została zorganizowana w Naszej gminie już po raz czwarty. W dystrybucji paczek po raz kolejny pomagają nam nasi nie zastąpieni druhowie z OSP oraz pracownicy UG oraz GOPS w Grucie. Dziękujemy za współpracę!

Zebranie OSP Boguszewo

Dnia 08.04.22r. w remizie OSP w Boguszewie odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP przewodniczył dh Prezes Sławomir Chyła w posiedzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Gruta mgr Waldemar Kurkowski.
W trakcie zebrania przedstawiono następujące sprawozdania za rok 2021: dh Hania Szumotalska z działalności OSP , dh Robert Zgardowski finansowe i dh Krzysztof Kopczyński Komisji Rewizyjnej. Zarząd OSP za okres sprawozdawczy uzyskał absolutorium jednogłośnie.. Pan Wójt Waldemar Kurkowski pogratulował absolutorium zarządowi, podziękował za wkład pracy społecznej, w pracach remontowych w remizie oraz wokół budynku a dh strażakom i życzył ile wyjazdów- tyle powrotów.
Nasze społeczeństwo może czuć się bezpiecznie mając takich strażaków. Pan Wójt zapewnił że przy wsparciu radnych będzie starał się doposażać OSP. W związku ze zbliżającymi się świętami złożył wszystkim zebranym życzenia zdrowych i wesołych świąt. Na zakończenie zebrania dh Prezes Chyła również podziękował dh strażakom za wkład pracy na rzecz naszej remizy i życzył również wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Bezpłatna kastracja zwierząt właścicielskich w Gminie Gruta ZWIERZowa Akcja Kastracja!

Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie 100% kosztów zabiegu kastracji zwierząt domowych (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Gminy Gruta.

  • Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu
  • Dofinansowanie kosztów kastracji będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Gruta na rok 2022. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Czas realizacji projektu do 15 października 2022 r.
  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel otrzymuje kartę skierowania do przychodni weterynaryjnej, w celu wykonania zabiegu usługi.
  • Zwierzęta zostaną także bezpłatnie oznakowane w ramach Akcji
  • Właściciel kilku zwierząt domowych (psów, kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zabiegu kastracji/sterylizacji tylko jednego zwierzęcia danego gatunku.
  • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

– złożenie wniosku do Urzędu Gminy Gruta,

– właściciel zwierzęcia musi mieć adres zamieszkania lub zameldowania na terenie Gminy Gruta,

– w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,

– właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia oraz rejestrację w ogólnopolskiej bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL.


Załączniki

! K O M U N I K A T !

Wójt Gminy Gruta zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na konsultacje społeczne w sprawie przebiegu trasy S5 w dniu 10.05.2022 na godzinę 17:00 do sali narad w Urzędzie Gminy w Grucie!
 Ponadto, w związku z planowanymi zebraniami wiejskimi w Kitnowie i Boguszewie, z uwagi na brak możliwości przedstawiciela UG Gruta na zebraniu w Kitnowie w najbliższy piątek, Wójt Gminy Gruta zwraca się z prośba mieszkańców Kitnowa o uczestnictwo w zebraniu wiejskim w Boguszewie w dniu 11.04.2022 na godz. 19:00 ! Prosimy o udostępnianie tej informacji.

Spotkanie dotycząće przebiegu trasy S5.

Wczoraj w UG w Grucie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Gruta Pana Waldemara Kurkowskiego z Wójtem Gmina Świecie nad Osą Panem Ireneuszem Maj i Burmistrzem Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Panem Krzysztofem Chodubskim w sprawie opracowania alternatywnego przebiegu trasy S5. Wspólne stanowisko wszystkich trzech samorządów doprowadziło do opracowania nowego alternatywnego przebiegu trasy S5, który uwzględnia przede wszystkim głos sprzeciwu mieszkańców trzech gmin. Zaproponowane rozwiązanie powoduje m.in. zaprojektowanie przebiegu trasy poza terenami zurbanizowanymi Linowa, Gołębiewka, Boguszewa i Kitnowa oraz Mełna ZZD za farmą wiatraków i wysypiskiem śmieci, jak również przesunięcie proponowanego dotychczas przebiegu w kierunku południowym na odcinku Wiktorowa, Plemiąt i Szumiłowa. Propozycja nowego przebiegu trasy zostanie przedstawiona Radnym na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Gruta, a następnie jako wspólne stanowisko wszystkich samorządów zostanie przedstawiona do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, celem wdrożenia w życie. Jednocześnie zapewniamy, że brak zgody GDDKiA skutkować będzie zdecydowanym sprzeciwem samorządu w przedmiocie dotychczas proponowanych przebiegów tras i uniemożliwieniem budowy trasy S5 w wariancie niekorzystnym dla mieszkańców wszystkich trzech gmin. O dalszych etapach rozwoju sprawy będziemy informować Państwa ma bieżąco. Prosimy o udostępnianie tej informacji.

Energa operator informuje o planowanym wyłączeniu dostaw energii elektrycznej w dniu 11.04.2022 w godz. 1000-1400 Stacja: Gruta 17, obwód 200, oraz 12.04.2022 w godz. 930-1730 Stacje: Okonin 1, 2, 3, 4, 6, 7; Mełno 2.

Za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przepraszamy.

Szczegółowe informacje na stronie www.energa-operator.pl w zakładce „Awarie i Wyłączenia”.

Trwa remont drogi gminnej nr 041425C w Grucie.

Wykonywany w ramach gwarancji wykonawcy. W zasadzie jest to kompletna przebudowa drogi, która po “remoncie” w 2018 roku wymagała nagłej interwencji. Dotychczasowy “sprysk” został zastąpiony solidną podbudową oraz warstwą ułożonego asfaltu. Po zakończonych pracach na odcinku w Grucie, wykonawca dokona na tych samych zasadach napraw gwarancyjnych w Plemiętach (DG nr 041403C) oraz w Dąbrówce Królewskiej (DG nr 041443C). Koszty naprawy w całości ponosi wykonawca, tj. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROBUD z Wąbrzeźna. Mieszkańców i użytkowników tych dróg prosimy o cierpliwość i zachowanie ostrożności.