Nowe budy dla psiaków :)

Nowe budy dla psiaków :)

Spełniły się marzenia świąteczne i jednak Mikołaj dotrze do psiaków . Dziś uczestnicy projektu ,,Dach dla Przyjaciela-Reaktywacja “nr 2023-1-PL01-ESC30-SOL-000149174 finansowanego ze środków UE przekazali partię bud do Urzędu Gminy w Grucie . Każdy z domków oznaczony jest logo projektu, by w świat ,, szła” informacja, że nie zostawiamy zwierząt w potrzebie. Dawanie prezentów daje radość stąd dziś jesteśmy weselsi. Krótka przerwa na święta i od Nowego Roku kontynuujemy prace dalej.
Budowa nowych mieszkań lokatorskich

Budowa nowych mieszkań lokatorskich

Przedstawiamy Państwu wizualizację projektu budowlanego nowych mieszkań lokatorskich, które niebawem powstaną w Grucie. Koncepcja obejmuje budowę 10 budynków dwurodzinnych, w których znajdzie się 20 mieszkań: 5 kawalerek, 10 mieszkań dwupokojowych oraz 5 mieszkań trzypokojowych.

Każdy z budynków będzie wyposażony z niezależną pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną. Przypomnijmy, że inwestycja zostanie zrealizowana dzięki przystąpieniu samorządu gminy Gmina Gruta do rządowego programu budowy mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Krajowego Zasobu Nieruchomości. Wójt Gmina Gruta Pan Waldemar Kurkowski w połowie 2021 roku podpisał akt erekcyjny spółki KZN – Toruński, która jest odpowiedzialna za budowę nowych mieszkań m.in. na terenie naszej gminy. Na realizację inwestycji samorząd Gmina Gruta otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,9 mln zł, które wraz z działką budowlaną za zgodą Rady Gminy Gruta zostało przekazane jako udział w spółce. Proces budowy mieszkań rozpocznie się prawdopodobnie na przełomie I i II kwartału 2024 roku.

W chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej wyboru wykonawcy realizacji inwestycji. O najem mieszkania będzie mogła się ubiegać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej sytuacji finansowej i rodzinnej. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy najmu będzie jednak zobowiązanie się przez nią do terminowego uiszczania opłat eksploatacyjnych, opłat niezależnych od operatora mieszkaniowego i czynszu wynikającego z umowy z operatorem.

Dopuszczalne będą dwa rodzaje umowy najmu: najem z opcją oznacza umowę najmu o czynszu normowanym związaną z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania oraz najem bez opcji – umowę najmu o czynszu normowanym niezwiązaną z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania. Każda umowa będzie oferowana w pierwszej kolejności jako umowa z opcją – to najemca będzie decydował o tym, czy zamierza dążyć do zakupu najmowanego mieszkania.

W przypadku umowy najmu bez opcji najemca będzie miał możliwość przekształcenia umowy w umowę najmu z opcją w każdym czasie trwania stosunku najmu, a jeśli do upływu 15-letniego okresu trwania umowy pozostało mniej niż 6 miesięcy możliwość ta przekształci się w prawo pierwokupu. O dalszych postępach prac będziemy informować Państwa na bieżąco.

❤️❤️‼️Rekord pobity‼️❤️❤️

❤️❤️‼️Rekord pobity‼️❤️❤️

❤️❤️‼️Rekord pobity‼️❤️❤️ Kwotę 28 392,97 zł zebrał gminny sztab WOŚP podczas wczorajszego WIELKIEGO 32. GRANIA ORKIESTRY!
Ale ten rekord nigdy by nie padł gdyby nie wspaniali ludzie i ich wielkie serca ❤️
Szczególne podziękowania kierujemy do:
❤️ Gminnego Sztabu 32. Finału WOŚP pod przewodnictwem Pani Renata Kurkus
❤️ Samorządu gminy Gruta na czele z Wójtem Waldemar Kurkowski
❤️ Wolontariuszy Orkiestry
❤️ Sponsorów i darczyńców
❤️ Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich
❤️ Szkół podstawowych z terenu gminy Gruta
❤️ Druhów gminnych jednostek OSP
❤️ Pracowników gminnej służby zdrowia
❤️ Klubu Seniora “Wiecznie Młodzi”
❤️ Lokalnych artystów oraz osób koordynujących występy dzieci i młodzieży,
a także wszystkich innych osób które wsparły nasze wczorajsze granie
❤️ Koniec finału uczciliśmy tradycyjnym światełkiem do nieba
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia❤️ Do zobaczenia za rok‼️
« z 2 »