Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

04.09.2019r. w godz. 0900-1500 Stacja: Orle 1 obwód 100

05.09.2019r. w godz. 0900-1500 Stacja: Orle 1 obwód 200, Jasiewo 5

14.09.2019r. w godz. 0900-1500   Stacja: Orle 1 obwód 100