Bezpłatna Pomoc Prawna


Mieszkańcy powiatu grudziądzkiego mogą skorzystać z bezpłatnej porady prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Do odwołania pozostają zamknięte punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 45 14 408 .