Bardzo ważne spotkanie w sprawie przebiegu trasy ekspresowej S5 przez Gminę Gruta


W dniu 9 marca 2021 roku Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski wraz z Panem Jackiem Zyglewiczem – Zastępcą Wójta Gminy Grudziądz odbyli bardzo ważne spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie proponowanego przebiegu trasy ekspresowej S5. Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi Rafałowi Weber oraz Pani Minister Annie Gembickiej za umożliwienie tego spotkania. Jako jedni z nielicznych samorządów mieliśmy możliwość przedstawienia stanowiska samorządu oraz uwag i obaw mieszkańców na bezpośrednim spotkaniu. Pan Minister zapewnił nas, że w przypadku wyboru fioletowego wariantu trasy S5 – przecinającego gminę Gruta – szczegółowy przebieg trasy ustalony zostanie przy udziale mieszkańców gminy w ramach konsultacji społecznych oraz władz gminy Gruta i nie będzie naruszać zurbanizowanych części gminy. Planowana inwestycja jest strategiczna i bardzo ważna z punku widzenia rozwoju gospodarczego całego regionu. O kolejnych ustaleniach w sprawie będziemy informować Państwa na bieżąco.