Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta


Zakończyliśmy prace budowlane przy inwestycji wodno-kanalizacyjnej!
Po niemal dwóch latach gmina Gruta kończy inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta”. Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Tekst: OK/ foto: zdjęcia wykonawcy zadania.