Aktualna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Selektywne zbieranie odpadów: 17 zł/osoba

Zmieszane zbieranie odpadów: 34 zł/osoba