Akcja szycia maseczek


Stowarzyszenie „Uśmiech” z Gruty włączyło się w akcję szycia maseczek ochronnych dla osób niepełnosprawnych, instytucji, mieszkańców Gminy i wszystkich, którzy zgłaszają się do nich z taką potrzebą. Wiele osób pomaga w tym przedsięwzięciu wspierając Stowarzyszenie poprzez przekazywanie materiałów, gumek i nici, a także poprzez wsparcie w formie darowizn. Również Gmina Gruta wsparła tę inicjatywę poprzez przekazanie środków finansowych na zakup tkanin bawełnianych.