Piknik Rodzinny – fotorelacja :)

Piknik Rodzinny – fotorelacja :)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z sobotniego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka który, odbył się w Ogrodzie Gminnego Centrum Kultury😀
Co najważniejsze – pogoda oraz frekwencja dopisały 🙂
« z 3 »
Z okazji dzisiejszego Święta Drogie Mamy, w imieniu całej wspólnoty samorządowej Gminy Gruta składam szczere wyrazy uznania i podziękowania za Wasz macierzyński trud oraz wypełnianą ogromnie ważną rolę w rodzinie i społeczeństwie. Życzymy Wam, abyście zawsze były doceniane a miłość, którą obdarzacie bliskich wracała do Was z podwojoną siłą.
Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich „Annowo – Młodzi Duchem”, Annowo 18, 86-330 Mełno. Nazwa zadania: Spotkanie integracyjne „Dzień Dziecka”.

31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2022 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Za 2022 r. wysokość rocznej kwoty granicznej wynosi 3.723 zł.

Przekroczenie obowiązującej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia/oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej w terminie do 31 maja 2023 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w Kasie.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich „Jasiewianki”, Jasiewo 1, 86-330 Mełno. Nazwa zadania: Spotkanie integracyjne „Dzień Dziecka”

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: powiaty: brodnicki, Grudziądz, grudziądzki.

Czas obowiązywania: od godz. 13:00 dnia 24.05.2023 do godz. 23:00 dnia 24.05.2023

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 55.

Drodzy Ósmoklasiści!

Drodzy Ósmoklasiści!
Przed Wami ważny moment w życiu – pierwszy egzamin, który sprawdzi Waszą wiedzę zdobytą w szkole podstawowej. Życzymy, aby uzyskane wyniki pozwoliły Wam na kontynuowanie nauki w wymarzonych szkołach. Trzymamy za Was kciuki👍😀😀
Zawody Sportowo-Pożarnicze 2023

Zawody Sportowo-Pożarnicze 2023

Gmina Gruta strażakami stoi od wielu lat. To niewątpliwie ewenement na skalę krajową. Nasza ziemia nie dość, że może być przykładem ofiarnej służby druhów, to na uwagę zasługuje również fakt, że wielu naszych strażaków na przestrzeni lat pracuje w Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, często mając na pagonach stopnie oficerskie.

Powodem do dumy strażackiej w gminie, są coroczne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział biorą jednostki z poszczególnych wsi.

W tym roku zawody odbyły się 20 maja i jak zawsze, trwały kilka godzin. Wzięło w nich udział 11 drużyn (w tym 5 młodzieżowych, 2 kobiece i 4 seniorów). Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski PSP w Grudziądzu brygadier Robert Gutowski. Sędzią głównym był młodszy brygadier Paweł Stachowicz.

Zawody rozegrane zostały w następujących konkurencjach:

1) według regulaminu młodzieżowych drużyn pożarniczych CTiF, bieg sztafetowy, rozwinięcie bojowe,

2) według regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych – rozwinięcie bojowe

Klasyfikacja generalna (według regulaminu CTiF) wygląda następująco:

dziewczęta – 1 m. OSP Gruta, 2 m. OSP Boguszewo.

chłopcy – 1 m. OSP Boguszewo, a 2 miejsce ex aequo OSP Gruta oraz OSP Plemięta.

Klasyfikacja generalna zawodów w klasie seniorzy przedstawia się następująco: 1 m. OSP Plemięta, 2 m. OSP Boguszewo, 3 m. OSP Gruta I, 4 m. OSP Gruta II. Natomiast wśród kobiet 1 m. zajęło OSP Boguszewo, 2 m. OSP Gruta.

Puchary i nagrody rzeczowe wręczali Sekretarz Gminy Gruta Pani Sabina Kamińska,  Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu mł. bryg. Tomasz Zdrojewski oraz Komendant Gminny OSP Sławomir Chyła.

Wiele konkurencji było naprawdę emocjonujących. Strażacy do zawodów przygotowali się bardzo starannie, stąd i w końcowych rezultatach różnice między poszczególnymi drużynami były niewielkie.

Podsumowując zawody Pani Sekretarz Sabina Kamińska powiedziała między innymi, że cieszy się z wysokiego poziomu wyszkolenia druhów, bo ich fachowość gwarantuje szybką pomoc w razie zagrożenia pożarowego, ale też w każdej innej trudnej dla mieszkańców gminy sytuacji.

– Sobotnie zmagania druhów stały na dobrym poziomie i co istotne, nie było też wypadków i kontuzji – z satysfakcją stwierdził prowadzący rywalizację mł. Bryg. Paweł Stachowicz.

Druhom dopisała pogoda. Obecnym na zawodach serwowano smaczną grochówkę.

Naszym druhom gratulujemy osiągniętych wyników na zawodach i zapraszamy Państwa do zapoznania z fotorelacją 😊

« z 5 »
Rusza budowa hali sportowej w Nicwałdzie

Rusza budowa hali sportowej w Nicwałdzie

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski podpisał kontrakt z generalnym wykonawcą inwestycji Firmą Wykonawczą OBIEKT z siedzibą w Grudziądzu. Wartość zadania wynosi prawie 6,3 mln zł, z czego 3 mln złotych pochodzą z otrzymanego z Ministerstwa Sportu dofinansowania, o które od 2 lat zabiegał samorząd gminy Gruta. Roboty będą obejmowały budowę nowej hali wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie, jak również adaptację starej sali gimnastycznej na dwie nowe klasy. Pierwsze prace rozpoczną się już podczas tegorocznych wakacji. Wykonawca ma 25 miesięcy na całkowite zakończenie robót.

Od 1 czerwca 2023 r. zmiana zasad przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS w zbiegu z emeryturami/rentami rolniczymi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. zasiłki pogrzebowe po zmarłych emerytach/rencistach uprawnionych do emerytur/rent rolniczych wypłacanych przez KRUS w tzw. zbiegu z emeryturą/rentą z systemu powszechnego i członkach ich rodzin będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 Wobec powyższego od dnia 1 czerwca 2023 r. wnioski o zasiłek pogrzebowy po ww. zmarłych osobach należy składać bezpośrednio do właściwego inspektoratu ZUS na druku Z-12, stosowanym w systemie powszechnym, który dostępny jest na stronie internetowej:

https://www.zus.pl/documents/10182/4447142/Z-12_pobierz+i+wydrukuj.pdf/e0fb33b4-5342-7cf5-3c73-ac32e51d63c3?t=1674465505028

Złożenie wniosku do ZUS może nastąpić osobiście, listownie za pośrednictwem poczty lub przy użyciu swojego profilu PUE ZUS.

Zasiłki pogrzebowe po osobach podlegających ubezpieczeniu rolniczemu oraz pobierających rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe i członkach ich rodzin, nadal przyznaje i wypłaca KRUS.

  Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Przebudowa wejścia o UG już zakończona :)

Przebudowa wejścia o UG już zakończona :)

Zakończono przebudowę wejścia do budynku UG w Grucie pod kątem dostosowania jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ułożono nową antypoślizgową nawierzchnię oraz zamontowano windę/platformę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problem wejścia na schody. Przed wejściem zostały również wbudowane wymagane przepisami pola uwagi. Zadanie zostało współfinansowane z grantu otrzymanego przez samorząd gminy Gruta z programu “Dostępny samorząd”, którego łączna wartość wyniosła 70 250,00 zł.

I Gminny Konkurs „Mam Talent”

I Gminny Konkurs „Mam Talent”

W ubiegły czwartek, 11 maja 2023 roku pod patronatem Wójta Gminy Gruta odbył się I Gminny Konkurs „Mam Talent”, którego organizacji podjęli się dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Plemiętach. Konkurs, pomimo swojej pierwszej edycji zyskał sporą popularność, a jego uczestnicy pokazali, że naprawdę mają talent! Dzieci i młodzież szkolna występowała w kilku kategoriach wiekowych i rodzajowych. Gand prix konkursu otrzymała Maja Kozłowska z SP w Nicwałdzie za wykonanie występu wokalno-instrumentalnego. Na wszystkich uczestników czekały nagrody rzeczowe, a w przerwie na obrady Jury na gości czekał poczęstunek.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników show, organizatorów konkursu oraz sponsorów wydarzenia.
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

« z 5 »

UWAGA KOMUNIKAT!

W związku z montażem nowego przyłącza na sieci wodociągowej w ciągu najbliższych kilku godzin mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców wsi: Boguszewo, Kitnowo i Mełno ZZD.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „UŚMIECH” w Grucie, Gruta 1, 86-330 Mełno Nazwa zadania: „Ruszaj się bo zardzewiejesz”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert). Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „UŚMIECH” w Grucie, Gruta 1, 86-330 Mełno Nazwa zadania: „Ruszaj się bo zardzewiejesz”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do wniosku o udzielenie w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do wniosku o udzielenie w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.

Nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej
Nazwa zadania: Konserwacja elewacji kościoła pw. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych i pomyślnych chwil, szczęścia w życiu zawodowym i osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech każdy Wasz dzień będzie świętem, niech nigdy nie zabraknie Wam ciepła i życzliwości, którymi obdarzacie pacjentów.
Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie
Adam Niedzin w w finale!

Adam Niedzin w w finale!

Udało się! Adam Niedzin z klasy VIII SP w Grucie będzie reprezentował Polskę w Europejskim Konkursie Statystycznym! Do finału dostał się dzięki swojej ciężkiej pracy i ogromnej wiedzy, ale szczęściu pomógł mu również Państwa głos, o który prosiliśmy pod koniec kwietnia. Bardzo dziękujemy wszystkim przyjaciołom, sympatykom oraz tym, którzy zagłosowali na film naszego laureata. Dzięki Państwa głosom oraz ocenie jury, Adam będzie reprezentował szkołę, gminę Gruta oraz nasz kraj w europejskim finale konkursu statystycznego. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem telewizyjnym dzisiejszego wydania “Zbliżeń”, gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółów i wywiad z naszym laureatem dostępnym pod linkiem:
Materiał o naszym Mistrzu zaczyna się od 20 minuty i 40 sekundy😉
Serdecznie gratulujemy Adamowi niezwykłego osiągnięcia. Gratulacje i podziękowania składamy również Dyrekcji SP w Grucie, opiekunowi ucznia Panu Tomaszowi Piwowarskiemu oraz Mamie i całej rodzinie Adama, którzy dzielnie wspierali go w drodze do osiągnięcia sukcesu!
Kolejne dofinansowania dla naszych OSP!

Kolejne dofinansowania dla naszych OSP!

8 maja 2023 roku w Golubiu-Dobrzyniu, na placu przed strażnicą KP PSP, druhowie OSP z naszego regionu odebrali promesy na dofinansowanie swoich jednostek, w ramach Programów „Mały Strażak” i „Eko-Strażak”, finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z naszej gminy wsparcie finansowe otrzymały: OSP Boguszewie (20 tyś zł), OSP Plemieta (20 tyś zł) oraz OSP Salno (21 tyś zł).
Wśród gości spotkania, obok Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Jacka Kaczmarka byli parlamentarzyści z regionu: Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju i Wsi, dr Joanna Borowiak Poseł na Sejm , Mariusz Kałużny – Poseł Na Sejm RP, a także Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Dariusz Wrzos. Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na dosprzętowienie jednostek OSP w Boguszewie i Plemiętach oraz modernizację remizy w OSP w Salnie.
Uwaga! Zbiórka elektrośmieci

Uwaga! Zbiórka elektrośmieci

Parafia w Grucie, Parafia w Okoninie, Parafia w Słupie oraz Parafia w Linowie informują Mieszkańców gminy o zbiórce elektrośmieci prowadzonej przez Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw “Pro Missio”
Zbiórka trwa do 11 maja 2023 roku (czwartek). Prosimy o składowanie odpadów elektrycznych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz sprzętu multimedialnego w wyznaczonych do tego czterech miejscach:
⚡ Parking przy Parafii w Grucie do godz. 15:00
⚡ Parking przy Parafii w Okoninie do godz.16:00
⚡ Parking przy Parafii w Słupie do godz. 14:00
⚡ Parking przy Parafii w Linowie do godz. 13.00
Przy składowaniu elektrośmieci prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i porządku w miejscu zbiórek.

Wójt Gminy Gruta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gruta, gm. Gruta stanowiącej część działki nr 272/3 o pow. 0,1506 ha zapisanej w KW nr TO1U/00018507/4

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Biblioteka jest miejscem magicznym i otwartym dla wszystkich, miejscem spotkań w czasie i przestrzeni, w którym na odwiedzającego zawsze czekają dobrzy przyjaciele – książki.📖
Dzisiejszy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek stanowi doskonałą okazję, by w imieniu wspólnoty samorządowej gminy Gruta złożyć wszystkim naszym Bibliotekarkom najserdeczniejsze życzenia. Niech praca wśród książek daje Wam moc zadowolenia i satysfakcji. Życzymy, aby pasja czytelnicza i zadowolenie z upowszechniania kultury słowa były zawsze ważnym elementem Waszej pracy.
Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Gruta
10 urodziny żłobka

10 urodziny żłobka

W dniu 5 maja 2023 roku Żłobek “Bąbelek” w Nicwałdzie obchodził swoje 10 urodziny. Z tej okazji pracownicy żłobka na czele z Panią Dyrektor Martą Kaszubą przygotowali wyjątkową uroczystość, która odbyła się w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Królewskiej. Podopieczni żłobka przedstawili występ artystyczny, który został przygotowany pod okiem wszystkich “cioć” pracujących w placówce i skradł serca całej widowni. Było mnóstwo życzeń i wspomnień. Jak na urodziny przystało dla wszystkich czekały urodzinowe prezenty: dla najmłodszych pluszowe słoniki, a dla starszych zabawne upominki i pyszny tort! Przybyłych gości wraz z Panią Dyrektor przywitał Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski, który podziękował za trud pracy całego personelu oraz za uśmiechnięte buzie dzieci! Na uroczystości wśród zaproszonych gości byli oczywiście rodzicie i dziadkowie naszych “bąbelków”, ponadto przedstawiciele samorządu, sołtysi, radni jak również pierwszy kierownik jednostki, Pani Elżbieta Fabińska.
Wszystkim dzieciom, ich rodzicom oraz dyrekcji i pracownikom żłobka raz jeszcze dziękujemy za zaproszenie oraz składamy serdeczne gratulacje z okazji dzisiejszego Jubileuszu! Życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy!

Sołecka emerytura

W Wiktorowie na zebraniu wiejskim pożegnaliśmy wieloletniego sołtysa Panią Jadwigę Sykut, która przeszła na “sołecką emeryturę”. Pani Jadwiga urząd sołtysa sprawowała przez prawie 30 lat! Z tej okazji Zastępca Wójta Pan Tomasz Groszewski wraz z Sekretarzem Gminy Panią Sabiną Kamińską w imieniu wspólnoty samorządowej gminy Gruta złożyli na ręce byłej Pani Sołtys podziękowania i życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia. Na zebraniu wybrano również nowego sołtysa i radę sołecką. Został nim Pan Dawid Kotowicz, którego kandydatura została wybrana praktycznie jednogłośnie. Nowemu sołtysowi oraz całej radzie sołeckiej życzymy powodzenia w realizacji planów i zamierzeń, a także motywacji do pełnienia służby na rzecz Wiktorowa oraz jego całej społeczności.

Kolejna wygrana Leny

Kolejna wygrana Leny

Pracowita majówka dla uczennicy SP w Grucie – Lenki Paczkowskiej. Nasza młoda wokalistka zajęła I miejsce w kat.1 XXI Festiwalu Piosenki Radzyń Song Festiwal, III miejsce w X Fesiwalu Wesołej Nutki – Łasin oraz zakwalifikowała się do X Międzynarodowego Festiwalu Gdynia Open 2023, który odbędzie się w czerwcu 2023. Lenie składamy serdeczne gratulacje i trzymamy kciuki za wyniki Festiwalu:)

Happening – fotorelacja

Happening – fotorelacja

Zapraszamy do zapoznania z fotorelacją z Happeningu Patriotycznego, który odbył się w naszej gminie w dniu 28 kwietnia 2023 roku.

« z 2 »
“Inwestycje lokalne. Polska jest jedna”

“Inwestycje lokalne. Polska jest jedna”

W dniu 27 kwietnia 2023 roku Zastępca Wójta Pan Tomasz Groszewski reprezentując samorząd gminy Gruta brał udział w konferencji pod hasłem “Inwestycje lokalne. Polska jest jedna”, organizowanej w Rypinie. Podczas konferencji mieliśmy okazję zaprezentować się jako jeden z kilku samorządów województwa kujawsko-pomorskiego w formie kilkuminutowego wystąpienia. Była to wspaniała okazja do promocji naszej gminy oraz zaprezentowania trwających inwestycji współfinansowanych ze środków rządowych. Dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość zaprezentowania rozwoju gminy Gruta na szczeblu wojewódzkim.

Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 26 kwietnia 2023 r. ojciec dziecka objęty ubezpieczeniem społecznym rolników może ubiegać się o zasiłek macierzyński w wymiarze 9 tygodni. Zasiłek będzie przysługiwał ojcu, jeżeli w dniu 26 kwietnia br. matka dziecka była uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie będzie wypłacane w kontynuacji przyznanego wcześniej zasiłku macierzyńskiego matce dziecka.

Prawo do zasiłku będzie przysługiwało ojcu również z tytułu przysposobienia/ przyjęcia dziecka na wychowanie, w sprawie którego wydane zostało postanowienie sądu opiekuńczego o przysposobieniu rodzinie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Zasiłek macierzyński dla ojca przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie. Kwotę świadczenia za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie do liczby dni w tym miesiącu.

Ubezpieczonemu ojcu dziecka będzie przysługiwał zasiłek macierzyński, jeżeli wniosek o świadczenie złoży w terminie 3 miesięcy, od dnia zaprzestania pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208 ze zm.),
 • ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 641)

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji powiatowej.

W dniach 28 kwietnia 2023 r. i 1 maja 2023 r. będą się odbywać XXXII Międzynarodowe Wyścigi Kolarskie o Puchar Prezydenta Grudziądza, wobec tego mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu autobusów komunikacji powiatowej.

28 kwietnia 2023 r. w godz. 14.30 do 17.30 trasa Gruta – Słup – Rogóźno – Nowe Mosty – Łasin.

1 maja 2023 r. w godz. 8.00 – 11.30 trasa Grudziądz – Biały Bór – Dębieniec – Radzyń Chełmiński – Grudziądz

Za utrudnienia przepraszamy!!!

Pomoc finansowa dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Pomoc finansowa dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

 1. mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. działają jako mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwo;
 3. w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ponieśli dodatkowe koszty ze względu na brak stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy;
 4. w 2022 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Więcej informacji oraz formularz wniosku – otwórz

Informacja o pomocy finansowej opublikowana na Facebooku:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ToJYqY6msR31DBja79dg7XxtoQnkvTSD9z3EhwH4u8uZzHZUzCQmQHZ9txhQ8ds2l&id=100064591245689

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 3 interwencji pszczelarskich finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został przedłużony do 24 kwietnia 2023 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 3 interwencji pszczelarskich finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został przedłużony do 24 kwietnia 2023 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 3 interwencji pszczelarskich finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został przedłużony do 24 kwietnia 2023 r. Dokumenty przyjmowane są jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Dotychczas złożono 1274 wnioski na kwotę 6,65 mln zł.

Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

O to dofinansowanie mogą się ubiegać: pszczelarze, producenci produktów pszczelich i organizacje pszczelarskie (w imieniu hodowców). Refundacji podlega do 60 proc. kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, m.in. miodarek, odstojników, wialni do pyłku, czy uli lub ich elementów. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej beneficjentowi w okresie roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i łącznie nie może wynieść więcej niż 15 000 zł. Przy czym organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego za ich pośrednictwem (kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza).

Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Pomoc ta przysługuje z kolei wyłącznie zrzeszeniom pszczelarskim, które mogą ją otrzymać na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – nie tylko weterynaryjnych, lecz także tych zawierających substancje czynne dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. Zwrotowi podlega do 90 proc. kosztów netto zakupu tych lekarstw. Należy zaznaczyć, że można ubiegać się także o refundację udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego pszczelarzom (kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na hodowcę).

Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Również w ramach tej interwencji wnioski o wsparcie mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie. Dofinansowaniem objęty jest zakup: matek pszczelich, pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy. Refundacji podlega do 70 proc. kosztów netto, a roczna kwota pomocy dla beneficjenta nie może przekroczyć 10 000 zł. Również w tym przypadku organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu – to również maksymalnie 4 proc. wsparcia udzielonego za ich pośrednictwem pszczelarzom (ta kwota w przeliczeniu na pszczelarza nie może przekraczać 30 zł). Producenci matek, pakietów i odkładów pszczelich, którzy chcą uczestniczyć w realizacji tej interwencji zobowiązani są dostarczyć do Centrali ARiMR (Departament Rynków Rolnych ARiMR, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa) wystawione w 2023 r. oryginalne zaświadczenia weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich. Lista takich producentów, u których można dokonać objętych refundacją zakupów została opublikowana pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023. Tam również zamieszczono więcej informacji na temat tych interwencji.

Link do informacji o naborze opublikowanej na Facebooku: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0PUfgCsXGXkgJ75HX46LGjhMBdmUAVKTPnYzPVgVcgsBfjbwZHPJnKoynaQMytBSgl&id=100064591245689

Bezpłatny webinar dla rolników

Cykl e-spotkań „Dotacje dla rolnictwa” to kompendium wiedzy o aktualnych programach kierowanych do rolników, przedsiębiorców rolnych i mieszkańców wsi. Tradycyjnie webinarium odbędzie się przy użyciu aplikacji MS Teams. Aktywny link udostępniony zostanie na portalu internetowym ARiMR rano 19 kwietnia 2023 r.

Organizatorami są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Spotkania odbywają się pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Swoją wiedzą dzielą się eksperci z ARiMR, KRUS, KOWR, NFOŚiGW oraz Grupa AZOTY. Najbliższe onlinowe spotkanie odbędzie się już 19 kwietnia 2023 r. Tym razem podczas webinarium omówione zostaną m. in. wsparcie na rozwój małych gospodarstw czy premie dla młodych rolników. Będzie się można dowiedzieć także o zmianach w zakresie waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych czy możliwości skorzystania z programu „Energia dla wsi”.

AGENDA SPOTKANIA

11:00 – 11:03: Powitanie
Halina Szymańska – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agnieszka SoinPrzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju
i Wsparcia Przedsiębiorstw

11:03 – 11:30: Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godzina temat prezentacji prelegent
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
11:30 Interwencja: 10.5 – Rozwój małych gospodarstw Monika Zielińska
Dyrektor
Departament Działań Premiowych
11:45 Interwencja: 11 – Premie dla młodych rolników Monika Zielińska
Dyrektor
Departament Działań Premiowych

12:00

System AMS Stanisław Sas
Dyrektor
Departament Baz Referencyjnych
i kontroli terenowych
12:20 Pomoc krajowa dla pszczelarzy – pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich udzielana
w formie pomocy de minimis
w rolnictwie w 2023 r.
Piotr Burzykowski
Naczelnik
Wydział Krajowej Pomocy Publicznej
Departament Wsparcia Krajowego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
12:35 Korzystne zmiany w ustawie – wyrównanie emerytur z ZUS i KRUS Teresa O’Neill
Rzecznik Prasowy
12:45 Turnusy rehabilitacyjne dla rolników-emerytów oraz turnusy regeneracyjne dla opiekunów w Centrach rehabilitacji Rolników KRUS Teresa O’Neill
Rzecznik Prasowy
12:55 Projekt prewencyjny KRUS „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” Teresa O’Neill
Rzecznik Prasowy
13:05 Konkursy prewencyjne KRUS – w tym jubileuszowa 20. edycja BGR w 2023 Teresa O’Neill
Rzecznik Prasowy
13:15 eKRUS – animacja dot. korzystania z portalu Teresa O’Neill
Rzecznik Prasowy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
13:25 Sposoby rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla rolników indywidualnych Andrzej Batorski
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarowania Zasobem
13:35 Obrót nieruchomościami rolnymi
na rynku prywatnym
Waldemar Micek
Dyrektor
Departament Kształtowania Ustroju
13:45 Zasady i zalety wykorzystania znaku PRODUKT POLSKI Marcin Wroński
Zastępca Dyrektora Generalnego
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13:55 Energia dla wsi Agnieszka Karwat
Kierownik Zespołu AgroEnergia
Grupa AZOTY
14:05 Efektywne nawożenie kukurydzy Kamil Struk
Przedstawiciel Terenowy

Działania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski realizuje projekt nr 14/14-2022/OG-FAMI pt. „Działania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy”. Projekt jest współfinasowany ze środków unijnych. W ramach projektu, w Żninie, Nakle, Inowrocławiu, Świeciu uruchomiono punktu pomocy dla cudzoziemców. Mogą oni uzyskać tam wsparcie niezbędne w codziennym funkcjonowaniu w Polsce. Przewidziane są min. dyżury radców prawnych, asysta psychologa czy pomoc w zakresie dokumentacji urzędowej. Szczegółowe informacje o zakresie pomocy znajdują się pod linkiem

https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl/

Modernizacja SUW w Mełnie

Modernizacja SUW w Mełnie

Trwa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mełnie. Po starej stacji pozostał jedynie obrys budynku. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym przez wykonawcę harmonogramem. Przepraszam za czasowe utrudnienia i przerwy w dostawie wody.

Szanowne Państwo!

Informujemy, że od 6 kwietnia 2023 r. (czwartek) do 11 kwietnia 2023 r. (wtorek)

autobusy komunikacji powiatowej kursować będą jak w dni wolne od zajęć szkolnych, z uwagi na zbliżające się Święta Wielkanocne.

Szanowni Państwo,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16 rok życia, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu naszego regionu.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m.in. w albumie.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 3 maja 2023 r., można je przesyłać na adres e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl za pomocą wybranego, ogólnodostępnego serwisu do przesyłania dużych plików  (np. WeTransfer.com, fromsmash.com, itp.).

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/przyroda-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego—konkurs-fotograficzny-wojewody–edycja-2023 .

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Gruta!

Nasz zabytek: Dworek w Kitnowie został zgłoszony do konkursu organizowanego przez fundację Most the Most, która corocznie przeznacza środki na renowację zabytków.

Nasz Zabytek to konkurs dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł, jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność.Zwycięski obiekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Środki te będzie można przeznaczyć na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Im więcej zgłoszeń na Dworek w Kitnowie, tym większa szansa na wygraną i dlatego gorąco liczymy na Państwa pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu tego zabytku za pomocą formularza zamieszczonego pod poniższym adresem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/885541/formularz-zgloszeniowy-i-konkursu-nasz-zabytek.html

Dla ułatwienia załączamy krótki opis oraz zdjęcia zabytku:

Adres zabytku: Kitnowo 46

Nazwa zabytku: Dworek w Kitnowie

Czy zabytek jest własnością publiczna?: Tak 

Właściciel zabytku: Gmina Gruta

Opis zabytku: Dwór w Kitnowie wraz z parkiem krajobrazowym usytuowane jest na wzniesieniu, na południowym brzegu jeziora Kitnowskiego. Pierwotny dwór, murowany, wzmiankowany w dokumentach w roku 1777 nie zachował się do obecnych czasów, spłonął podczas pożaru w roku 1909. Pałac odbudowano jako stylizowaną okazałą neorenesansową willę włoską z czworoboczną wieżą w latach 1909-1991. Pałac był murowany z cegły i otynkowany. Cały budynek był zdobiony bogatym detalem architektonicznym. Budynek spłonął ponownie w roku 1928, a zachowany do dzisiaj dwór został zbudowany przez ostatnich właścicieli Kitnowa w roku 1929. Zachowany do dziś dworek to budynek drewniany, oszalowany, częściowo posadowiony na fundamentach pierwotnych i na dawnej piwnicy. Od strony elewacji frontowej wschodniej i tylnej do budynku przylegają betonowe tarasy. Od strony zachodniej do budynku głównego przylega murowana przybudówka, która może stanowić ocalały z pożaru fragment dawnego dworu. Otoczenie dworu stanowi park dworski o powierzchni ok. 3,5 ha, który posiada różnogatunkowy, zróżnicowany wiekowo drzewostan. Park ograniczony jest od północy wodami jeziora Kitnowskiego.

Zachęcamy do zgłaszania Dworku w Kitnowie !

Dotacja na utylizację azbestu – termin wydłużony do 14 kwietnia 2023 r.

Wójt Gminy Gruta informuje o możliwości uzyskania dotacji na utylizację azbestu w 2023 roku.
W związku z powyższym rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych dofinansowaniem do demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiór i utylizację w/w wyrobów. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Gruta w Biurze Obsługi Interesanta.
Ponadto informujemy, że wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu i leżą wyłącznie po stronie właściciela nieruchomości.
Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Gruta oraz w wersji elektronicznej pod poniższą informacją.

 

Załączniki

Równiarka wyjechała na gminne drogi

Równiarka wyjechała na gminne drogi

Równiarka wyjechała na gminne drogi. Do tej pory pierwszego równania dróg gruntowych dokonano w Słupie, Gołębiewku, Jasiewie, Orlu oraz częściowo w Boguszewie i Wiktorowie. W najbliższych dniach równiarka wjedzie do kolejnych miejscowości. Dokonane równanie jest wstępnym i obejmuje odcinki wymagające najpilniejszego remontu. W sprawach związanych ze zgłoszeniami potrzeb równania prosimy o kontakt z Sołtysami lub pod numerem telefonu: 792 45 66 89.

III etap modernizacji pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Grucie

III etap modernizacji pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Grucie

W najbliższych dniach do użytku pacjentów zostanie oddany III etap modernizacji pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Grucie. Przed nami realizacja ostatniego, IV etapu w “starej części” gabinetów dla dorosłych. Wszystkie prace powinny się zakończyć do I połowy 2023 roku. Pacjentów prosimy o zrozumienie na czas remontu. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z budowy.

Przebudowa odcinków dróg gminnych w Okoninie oraz w Wiktorowie

Przebudowa odcinków dróg gminnych w Okoninie oraz w Wiktorowie

Szanowni Mieszkańcy, informujemy że trwa przebudowa odcinków dróg gminnych w Okoninie (podkowa) oraz w Wiktorowie (przy świetlicy wiejskiej). W kolejce do realizacji zadań na ten rok oczekują prace drogowe w Kitnowie i Grucie oraz Annowie.

Wszystkie odcinki dróg przebudowywane są przez firmę DROBUD z siedzibą w Wąbrzeźnie. Maksymalny termin zakończenia przebudowy wszystkich 5 odcinków dróg to koniec I połowy 2023 roku. Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.
Zadania zostały dofinansowane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg oraz programu Polski Ład. Wartość całości zadania wynosi ponad 7,5 mln zł, z czego kwota ponad 4,5 mln złotych pochodzi z otrzymanego dofinansowania.
Budowa nowego przedszkola samorządowego w Grucie

Budowa nowego przedszkola samorządowego w Grucie

Postępy budowy widać gołym okiem. Zapraszamy do fotogalerii.  Wartość inwestycji wynosi ponad 10 mln zł, z czego 9,6 mln pochodzi z pozyskanych w ramach rządowych programów wsparcia inwestycji dofinansowań.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mełnie

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mełnie

Trwa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mełnie. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z budowy. Zadanie zostało możliwe do zrealizowania dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z programu Polski Ład. Całkowity koszt modernizacji 3 stacji oraz budowy 6 odcinków nowych spinek wodnych wyniósł ponad 10 mln zł.

APEL O ROZWAGĘ

Bydgoszcz, dnia 22 marca 2023 r.

APEL O ROZWAGĘ

W związku z zaistniałym incydentem dotyczącym sugerowania przez agenta ubezpieczeniowego rozszerzenia ubezpieczenia KRUS i powoływania się na rekomendację Urzędu w tym zakresie, uprzejmie wyjaśniam, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2023, poz. 208), polegające m.in. na obejmowaniu ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników. KRUS nie prowadzi działalności mającej na celu ubezpieczania na życie lub ubezpieczania majątku. Tym samym powoływanie się przez agentów ubezpieczeniowych świadczących przedmiotowe usługi  na referencje Kasy jest niezgodne z prawdą.

Fundusz Składkowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego współpracuje jedynie z AGRO Ubezpieczeniami TUW. W ramach tej współpracy Kasa nie przekazuje agentom ubezpieczeniowym danych osobowych swoich klientów.

Proszę Ubezpieczonych i Świadczeniobiorców KRUS o informowanie jednostek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o każdym zdarzeniu,
w ramach którego agenci ubezpieczeniowi wykorzystują markę KRUS niezgodnie z jej przeznaczeniem bądź sugerują, że dane osobowe pozyskali z Urzędu.

 

Dyrektor OR KRUS w Bydgoszczy

Kamil Szulc

Harmonogram zebrań wiejskich w kwietniu 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy!

Zapraszamy na zebrania sołeckie, które zaplanowano w kwietniu 2023 r. zgonie z załączonym harmonogramem:

 

 

Lp.

 

Sołectwo

 

Data

 

Godzina

 

Miejsce

1 Annowo 21.04.2023 16.30 Świetlica wiejska
2 Boguszewo 18.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
3 Dąbrówka Król. 17.04.2023 16.30 Świetlica wiejska
4 Gołębiewko 20.04.2023 16.30 Świetlica RSP
5 Gruta 13.04.2023 16.30 Sala narad UG
6 Jasiewo 11.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
7 Kitnowo 20.04.2023 18.00 Teren przy świetlicy wiejskiej
8 Mełno Cukrownia 13.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
9 Mełno ZZD 18.04.2023 16.30 Świetlica wiejska w Boguszewie
10 Nicwałd 12.04.2023 16.30 Świetlica wiejska
11 Okonin 19.04.2023 16.30 Biblioteka
12 Orle 21.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
13 Plemięta 19.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
14 Pokrzywno 12.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
15 Salno 17.04.2023 18.00 Świetlica wiejska
16 Słup 11.04.2023 16.30 Świetlica wiejska
17 Wiktorowo 25.04.2023 16.00

Świetlica wiejska

Nawigator legislacyjny dla NGO

Szanowni Państwo,

jestem koordynatorką projektu Nawigator legislacyjny dla NGO realizowanego w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Naszym celem jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce. 

Wiemy, że sprawne zarządzanie w trzecim sektorze może być trudne, dlatego stworzyliśmy program monitoringu legislacyjnego. Przyglądamy się wszelkim zmianom prawnym, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą organizacji pozarządowych. Zebrane informacje wysyłamy raz w miesiącu w postaci darmowego newslettera do wszystkich zainteresowanych organizacji. Zależy nam, aby nasze analizy, porady i rekomendacje docierały do jak najszerszego grona, szczególnie do Ochotniczych Straży PożarnychKół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji z mniejszych miejscowości.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o naszym projekcie do wszelkich organizacji pozarządowych działających na terenie Państwa jednostki samorządowej bądź udostępnienie jej na stronie internetowej – to z pewnością ułatwi nam dotarcie do jak największego grona organizacji.

W ciągu naszej półrocznej pracy, udało nam się opublikować artykułów, w których nasi eksperci opisali skutki wprowadzonych regulacji, takich jak ustawa o ekonomii społecznej i ustawa o fundacji rodzinnej. Wysłaliśmy także newsletterów, ich treść można zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Mamy nadzieję, że tak przygotowany nawigator stanie się realnym wsparciem, dla osób starających się działać społecznie nawet w najmniejszych miejscowościach i pomoże im uniknąć komplikacji związanych z trudną działką legislacji, która często jest największym wyzwaniem dla zapalonych społeczników.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Malwina Krużyńska

Koordynatorka projektu Nawigator legislacyjny dla NGO

VIII edycja Bitwy Regionów rozpoczęta

Można już zgłaszać się do VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów.

Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

Cele konkursu

Celem konkursu Bitwa Regionów jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Organizatorzy

Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://bitwaregionow.pl/
lub pod linkiem https://www.kowr.gov.pl/konkurs.

Koła Gospodyń Wiejskich mają na to czas do 31 marca 2023 r. 

List Wiceprezesa Rady Ministrów, MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka do Kół Gospodyń Wiejskich

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2023 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. wynosiło 6 965,94 zł (M.P z 2023 r. poz. 130).

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2023 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

 • domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,
 • pomocników rolnika,

stanowić będzie 209 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku).

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 14 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia
7 marca 2023 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r.

W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie
za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika
i pomocnika rolnika w II kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

 • 12% emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2023 r., tj. 30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę, zatem zgodnie z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającym zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – tj. dzień 2 maja 2023 r.  System nSIU uwzględnia i przesuwa terminy opłacenia składek na pierwszy dzień roboczy po sobotach i dniach wolnych od pracy, zgodnie z wykazem dni wolnych, które są wprowadzone do centralnego kalendarza systemu teleinformatycznego.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Weekend z siatkówką

Weekend z siatkówką

W dniu 18 marca 2023 roku na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grucie odbył się turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych organizowany wspólnie z miastem Pelplin. Wszystkie drużyny zaprezentowały wysoki, sportowy poziom. Otwarcia imprezy dokonali Burmistrz Pelplina Pan Mirosław Chyła oraz Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski. W turnieju wzięło udział 8 drużyn. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna LZS Dragacz II miejsce drużyna z Wąbrzeźna III miejsce UKS Gruta.
Gratulujemy  zwycięzcom i dziękujemy organizatorom Markowi Barańskiemu, Mariuszowi Kurkusowi z Gruty oraz Mikołajowi Jarockiemu z Pelplina.
W niedzielę nasza drużyna weźmie udział w drugim dniu turnieju, który odbędzie się w Pelplinie.
Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki
Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa

W dniu 14 marca 2023 roku na sali narad Urzędu Gminy w Grucie wspólnie z sołtysami uczciliśmy obchodzony w ubiegłą sobotę Dzień Sołtysa. Zaproszeni goście otrzymali z rąk Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Gruta okolicznościowe życzenia oraz “złoty medal” Super Sołtysa. Spotkanie rozpoczęły życzenia od przedstawicieli władz naszej gminy oraz podziękowania za bardzo dobrą współpracę władz sołeckich samorządem gminy Gruta. Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat wspólnych zadań, które będą realizowane w poszczególnych sołectwach w tym roku. Sołtysom i członkom rad sołeckich raz jeszcze dziękujemy za trud pracy, życzymy dużo zdrowia i determinacji do pełnienia tej społecznej funkcji oraz głowy pełnej pomysłów na rzecz rozwoju naszej gminy i jej Mieszkańców

Czynności serwisowe w biogazowni w Mełnie.

Szanowni Państwo!

W związku z prośbą Zarządu Alter Power Sp. z o.o. informujemy, że w dniach 20-31 marca 2023 roku zaplanowano czynności serwisowe w biogazowni w Mełnie. W związku z powyższym może niestety wystąpić okresowo zwiększona uciążliwość odorowa w najbliższej okolicy biogazowni. Jednocześnie informujemy, iż spółka zadeklarowała że dołoży wszelkich starań aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki tych działań.

Dotacja na utylizację azbestu w 2023 roku

Wójt Gminy Gruta informuje o możliwości uzyskania dotacji na utylizację azbestu w 2023 roku.
W związku z powyższym rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych dofinansowaniem do demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiór i utylizację w/w wyrobów. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Gruta w Biurze Obsługi Interesanta.
Ponadto informujemy, że wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu i leżą wyłącznie po stronie właściciela nieruchomości.
Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Gruta oraz w wersji elektronicznej pod poniższą informacją.

Załączniki

Gminny Dzień Kobiet

Gminny Dzień Kobiet

W dniu 11 marca 2023 roku w świetlicy wiejskiej w Mełnie świętowaliśmy Dzień Kobiet. Gwiazdami wieczoru byli aktorzy i wokaliści wielkiego formatu w osobach Pani Ewy Kuklińskiej oraz Pana Jacka Borkowskiego, którzy przedstawili prawdziwy show wokalno-kabaretowy. Gości witali Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski, Zastępca Wójta Pan Tomasz Groszewski oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie Pani Hanna Szumotalska.

Na przybyłe Panie czekała powitalna lampka szampana, tradycyjny tulipan oraz los, w którym można było wygrać łącznie 6 voucherów do salonu kosmetycznego Pani Agnieszki Rusoń oraz Sklepu Odzieżowego Izabela Fashion. Był również słodki poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenia i KGW z naszej gminy. Sala w świetlicy była wypełniona po brzegi. Swój talent estradowy zaprezentowały nie tylko zaproszone gwiazdy, ale również nasi Mieszkańcy, Pani Wiesia oraz Pan Ryszard, którym cała sala biła gromkie brawa.

Przygotowany przez aktorów program wywołał dziś wiele uśmiechu, radości, dobrego humoru oraz chwil wzruszeń. Dziękujemy za tak liczne przybycie i wspaniałą zabawę. Dzisiejszy koncert na długo pozostanie w naszej pamięci!

« z 2 »

Odwierty geotechniczne w naszej gminie

Szanowni Państwo!
Zgodnie z informacją otrzymaną od firmy TRAKT w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S5 Wirwajdy – Nowy Marzy informujemy, że od 30.01.2023 r. wykonywane są na terenie Gminy Gruta badania geotechniczne w celu opracowania Studium geologiczno-inżynierskiego wszystkich wariantów przebiegu S5 dla przedmiotowej inwestycji.

Inwestorem jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez GDDKiA oddział w Bydgoszczy.

 

 

Festiwal Polska od Kuchni – trwają zapisy do konkursów

Festiwal Polska od Kuchni – trwają zapisy do konkursów

Festiwal Polska od Kuchni – trwają zapisy do konkursów
dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera
oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie
Festiwalu „Polska od Kuchni”

Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci!

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu
„Polska od Kuchni” już po raz trzeci zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.

Motywem przewodnim Festiwalu i wszystkich kategorii konkursowych będzie tradycyjny, niedzielny obiad z ucztą smaków, kolorów, zapachów, z tańcem muzyką i pysznym polskim jedzeniem, oraz tradycjami z nim związanymi.

Zachęcamy do udziału w czterech kategoriach konkursowych:

Wybory Miss Wdzięku

to przestrzeń dla wszystkich kobiet, które chcą poczuć się wyjątkowo, są pełne klasy i wdzięku.
W konkursie Miss jedną z kreacji, w której zaprezentują się Panie będzie strój, w którym kandydatki pojawiłyby się na niedzielnym obiedzie.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Konkurs Kulinarny

podczas którego Koła mają za zadanie przygotować dwudaniowy, niedzielny obiad, w skład którego wchodzi zupa z makaronem oraz drugie, dowolnie wybrane danie.

Koła mogą przygotować tradycyjne, regionalne dania

Konkurs Artystyczny

to kategoria konkursowa, w której Koła mogą wykazać się największą kreatywnością! |
Zgłoszenia powinny nawiązywać do regionalnych tradycji niedzielnego obiadu: tańce, przyśpiewki, własnoręcznie szyte obrusy lub inne rękodzieło. Wszystkie chwyty dozwolone!

Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie:

https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/zgloszenia-do-konkursow-on-line-s6106

 Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:

I etap konkursu – Eliminacje Wstępne

Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe wybiorą najbardziej inspirujące Koła ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu – Półfinałów Wojewódzkich.

II etap konkursu – Półfinały Wojewódzkie

Półfinały Konkursów odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu „Polska Od Kuchni”.  Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji. W trakcie Półfinałów Wojewódzkich wyłonieni zostaną zwycięzcy każdej kategorii konkursowej, którzy przejdą do trzeciego etapu – Finału. Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody. Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów
w każdej kategorii to 3 000 zł.

III etap konkursu – Finał

Finał Festiwalu odbędzie się 30 września 2023 r. na błoniach PGE Narodowego w Warszawie.
Podczas tego wydarzenia zmierzą się ze sobą zwycięzcy wszystkich Półfinałów Wojewódzkich
w poszczególnych kategoriach konkursowych.
Wydarzenie zakończy uroczysta gala z wręczeniem nagród oraz koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.

Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 10 000 zł.

Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja relacjonowana będzie w telewizji.

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 17 marca br. 

Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/polskaodkuchni
Instagram: https://www.instagram.com/festiwalpolskaodkuchni

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim sołtysom oraz członkom rad sołeckich, pragnę złożyć serdeczne życzenia oraz słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności. Dziękuję za dobrą współpracę, Państwa pomysły i liczne inicjatywy, które przekładają się na rozwój sołectw oraz realizację potrzeb ich mieszkańców.
Życzę wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, dużo zdrowia, a przede wszystkim satysfakcji i wytrwałości w pełnieniu tak ważnej funkcji.
Wójt Gminy Gruta
Waldemar Kurkowski

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu Cyfrowa Gmina

Informujemy o dodatkowym naborze wniosków o przyznanie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR zamieszkujących na terenie Gminy Gruta.

W ramach naboru może zostać przyjętych maksymalnie 15 wniosków (decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku w siedzibie Urzędu Gminy). Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można odbierać i składać wyłącznie osobiście w Biurze Numer 2  Urzędu Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno
od 13.03.2023 r. do 15.03.2023 r. w godzinach pracy urzędu.

Wnioski niekompletne (bez wymaganych załączników) nie będą przyjmowane. Ze względu na ograniczoną liczbę wniosków jakie mogą zostać przyjęte i kryterium kolejności ich składania, wnioski składane drogą elektroniczną lub pocztową nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę /w przypadku dziecka niepełnoletniego/ lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
 2. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR (należy dołączyć do niniejszego oświadczenia);
 3. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z członkiem rodziny zatrudnionym w PGR (akt urodzenia, małżeństwa itp.)
 4. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie 100% kosztów zabiegu kastracji zwierząt domowych (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Gminy Gruta.

Rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie 100% kosztów zabiegu kastracji zwierząt domowych (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Gminy Gruta.

 • Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu
 • Dofinansowanie kosztów kastracji będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Gruta na rok 2023. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Czas realizacji projektu do 30 listopada 2023 r.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel otrzymuje kartę skierowania do przychodni weterynaryjnej, w celu wykonania zabiegu usługi.
 • Zwierzęta zostaną także bezpłatnie oznakowane w ramach Akcji
 • Właściciel kilku zwierząt domowych (psów, kotów) może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zabiegu kastracji/sterylizacji tylko jednego zwierzęcia danego gatunku.
 • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

– złożenie wniosku do Urzędu Gminy Gruta,

– właściciel zwierzęcia musi mieć adres zamieszkania lub zameldowania na terenie Gminy Gruta,

– w przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie,

– właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia oraz rejestrację w ogólnopolskiej bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL.

Załączniki

Bitwa Regionów

Koła Gospodyń Wiejskich mogą zgłaszać się już do VIII edycji Konkursu Kulinarnego Bitwa Regionów. 🥧🍽 Konkurs Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki KGW i stowarzyszeń z terenów wiejskich. Celem konkursu jest promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.
Zgłoszenia można składać do 31 marca. Zachęcamy do udziału!
Szczegóły ➡bit.ly/3kysLay

Zbiórka żywności dla Ukrainy

Przyłącz się do Nas i razem pomóżmy naszym sąsiadom z Ukrainy! Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa Samorządowa – WIS wraz z Gmina Gruta organizuję zbiórkę żywności długoterminowej dla mieszkańców Ukrainy.
🇺🇦 Zbiórka trwa od 6 do 11 marca 2023 roku
🇺🇦 Produkty w postaci kaszy, makaronów, ryżu, konserw mięsnych i rybnych, pasztetów, kawy, herbaty, cukru, dżemów, mąki, żywności instant, czekolad i batonów prosimy składać w wyznaczonym terminie do Apteki w Grucie
🇺🇦 Apteka będzie przyjmować dary w od poniedziałku do piątku w godzinach jej otwarcia, tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:30 oraz w sobotę od 9:00 do 11:00.

Ostrzeżenie metorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne (na 17 i 6 powiatów)

 Zjawisko: Oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 19:00 dnia 07.03.2023 do godz. 09:00 dnia 08.03.2023

Obszar: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński,

Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, Toruń,

toruński, tucholski, wąbrzeski i żniński.

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do

-1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -6°C do -2°C.

Ważność: od godz. 22:00 dnia 07.03.2023 do godz. 09:00 dnia 08.03.2023

Obszar: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, Włocławek i włocławski.

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze

śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do

-1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -4°C do -1°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

 Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorcze nr 30.

 

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru ustalony na 1 marca został przedłużony do 15 marca 2023 roku.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy to 100 tys. zł. Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” – 60 proc.

Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku. Co jednak istotne inwestycja musi być usytuowana na gruntach rolnych zabudowanych, a pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest. Do kosztów podlegających dofinansowaniu należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (fotowoltaika) nie łączą się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

W trwających naborach do ARiMR wpłynęło 25 wniosków na kwotę 1,9 mln zł o wsparcie na inwestycje w nawadnianie i 275 wniosków na kwotę 24,55 mln zł o pomoc na tworzenie instalacji fotowltaicznych.

Najczęściej pojawiające się pytania dotyczącye wsparcia na fotowoltanikę:

Czy w obszarze zielona energia w gospodarstwie zakup magazynów energii jest obligatoryjny?

Przepisy mówią o „zakupie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii”. Zatem tak, do zainstalowanych paneli fotowoltaicznych obligatoryjnie musi zostać podłączony magazyn energii elektrycznej.

Czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu zielona energia w gospodarstwie w sytuacji, gdy w gospodarstwie zamontowane są już panele fotowoltaiczne o mocy 50 kW?

Niestety nie – rolnik, który posiada już w gospodarstwie urządzenia wytwarzające energię elektryczną o mocy 50 kilowatów, nie może ubiegać się o wsparcie. Dofinansowanie można otrzymać do nowych instalacji, a przepisy określają, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 kilowatów. Nie można też otrzymać dofinansowania na rozbudowę instalacji o kolejne panele posadowione na innej działce z osobnym licznikiem, które służyłyby do wytwarzania prądu na potrzeby innych budynków gospodarstwa. Jeżeli natomiast rolnik posiada już instalację fotowoltaiczną np. o mocy 20 kilowatów, może uzyskać wsparcie na jej rozbudowę, ale tylko do określonej przepisami rozporządzenia wykonawczego maksymalnej mocy 50 kilowatów.

Czy planowana do zamontowania pompa ciepła będzie mogła służyć do ogrzewania budynku jednorodzinnego w gospodarstwie rolnym?

Pompa ciepła może zostać wykorzystana do ogrzewana domu mieszkalnego w gospodarstwie. Należy jednak pamiętać, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną na potrzeby budynków mieszkalnych w gospodarstwie nie może przekroczyć 10 kilowatów i 20 proc. całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w tym gospodarstwie.

Zielona energia w gospodarstwie – więcej informacji – otwórz

Nawadnianie w gospodarstwie – więcej informacji – otwórz

Przerwa w dostawie wody w m. Nicwałd

Szanowni Mieszkańcy!
Z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu 03.03.2023 r. zaplanowano przerwę w dostawie wody dla części mieszkańców Nicwałdu (od torów w stronę figurki w godzinach 8:00 – 11:00).
Przerwa związana jest z pracami konserwacyjnymi związanymi z usunięciem istniejącej usterki.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość 🙂

OGÓLNOPOLSKA AKCJA ZBIÓRKI ZUŻYTYCH OPON

Szanowni Państwo,

Informujemy, że firma RECYKL Organizacja Odzysku S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, która zajmuje się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon zwróciła się do Gmin z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej szacunkowej ilości zużytych opon (głównie chodzi o opony rolnicze), które zalegają w Państwa gospodarstwach rolnych. 

Według informacji uzyskanych od firmy RECYKL S.A. w ramach organizowanej akcji odbierane będą opony motocykli, samochodów osobowych, ciężarowych, pojazdów wolnobieżnych oraz opony ponadgabarytowe. Zużyte opony przygotowane do odbioru muszą być czyste, bez zabrudzeń tj. kamieni, piasku, ziemi, gliny, kartonów, plastików, taśm, wypełniaczy oraz nie mogą posiadać żadnych metalowych elementów obcych. Nie mogą być zarośnięte mchem oraz być nadpalone. Nie mogą być pomalowane farbą. Kolorowe opony nie będą odbierane. W oponach nie mogą znajdować się węże, ochraniacze, pocięte opony, ani inne odpady gumowe. Opony muszą być wykonane
z gumy. Opony z wypełnieniem poliuretanowym, plastikowym itp. nie podlegają odbiorowi.
Grupa Recykl S.A. po uzyskaniu informacji z całego regionu oraz oszacowaniu ilości zużytych opon odpowiednio zaplanuje akcje związane z ich odbiorem. Warunki dotyczące organizacji odbioru opon oraz ewentualnej odpłatności będą znane po oszacowaniu potrzeb w tym zakresie. O szczegółach zorganizowania akcji będziemy Państwa informować na bieżąco po uzyskaniu stosownych ustaleń z firmy Recykl Organizacja Odzysku S.A.

Osoby zainteresowane odbiorem zużytych opon mogą składać zgłoszenia w Urzędzie Gminy Gruta

Mając na uwadze powyższe prosimy o podanie szacunkowych ilości (najlepiej w sztukach lub tonach) zużytych  opon z Państwa gospodarstw rolnych do Urzędu Gminy Gruta w terminie do 15 marca 2023 r.:

– osobiście (pokój nr 5)

– telefonicznie (tel. 56 4683121 wew.119)

– mailowo (naszesmieci@gruta.pl)

Informujemy, że prowadzona akcja ma na celu wstępne oszacowanie ilości opon na terenie Gminy Gruta, a ostateczne informacje przekażemy Państwu po zakwalifikowania się Naszej Gminy do OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH OPON.

„Weekend z siatkówką”

Serdecznie zapraszamy na Turnieje Piłki Siatkowej drużyn mieszanych, organizowanych przez Gminę Gruta oraz Miasto i Gminę Pelplin, które odbędą się: w Grucie 18.03.2023 r. (sobota) – godz. 10:00-16:30,  w Pelplinie 19.03.2023 r. (niedziela) – godz. 10:00-16:30

Partnerem wydarzenia jest Totalizator Sportowy – właściciel marki LOTTO

Celem turnieju jest: popularyzacja gry w piłkę siatkową, propagowanie postawy fair-play, wyłonienie najlepszych drużyn w rozgrywkach, współpraca między gminami.

Miejsce rozgrywek

Gruta – Hala Sportowa SP im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie, Gruta 70

Pelplin – Hala Sportowa Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, Sambora 5a

Zgłoszenia

Zgłoszenia drogą mailową lub telefoniczną:

– Gruta – markur@op.pl lub 696 890 689 (Mariusz Kurkus)

– Pelplin – sport@pcspelplin.pl lub 504 952 095 (Oskar Krajnik)

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 14.03.2023 r.

Opłata startowa wynosi 150 zł od drużyny od turnieju płatne przelewem na konto:

Fundacja Ortu Stella

91 1140 2004 0000 3102 7945 7810

Tytułem – „Opłata startowa – turniej w Grucie / Pelplinie”

Nagrody

Drużyny z miejsc I-III w każdym z turniejów otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody finansowe:

I miejsce – 500,00 zł

II miejsce – 300,00 zł

III miejsce – 200,00 zł

Zapraszamy również do kibicowania podczas rozgrywek.

Kolejna wizyta w GDDKiA

Dzisiaj w GDDKiA oddział Bydgoszcz wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski, wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz, wojt Gminy Świecie nad Osą Ireneusz Maj odbyli spotkanie z dyr. Sebastianem Borowiakem dotyczące planowanej budowy trasy szybkiego ruchu S5 . Na spotkaniu wójtowie przekazali informacje o podtrzymaniu postanowień porozumienia pomiędzy gminami oraz przekazali wszystkie uwagi złożone przez mieszkańców.

Hania, mieszkanka naszej gminy potrzebuje pomocy

Szanowni Państwo❤️❤️❤️❤️
Ponownie liczymy na dobroć Państwa serc.❤️❤️❤️❤️ Hania, mieszkanka naszej gminy potrzebuje pomocy.
Trzy tygodnie po urodzeniu u Hani stwierdzono nowotwór złośliwy oczu – siatkówczaka. Niestety w lewym oczku guz zajął dużą część gałki ocznej. Czeka ją usunięcie oka.
Natychmiast przeprowadzono szereg badań okulistycznych, rezonans magnetyczny, operację założenia wkłucia centralnego, tzw. Broviaca. Później Hania trafiła na oddział onkologiczny. Niestety pojawiła się jaskra wtórna i wylew krwi do oka. Po dwóch cyklach chemii guz się zmniejszył, ale i sama gałka zaczęła zanikać. Oczko się zapadło.❤️❤️❤️❤️
Rodzina Hani potrzebuje wsparcia, aby zakupić protezę oczka, którą trzeba zmieniać co roku. Niezbędne są także częste kontrole drugiego oka. Każda okazana pomoc jest dla jej rodziców nadzieją na lepsze jutro dla ich córeczki. ❤️❤️❤️❤️
Poniższe linki zawierają dokładny opis choroby oraz w jaki sposób można nam pomóc:
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 20.02.2023 do godz. 04:00 dnia 21.02.2023 r.

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie – wszystkie powiaty

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

 Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 28.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 20:00 dnia 17.02.2023r. do godz. 13:00 dnia 18.02.2023r.

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie – wszystkie powiaty

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h,            w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.            Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

 Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 26.

Prośba o wsparcie

Szanowni Państwo ℹℹ
Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie mieszkanki Boguszewa, druhny OSP Boguszewo i równocześnie policjantki Grudziądzkiej Komendy.
Dominika jesienią ubiegłego roku uległa wypadkowi, po zdarzeniu walczyła o życie w szpitalu. Od tamtego czasu przebywa w śpiączce. Na początku tego roku została przewieziona do kliniki ,,Budzik” w Olsztynie i jest poddawana intensywnej rehabilitacji.
Po pobycie Dominiki w klinice konieczna będzie dalsza rehabilitacja, która wiąże się z dużymi kosztami oraz wydatkami. Prowadzona zbiórka ma na celu pomóc w zebraniu tych pieniędzy.
Prowadzona zbiórka ma na celu pomóc w zebraniu tych pieniędzy.
Wierzymy, w dobroć Państwa serc ❤️❤️❤️❤️ i że walka o zdrowie młodziutkiej mieszkanki naszej gminy zakończy się sukcesem.
Prosimy o wsparcie!❤️❤️❤️❤️
Spotkanie rolników z przedstawicielami ARiMR

Spotkanie rolników z przedstawicielami ARiMR

W dniu 30 stycznia 2023 roku w UG Gruta odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami ARiMR , w którym również wziął udział były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Spotkanie otworzył wójt Gminy Gruta pan Waldemar Kurkowski. Zagadnieniami omówionymi podczas spotkania były m.in. zmiany w polityce rolnej, możliwości pozyskania dofinansowania dla gospodarstwach rolnych na odnawialne źródła energii, zmiany dot. premii dla młodych rolników oraz dopłat bezpośrednich i wiele innych ważnych informacji. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie 🙂 Przypominamy o możliwości pobrania prezentacji z dzisiejszego szkolenia (link pod artykułem) .

Znowu zagraliśmy rekordowo! Nasza kwota to 28 130,74 złotych!

Znowu zagraliśmy rekordowo! Nasza kwota to 28 130,74 złotych!

Ubiegłoroczny rekord znowu pobity!
Pewnie niewielu było optymistów, którzy wierzyli w to, że w tym roku grucka WOŚP ustanowi kolejny rekord w wysokości uzbieranej kwoty. Wspólnie z Orkiestrą J. Owsiaka zagraliśmy 29 stycznia 2023 roku, zaczęliśmy o godz. 15, skończyliśmy po dwudziestej.❤️❤️❤️
Oj, sporo się działo w remizie w gruckiej OSP. Chociaż początek tej ważnej imprezy ogólnokrajowej pozwalał sądzić, że nie zbierzemy sporej kwoty. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Stół Orkiestry uginał się od darów przeznaczonych na licytację, a poszczególne souveniry uzyskiwały wysokie ceny. O takim efekcie przesądzała na pewno inwencja prowadzącej licytację Hanny Szumotalskiej (szefa sztabu WOŚP) oraz Natalii Szumotalskiej, ale… bez hojności nabywców nie udałoby się pozyskać istotnych kwot, w sumie prawie 4580 złotych.
Oczywiście, największą pracę wykonali wolontariusze, to w ich puszkach znalazło się 17 527,14 złotych.❤️❤️❤️
Niedzielne GRANIE to –oczywiście oprócz licytacji i zbiórki pieniędzy do puszek, w kawiarenkach stowarzyszeń i strażaków (ogółem 6023,60 zł) – także świetna zabawa! ❤️❤️❤️
Były występy młodzieży szkolnej i dzieci, tańce Działo się naprawdę wiele. Na stołach było ciasto, kluski, frytki, napoje, a druhowie strażacy przez cały czas serwowali kiełbaskę z grilla.
Przed licznie zebraną publicznością wystąpiły dzieci ze szkół w Boguszewie, Nicwałdzie, Słupa, Plemiąt i Grucie). ❤️❤️❤️Były śpiewy i tańce animacyjne Akademii Spryciarza, prowadzonej przez Natalię Szumotalską. ❤️❤️❤️
H.Szumotalska dziękuje za wykonaną pracę sztabowi ORKIESTRY (w tym koleżankom przez kilka godzin liczących pieniądze), a za dobre serce wszystkim darczyńcom z lokalnych film produkcyjnych i handlowych a także wszystkim osobom prywatnym które wsparły naszą orkiestrę. Szefowa sztabu wyraża też podziękowanie stowarzyszeniom z Mełna Cukrowni, Boguszewa, Gruty, Nicwałdu, Salna, Jasiewa, Słupa i Okonina. Dziękuje również pracownikom oraz uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie i Łasinie za piękne souveniry na licytację.❤️❤️❤️
Nasze kolejne GRANIE zakończyło ŚWIATEŁKO DO NIEBA.❤️❤️❤️❤️
« z 2 »

Przypomnienie

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 Wyciąg z przepisów karnych:

 • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
 • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).
Dzień Publicznych Służb Zatrudnienia

Dzień Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia, to data symbolizująca ustanowiony Dekretem Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego z 1919 roku Dzień Publicznych Służb Zatrudnienia. Z tej okazji w dniu dzisiejszym, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu odbyło się uroczyste posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Pan Michał Gratkowski reprezentujący Rządowe Centrum Legislacji, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pan Łukasz Jaworski oraz samorządowcy z terenu powiatu grudziądzkiego. Naszą gminę reprezentował Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski, który na ręce Dyrektora PUP w Grudziądzu złożył serdeczne podziękowania dla Dyrekcji oraz zespołu pracowników grudziądzkich służb zatrudnienia, za poświęcenie i trud codziennej pracy na rzecz rozwoju i aktywizacji rynku pracy na terenie gminy Gruta oraz całego Powiatu Grudziądzkiego.

PIŁKA RĘCZNA

PIŁKA RĘCZNA

W  hali sportowej w Grucie, w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Grudziądzkiego (rocznik 2008-2009), odbyły się zawody w piłce ręcznej dziewcząt. Uczennice Szkoły Podstawowej w Grucie zajęły  III miejsce.
Wyniki naszej drużyny:

Grupa B
1. Gruta – Rogóźno                       9:0
2. Gruta – Radzyń Chełmiński      2:9

Mecz o III miejsce: Gruta – Łasin              7:0

Tabela końcowa zawodów:

 1. SP Radzyń Chełmiński
 2. SP Sztynwag
 3. SP Gruta
 4. SP Łasin
 5. SP Rogóźno
 6. SP Lisnowo

Skład Gruty: Patrycja Kurkus, Aniela Antczak, Maja Luzeńczyk, Zuzanna Aldenbrat, Natalia Samborska, Wanessa Ceglewska, Michalina Malinowska, Kinga Klein, Wiktoria Kędzierska, Marta Holińska.

Nauczyciel: Mariusz Kurkus

Tekst i foto.: M.Kurkus

IV Konkurs na rymowankę już ogłoszony!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” i służy poszerzaniu wiedzy na temat właściwego magazynowania i stosowania w gospodarstwie rolnym szkodliwych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad ochrony środowiska naturalnego.

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008-2012, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny w okresie przyjmowania zgłoszeń podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do dnia 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.

Szczegóły w Regulaminie Konkursu

Adresy OR KRUS

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. Autorzy trzech najlepszych prac na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r., otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok 500 zł, a ich rymowanki zostaną poddane ponownej ocenie na etapie centralnym. Z 48 prac przesłanych przez OR KRUS Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, których twórcy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł. Gala podsumowująca zaplanowana jest w czerwcu 2023 roku.

Zapraszamy uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci, znajdującymi się tutaj.

Przerwa w pracy apteki w Grucie

Przerwa w pracy apteki w Grucie

Informujemy, że w dniach 31.01. – 07.02. 2023 r. Apteka w Grucie będzie nieczynna. Osoby z rozpoczętymi w Aptece receptami są proszone o sprawdzenie stanu swoich apteczek.
W tym czasie dyżur apteczny będzie pełnić Punkt Apteczny im. Jana Pawła II w Mełnie.

Planowane wyłączenia dostaw prądu

Szanowni Mieszkańcy!
Zgodnie z informacją operatora Energa planowane są wyłączenia dostaw prądu w dniu 30.01.2023 r oraz w dniu 3.02.2023 r. zgodnie z poniższym wykazem:
Boguszewo od 13 do 16, 16A, 17, 19, 75, 76, 78, 95/8, Mełno , 23/46,23/49,65/3  – 30.01.2023 09:30–14:00
Dąbrówka Królewska 1, 5, 7, od 52 do 55, 57, 59, 61, od 63 do 65, 19/2, 31/1. – 03.02.2023 09:00–12:00
Postępy budowy przedszkola w Grucie widać gołym okiem

Postępy budowy przedszkola w Grucie widać gołym okiem

W piątek 20 stycznia Wójt Gminy Gruta wraz w właścicielem firmy Prof-Bud, będącym generalnym wykonawcą inwestycji odwiedzili, jak co tydzień plac budowy. Aktualnie trwa budowa ścian na piętrze budynku. Pogoda sprzyja, zatem terminarz prac jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Zadanie I i II etapu budowy przedszkola zostało sfinansowane ze środków rządowych Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz strategicznego programu Polski Ład 🇵🇱

Remont świetlicy w Mełnie

Remont świetlicy w Mełnie

Trwa remont świetlicy wiejskiej w Mełnie. Materiał został zakupiony że środków sołeckich a prace wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy w Grucie.

Remont SPZOZ – fotorelacja

Remont SPZOZ – fotorelacja

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy zdjęcia z kolejnego etapu remontu Ośrodka Zdrowia w Grucie. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

Ptasia grypa na fermie indyków w Linowie

W środę 11 stycznia 2023 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował o wykryciu ogniska ptasiej grypy w regionie. Wirus dotarł do fermy indyków w Linowie w powiecie grudziądzkim.

Wojewoda podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym

 • teren ok. 3 km wokół miejsca stwierdzenia choroby, określono jako zapowietrzony.
 • obszar w pobliżu ok. 10 km został uznany jako zagrożony ptasią grypą i obejmuje
  on również część powiatów: brodnickiego oraz wąbrzeskiego.

Na terenie zapowietrzonym m.in. właściciele drobiu muszą zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym z sąsiednich gospodarstw lub z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego takich jak np. maty dezynfekujące.

Ptasia grypa: Obszar zapowietrzony w Kujawsko-Pomorskiem:

 • Linowo, Rychnowo i Świecie nad Osą – gmina Świecie nad Osą;
 • Boguszewo, Słup, Gruta, Jasiewo, Mełno – gmina Gruta.

Ptasia grypa: Obszar zagrożony w Kujawsko-Pomorskiem:

 • powiat grudziądzki w gminie Świecie nad Osą, miejscowości: Białobłoty, Bursztynowo, Karolewo, Kitnówko, Lisnowo, Lisnówko, Mędrzyce, Szarnoś i Widlice;
 • powiat grudziądzki w gminie Gruta, miejscowości: Annowo, Dąbrówka Królewska, Gołębiewko, Kitnowo, Okonin, Orle, Salno, Plemięta,Nicwałd;
 • powiat grudziądzki w gminie Łasin, miejscowości Bogdanki, Jakubkowo, Łasin, Nowe Mosty, Przesławice, Szczepanki i Wybudowanie Łasińskie, Szosnowo Szlacheckie, Nowe Błonowo;
 • powiat grudziądzki w gminie Rogóźno, miejscowości: Rogóźno Zamek, Bukowiec;
 • powiat grudziądzki w gminie Radzyń Chełmiński, miejscowości Czeczewo, Gołębiewo, Nowy Dwór, Radzyń Chełmiński, Rywałd, Stara Ruda, Szumiłowo, Zakrzewo, Kneblowo, Mazanki, Radzyń Wybudowanie;
 • powiat brodnicki w gminie Jabłonowo Pomorskie, miejscowości: Adamowo, Budziszewo, Buk Pomorski, Jabłonowo Pomorskie, Jabłonowo-Zamek, Szczepanki, Nowa Wieś;
 • powiat wąbrzeski w gminie Książki, miejscowości: Blizno, Blizienko i Szczuplinki.

Nakazy na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym grypą ptaków to m.in.:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach, aby uniemożliwić im kontakt z innymi ptakami;
 2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego, wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące

Zakazy na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym to m.in.:

 • przemieszczania drobiu;
 • transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody powiatowego lekarza weterynarii (tylko na zapowietrzonym);
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba, że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę;
 • organizowania polowań na ptaki łowne;
 • organizowania targów i wystaw z udziałem drobiu lub innych ptaków (obszar zagrożony).

Obowiązuje co najmniej 21 dni od dnia zakończenia czyszczenia i odkażania ogniska na obszarze zapowietrzonym, co najmniej 30 dni na obszarze zagrożonym.

W załączeniu Rozporządzenie nr 3/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  oraz informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grudziądzu dla hodowców drobiu.