Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę


27-01-2015 r.

Wójt Gminy Gruta podaje do publicznej wiadomości, iż niżej wymienione nieruchomości niezabudowane stanowiące własność Gminy Gruta zostają przeznaczone do oddania w dzierżawę ( wykaz w załączniku – format PDF):


Załączniki