95. rocznica utworzenia 4. Pułku Lotniczego


Sobotnie przedpołudnie  7. września uczniowie z Gruty i Boguszewa razem z Tomaszem Piwowarskim Janiną Śródką oraz Małgorzatą Kwiryng  spędzili na toruńskim Forcie IV goszcząc w nim na zaproszenie  Klubu Krótkofalowców PZK. Okazją do wyjazdu stała się 95. rocznica utworzenia 4. Pułku Lotniczego, w którym tuż przed wybuchem II wojny światowej służył płk. Florian Laskowski.  Z tej okazji Towarzystwo Miłośników Torunia zorganizowało „Rodzinny piknik historyczno-wojskowy”. Po przyjeździe nasza młodzież mogła zwiedzić fort z przewodnikiem, poznać jego zakamarki oraz historię, posłuchać historii dotyczących toruńskich lotników, którzy we wrześniu 1939r. pokazali wielki kunszt bojowy dzięki szkoleniem prowadzonym wówczas na toruńskim lotnisku przez kpt. Laskowskiego, przyjrzeć się jak pracuje stacja krótkofalarska oraz wziąć udział w pokazie pierwszej pomocy. Na zakończenie uczniowie z Gruty wraz  Tomaszem Piwowarskim  przedstawili zgromadzonej na forcie publiczności swój najnowszy film poświęcony płk. Florianowi Laskowskiemu. Pobyt  na forcie przyniósł nie tylko rozrywkę i zabawę ale wzbogaciła wiedzę naszej młodzieży na temat wydarzeń, które rozgrywały się we wrześniu  80 lat temu.