“Zawsze w naszej pamięci”
2000px-Black_Ribbon.svg
Ze smutkiem i wspomnieniami mile spędzonych lat
żegnamy naszą Drogą Koleżankę
 Barbarę Drewnicz
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
Dyrektor
Grono Pedagogiczne
Pracownicy
Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Bł.Ks.S.W. Frelichowskiego w Nicwałdzie