“Rozbójnicy Europy”


13 lutego 2019 roku gościliśmy w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie Grzegorza Królickiego z „Bazyl Cogito” z Tarnowa, aktora i podróżnika. Pan Grzegorz przybył do nas  z nową, jak zawsze ciekawą propozycją-inscenizacją, tym razem związaną z tematem „Rozbójnicy Europy”. Usłyszeliśmy i zobaczyliśmy ubiory oraz uzbrojenie wikingów, Wilhelma Tella, Harnasia i Janosika.

Gość z Tarnowa tradycyjnie do swoich opowieści i pokazów angażował naszych podopiecznych, dla których sporym przeżyciem było na przykład wzięcie do rąk broni.

WKW.