Spojrzenie w przeszłość


wtzproj

Grupa nieformalna Aktywny WTZ w składzie:
Sylwia Jaszewska, Anna Parys, Jacek Szałecki otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 tyś. zł  z Funduszu  Inicjatyw Obywatelskich (FIO BIS) na realizację projektu pn. „Spojrzenie w przeszłość”.

W ramach tego projektu odbędą się trzy wydarzenia:

– 5-6 lipca w WTZ odbędą się warsztaty wikliniarskie prowadzone przez mistrza wikliniarstwa Sierpca-wyplatanie koszy z wikliny
– 22 sierpnia odbędzie się wyjazd do Muzeum Etnograficznego w Toruniu na imprezę plenerową „Spotkanie w wiejskiej zagrodzie”
– 5 września spotkanie podsumowujące projekt WTZ Gruta z prezentacja na temat ginących wiejskich zawodów

W projekcie bierze udział 20 podopiecznych placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie.