2 Maja – Dzień Flagi Narodowej


Chociaż święto to obchodzone jest w Polsce dopiero od 2004 roku, geneza barw narodowych Polski sięga czasów rządów dynastii Piastów. Wybór barw flagi jest bowiem odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej – białego orła na czerwonym tle. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały natomiast uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r.