Obwieszczenie RDOŚ


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Bydgoszczy o
ponowne wystąpienie do Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Pomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, o uzgodnienie realizacji
inwestycji “Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz –
Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, na odcinku Grudziądz – Pelplin”

w załączeniu w/w obwieszczenie.

Załączniki