Energa operator informuje o planowanym wyłączeniu dostaw energii elektrycznej w dniu 11.04.2022 w godz. 1000-1400 Stacja: Gruta 17, obwód 200, oraz 12.04.2022 w godz. 930-1730 Stacje: Okonin 1, 2, 3, 4, 6, 7; Mełno 2.

Za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przepraszamy.

Szczegółowe informacje na stronie www.energa-operator.pl w zakładce „Awarie i Wyłączenia”.