Ważne spotkanie.


W dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski w towarzystwie szefów samorządu Radzyń ChełmińskiGmina Grudziądz odbył bardzo ważne spotkanie z Panem Adamem Stańczyk, Dyrektorem Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Wizyta dotyczyła strategicznego dla trzech gmin tematu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 na odcinku Grudziądz-Pokrzywno-Okonin- Radzyń Chełmiński. Dzisiejsze spotkanie było okazją do przedstawienia planów i oczekiwań władz samorządowych oraz posłużyło jako wstęp do dalszych rozmów na temat etapów budowy tej jakże ważnej dla Mieszkańców wszystkich trzech gmin inwestycji.