100 rocznica urodzin Jana Pawła II


 “Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje!
Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”.
JP II

5Święty Jan Paweł II (ur. 18 maja 1920r. – zm. 2 kwietnia 2005r.) – papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek ogromnej wiary…
Dziś obchodzimy 100 rocznicę urodzin jednego z największych Polaków. Okoliczności epidemiczne nie pozwoliły obchodzić tych dni w zaplanowany wcześniej sposób. Pamięć Papieża Polaka uczczono w symboliczny sposób podczas Mszy Świętej odprawionej w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II w Parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Linowie. Następnie hołd św. Janowi Pawłowi II oddano w miejscu jego pamięci – pomniku przy Szkole Podstawowej w Boguszewie, której jest patronem. W uroczystościach z ramienia samorządu udział wziął Wójt Gminy Gruta – Waldemar Kurkowski, Zastępca Wójta – Tomasz Groszewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Gruta – Piotr Dyś. Szkołę w Boguszewie reprezentowała Pani Dyrektor wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego i grupą uczniów.
Pomimo licznych ograniczeń, Mieszkańcy Naszej Gminy nie zapomnieli o tym wielkim wydarzeniu. Przystrojone uroczyście domy, ogrody, skwery, miejsca modlitwy a także szkoły, instytucje i pozostałe miejsca publiczne dały wyraz Naszej jedności i pamięci dla św. Jana Pawła II.
Wójt Gminy Gruta zwraca się podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy czynnie angażowali się w organizację i uświetnienie obchodów dzisiejszej uroczystości. Słowa szczególnego podziękowania kierujemy pod adresem Pani Hanny Pęksa – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguszewie, przedstawicieli grona pedagogicznego, pozostałych służb szkoły oraz dzieciom i młodzieży reprezentującym Szkołę. Podziękowania składamy również w kierunku ks. Proboszcza z Linowa oraz przedstawicieli sołectw, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i wszystkich Mieszkańców Gminy Gruta za tak piękne przystrojenie Naszej Gminy. Mając w pamięci słowa i czyny Świętego Jana Pawła II, zachęcamy do uroczystego zachowania dzisiejszego dnia.