Wydziały, telefony, kontakt


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie
Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik: Monika Wróbel (56) 468 31 18
gops_gruta.pl
Szkoły w Gminie Gruta
Zespół Szkół w Grucie Dyrektor: mgr Krzysztof Ficek (56) 468 31 13 zsgruta@gmail.com szkolagruta@op.pl
SP w Boguszewie Dyrektor: Hanna Pęksa (56) 468 43 29
SP w Dąbrówce Kr. Dyrektor: mgr Krzysztof Ficek  (56) 468 31 83
SP w Nicwałdzie Dyrektor: mgr Aleksandra Materka (56) 468 54 25
SP w Plemiętach Dyrektor: mgr Iwona Więcławska  (56) 468 47 85 spplemieta@op.pl
SP w Słupie Dyrektor: mgr Andrzej Kurnik (56) 468 57 29 spslup@gmail.com
Przedszkole w Gminie Gruta
Przedszkole Samorządowe w Mełnie Dyrektor: mgr Beata Chyła (56) 468 35 18 przedszkolemelno@wp.pl
 
Biblioteki
Biblioteka w Grucie Kierownik: Celestyna Cichocka (56) 468 38 48 biblioteka@gruta.pl
Biblioteka w Okoninie Anna Fabrykiewicz (56) 468 48 51
Biblioteka w Nicwałdzie Mariola Miąsko (56) 462 64 79
Biblioteka w Boguszewie Izabela Ostrowska (56) 468 43 22
Żłobki
Żłobek Bąbelek w Nicwałdzie Dyrektor (56) 463 10 14
Gminne Centrum Kultury
Gminne Centrum Kultury w Grucie Dyrektor: Hanna Szumotalska
Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej Kierownik: Justyna Mądzielewska +48 666-616-818 sds.gruta@wp.pl