Referaty w urzędzie gminy


Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju
Kierownictwo
Halina Kowalkowska Wójt 17
Jarosław Poznański Sekretarz, kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego 17
Halina Saucha Skarbnik, kierownik Referatu ds. Finansów 10
Referat ds. finansów
Elwira Nowaczek 9
Sabina Kamińska 9
Emilia Żebrowska Kasa, Płace 9
Justyna Marczuk 9
Elżbieta Kawczyńska Wymiar podatków 7
Danuta Wiącek Wymiar podatków 7
Tomasz Sobociński Oświata 11
Jolanta Krzysztofik Oświata 11
Samodzielne stanowiska
Justyna Samborska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4
Alicja Kozak Stanowisko ds. dowodów osobistych, ewidencji ludności i działalności gospodarczej 4
Mariusz Maciejewski Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, P.POŻ. 5
Renata Kurkus Stanowisko ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Reakreacji. 12
Edward Kaliński Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 15
Referat ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Jarosław Poznański Kierownik referatu 17
Monika Bylińska Sekretariat 17
Magda Wrzos Obsługa Rady 17
Hanna Witkowska Biuro Obsługi Interesanta BOK
Justyna Samborska Kadry
Referat ds. Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Beata Bielik Kierownik Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 6
Marta Twardochleb Archiwum, Odpady komunalne 5
Ryszard Biskupiak 14
Iwona Rusoń Pomoc administracyjna 14
Bartosz Baranik 13
Sprawy informatyczne
Paweł Tomaszewski Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej 8
Mariusz Maciejewski Z-ca Informatyka 5
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Tadeusz Ties Kierownik ZGKiM 13
Leon Kaszuba 13
Beata Stankiewicz Księgowość 13
Fili Rosiński Liczniki wody 13