Planowane wyłączenie prądu


Energa operator informuje o przerwie w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców zasilanych ze stacji transformatorowej 

07.08.2017r. w godz. 0900-1300 Jasiewo

09.08.2017r. w godz. 0900-1400 Nicwałd 6

09.08.2017r. w godz. 0830-1430 Nicwałd 1,2,3,6,7,9