Planowane wyłączenie prądu


Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

15.02.2018r. w godz. 0800-1600  Nicwałd 1,2,3,6,7,9

19.02.2018r. w godz. 0700-1000 Słup 3