Patriotyczny happening

30 kwietnia 2019 roku przed południem na placu przy Urzędzie Gminy w Grucie  odbył się Happening Patriotyczny, w którym udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz  z wójtem Waldemarem Kurkowskim na czele oraz pracownicy urzędu, nauczyciele i uczniowie gruckiej szkoły.

Prowadzący samorząd powitał uczestników i powiedział o 1 Maja, kolejnej dacie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dniu Flagi i 3 Maja.

Następnie odśpiewany został Hymn Narodowy, odegrano również fragment Hymnu Europejskiego.

Uczennice SP w Grucie i nauczyciel muzyki Karol Kosik zaprezentowali program artystyczny, były wiersze i piosenki.

Z kolei Hanna Szumotalska, Krzysztof Ficek i Stanisław Raginiak raz jeszcze, w szerszym zakresie, przybliżyli historię świąt oraz wydarzenie związane z przystąpieniem  naszej Ojczyzny do Unii Europejskiej. Wiersze patriotyczne przedstawili również K. Ficek  i S. Raginiak.

Spotkanie w przeddzień świąt majowych to ważna lekcja patriotyzmu, szczególnie dla dzieci i młodzieży.

(r)

W Urzędzie Gminy spotkanie o Nowej Piątce i nie tylko…

We wtorek 16 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się ważne spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Urzędnicy szeroko i skrupulatnie omawiali kwestie związane z Nową Piątką obecnego rządu, a mianowicie: przywrócenie połączeń autobusowych od kwietnia, „emerytura plus” – od 1 maja, czyli wypłatę „trzynastki” dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, następnym projektem w kolejce do wdrożenia jest rozszerzenie programu 500 plus tak, by obejmował on już pierwsze dziecko (od 1 lipca br.) i dalej – zniesieniu podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia oraz obniżeniu podstawowej stawki podatku dla pozostałych obywateli do 17 proc. i podniesieniu kwoty uzyskania przychodów. Prelekcjom towarzyszył pokaz multimedialny.

Spotkanie rozpoczął wójt gminy Gruta Waldemar Kurkowski, który po powitaniu pracowników Urzędu Wojewódzkiego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, wyraził przekonanie, iż mieszkańcy lepiej poznają szczegóły programu dotyczącego Nowej Piątki, zachęcił też do zadawania pytań w kwestiach w/w oraz emerytur, rent i OFE.

Na spotkaniu poruszono też zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych do ARiMR.

(r)