Święto Plonów w Słupie

Sołectwo w Słupie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywna Wieś Słup, 2 września 2017 roku zorganizowały dożynki. Tegoroczne Święto Plonów rozpoczęło się o godz. 17 uroczystą mszą świętą, odprawił ją i dary pobłogosławił ksiądz proboszcz Marek Bogacki. Modlitwę podczas nabożeństwa dziękczynnego czytała Kamila Wegner, natomiast wierszyki deklamowały Anna Koprowska i Zuzanna Robaczewska.

Na chwilę przed nabożeństwem druhowie Łukasz Cieszyński i Krzysztof Piejak, strażacy OSP Słup, wnieśli do świątyni wieniec dożynkowy, który z tegorocznych kłosów zbóż wykonały panie z miejscowego stowarzyszenia.

Starostami dożynek byli nasi gospodarze Bożena i Zbigniew Robaczewscy. Natomiast dary Matki Ziemi nieśli Anielka i Antoni Smolińscy.

Po zakończonym nabożeństwie wszyscy zostali poczęstowani chlebem z tegorocznych zbiorów.

Wśród wiernych nie zabrakło szczególnych gości, obecna była wójt naszej gminy Halina Kowalkowska oraz starosta powiatu Edmund Korgol, radna powiatowa Grażyna Smolińska, kierownik grudziądzkiego oddziału ARMIR Adam Słupski, radny Słupa i Jasiewa Adam Schmidt.

Po mszy uczestnicy dożynek udali się na plac przy świetlicy wiejskiej. Tu nastąpiło powitanie gości i mieszkańców przez sołtys wsi Agnieszkę Wesołowską i prezes stowarzyszenia Katarzynę Kurzyńską. Następnie głos zabrała prowadząca samorząd Halina Kowalkowska, która przede wszystkim zwróciła się do rolników i podziękowała im za ich niełatwą pracę. Podkreśliła, że to oni są solą tej ziemi. Na koniec życzyła mieszkańcom Słupa i wszystkim, którzy są na tym szczególnym święcie zdrowia i wszelkiej pomyślności.

W podobnym duchu przemówił starosta.

Teraz nastał czas zasłużonej zabawy. I chociaż aura była kapryśna, to, ku radości organizatorów, goście i mieszkańcy dopisali. Do tańca przygrywał i wszystkich zabawiał zespół Dj Condeja. Bawiono się do rana.

Organizatorzy Święta Plonów nie zapomnieli o najmłodszych i zorganizowali dla nich liczne konkursy i zabawy. Podobne atrakcje zafundowano dorosłym. Były ciekawy nagrody.

Młodzi i starsi mogli korzystać z wielu atrakcji – spacerku w alkogoglach, strzelania do puszek z kulek paintbolowych oraz wyścigu w dmuchanych piłkach.

Dla gości dostępna była kawiarenka z degustacją swojskiego ciasta i tradycyjnej lokalnej kuchni. Był stół, na którym serwowano swojski chleb ze smalcem i ogórkiem oraz pyszne mięsne i jarskie wyroby. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie smakołyki przygotowywane zostały domowym sposobem, a udział w tym miały nie tylko panie ze stowarzyszenia, ale także chętne i życzliwe osoby (także spoza Słupa), które z największą ochotą przyszły w sukurs organizatorom dożynek. Serdecznie im za to dziękujemy.

Nasze Święto Plonów było pod każdym względem udane, zresztą jak każdego roku. Oczywiście, nie byłoby tak pięknie, gdyby nie dobre serce i hojność naszych lokalnych sponsorów. Nie sposób wymieniać wszystkich, ale korzystając z faktu, że informacja o naszym święcie zamieszczona została na stronie internetowej gminy Gruta, zapewniamy naszych darczyńców, że niebawem pojawimy się u nich z osobistymi podziękowaniami. Dziś bardzo im dziękujemy.

Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy też pod adresem osób, które nieustannie wspierają działania sołectwa i stowarzyszenia. To wielka radość i satysfakcja, że jesteście Państwo z nami, że mamy wspólne plany i cele.

« 1 z 5 »

                                                                                                                                                             AW/KK Foto: RAS

Nowy rok szkolny – inauguracja

3 września – data rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W naszej gminie uroczystości odbyły się w szkołach podstawowych w Grucie, Boguszewie, Nicwałdzie, Plemiętach i Słupie. Ten szczególny dzień, przede wszystkim dla uczniów, ale także dla ich rodziców i władz samorządowych, otworzył kolejny rok szkolny 2017/2018.

Wójt Halina Kowalkowska była na otwarciu w szkołach w Boguszewie i Plemiętach. Natomiast w Grucie obecny był sekretarz gminy Jarosław Poznański.

Uroczystość w naszej największej placówce edukacyjnej w Grucie rozpoczęła się o godz. 9.30. Należy dodać, że od tego roku szkolnego ta placówka, po ministerialnej reorganizacji szkół, nie jest już Zespołem Szkół.

Pierwszy dzień szkolny w Grucie (patrz zdjęcia) rozpoczął się mszą świętą o godz. 8, odprawił ją ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski.

Inaugurację w Grucie, po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, rozpoczął dyrektor Krzysztof Ficek, a uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny.

I tak oto nowy rok szkolny stał się faktem.

Wszystkim uczniom z gminy Gruta życzymy jak najlepszych ocen, natomiast pedagogom satysfakcji z ich ważnej i odpowiedzialnej pracy.

                                                                                                                                  (tng)

W rocznicę napaści na Polskę

Jak każdego roku w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, na Cmentarzu Wojennym w Mełnie odbyła się uroczystość patriotyczna, połączona z mszą polową, pocztami sztandarowymi i delegacjami z różnych lokalnych środowisk, których przedstawiciele złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem ku czci poległych w pierwszych dniach hitlerowskiej napaści.

Po powitaniu przybyłych na tę ważną uroczystość dorosłych, młodzieży i dzieci, na chwilę przed odśpiewaniem Hymnu Narodowego, wprowadzono poczty sztandarowe, a po jego wykonaniu delegacje składały wiązanki.

Kolejny punkt obchodów to przemówienie wójt Haliny Kowalkowskiej.

Po zacytowaniu fragmentu wiersza księdza Jana Twardowskiego: Ale są takie krzyże ogromne, gdy kochając – za innych się kona – to z nich spada się, jak grona wyborne – w Matki Bożej otwarte ramiona. – Gromadzimy się dziś w 78. rocznicę bitwy na polach Mełna, by uczcić pamięć bohaterskich obrońców naszej Ojczyzny. W rocznicę tragicznych wydarzeń, zmieniających losy Polski i świata – zaczęła pani wójt. – Spotykamy się w miejscu szczególnie ważnym, na Cmentarzu Wojennym w Mełnie. – W tym momencie prowadząca samorząd wyraziła podziękowanie wszystkim przybyłym, w szczególności kombatantom, harcerzom, strażakom, młodzieży szkolnej i dzieciom. Z przyczyn redakcyjnych zamieszczamy oczywiście tylko fragment wystąpienia wójt. – Stoimy w historycznym, szczególnym miejscu. Spotkanie na tym cmentarzu to swoista lekcja historii i patriotyzmu, która powinna nas uczyć wzajemnego szacunku i poszanowania drugiego człowieka (…) Cmentarz w Mełnie jest miejscem, do którego do dziś przybywają rodziny szukających bliskich, których zabrała im wojna… (…) Niechaj pamięć o tragicznej przeszłości służy tworzeniu lepszej przyszłości, życia w pokoju, we współpracy i wzajemnej tolerancji. Dziś żyjemy w wolnym kraju. Jednak pamiętajmy, że Wolność nigdy nie jest dana na zawsze. Wolność to nie jest jedynie przywilej, ale i obowiązek. Bo Wolności trzeba się uczyć. I to nauczyć tak, aby jej nie stracić – zakończyła wójt i poprosiła księży o odprawienie mszy.

– Stając dziś na tym miejscu, oddajmy cześć tym, którzy polegli na tej ziemi siedemdziesiąt osiem lat temu. Miłować Ojczyznę to tak, jak kochać matkę. Dziś módlmy się za dusze polskich żołnierzy, którzy zginęli w pierwszych dniach wojny – na początku mszy powiedział ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski.

Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych, prowadzący uroczystość, w imieniu wójt H. Kowalkowskiej podziękował wszystkim za udział w tym ważnym wydarzeniu patriotycznym i zaprosił na inscenizację z II Wojny Światowej, która godzinę później odbyła się w Annowie.

« 1 z 2 »

                                                                                               Tekst: RAS. Foto: RAS i J. Strużyna

Tradycja kontra współczesność kulinarna naszego regionu

fioNieformalna grupa w składzie Beata Osmańska, Danuta Litwinowicz, Celestyna Cichocka pod patronatem stowarzyszenia „Międzygminne Porozumienie Samorządowe MPS”, otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.670 zł z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO BIS) na realizację projektu Tradycja kontra współczesność kulinarna naszego regionu”.

Od 1 września 2017 r., panie z Gruty będą uczestniczyć w warsztatach kulinarnych na których wspólnie odtworzą historię często dziś przygotowanych dań w naszych domach. Panie w czasie spotkań poznają również zasady zdrowego odżywiania oraz przepisy kulinarne wydrukowane w „Gazecie Grudziądzkiej” Wiktora Kulerskiego. Spotkania będą odbywały się w pomieszczeniu znajdującym się obok GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.

Zapraszamy Panie chętne do udziału w warsztatach na spotkanie inauguracyjne, które  odbędzie się 16 września 2017 r.,  od godziny 15:00 na plaży przy jeziorze Dużym w Grucie.

Już dziś zapraszamy mieszkańców Gruty na spotkanie podsumowujące projekt które odbędzie się 14 października 2017 r., w remizie strażackiej  OSP w Grucie – informacje o terminie spotkania opublikowane zostaną na stronach internetowych: gruta.pl, biblioteka.gruta.pl

DOŻYNKI GMINNE – GRUTA `2017

Miała rację wójt Halina Kowalkowska, że zmieniła dzień dożynek z niedzieli na sobotę. Jak pokazała rzeczywistość w sobotę 26 sierpnia mieliśmy piękną, wręcz wymarzoną aurę. Za to następnego dnia grzmiało i padało od rana.

 Gminne Święto Plonów rozpoczęło się tradycyjnie, czyli koncelebrowaną mszą świętą dziękczynną, której przewodniczył ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie. W nabożeństwie uczestniczyli również proboszczowie Marek Wysiecki z Okonina i Kazimierz Wiśniewski z Dąbrówki Królewskiej.

Na początku mszy starostowie dożynek Joanna Wiater z Plemiąt i Bartosz Rolewicz z Okonina przekazali księdzu H. Szczodrowskiemu bochen chleba. Kapłan po rozpoczęciu liturgii podziękował Bogu za tegoroczne plony, a rolnikom za ich wyjątkowo ciężką pracę w tym roku, ponieważ pogoda nie była im przychylna. Początek nabożeństwa to także poświęcenie wieńców dożynkowych  z  sołectw.

 Kazanie wygłosił  ksiądz kanonik M. Wysiecki, który z największym szacunkiem odniósł się do pracy rolników, podziękował im za tegoroczny bochen chleba. – Jeśli w naszym domu jest chleb, to jest wszystko. Chleb nas łączy przy stole, chleb nas łączy w miłości, chleb otwiera nam oczy na naszych bliskich potrzebujących pomocy – mówił między innymi kapłan. Wiele zdań poświęcił też bezinteresownej ludzkiej dobroci. – Jeśli dajesz innym to, co w tobie najlepsze, a inni znieważają cię i odrzucają, jest to nieważne, ty nieustannie dawaj innym to, co w tobie najcenniejsze, a będziesz miał skarb w Niebie. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci, trzeba ludziom Boga, więc ludziom nieśmy Go…

W czasie mszy wierni mogli usłyszeć fragment religijnej melodii w wykonaniu orkiestry z Bobrownik.

Po zakończeniu nabożeństwa korowód dożynkowy (wieńce zostały położone na platformie ciągnikowej), z wozem strażackim i orkiestrą na czele, a także przedstawicielami władzy, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami przemaszerował z kościoła na plac koło Urzędu Gminy. Tu, przy śpiewanej przez zespół wokalny Złoty Wiek piosence Plon niesiemy, plon, odbyło się tradycyjne przekazanie bochna chleba wójt Halinie Kowalkowskiej przez starostów dożynek.

Prowadząca grucki samorząd odebrawszy chleb, ucałowała go i powiedziała: – Z czcią i godnością przyjmuję Wasz dar. Chleb ten jest symbolem ciężkiej i trudnej, całorocznej pracy rolnika. Chylę z szacunkiem głowę przed Wami, przed wszystkimi rolnikami i przyrzekam, że będę ten chleb dzielić sprawiedliwie, tak, by nikomu z mieszkańców naszej gminy go nie zabrakło.

            – Czcigodni księża, drodzy rolnicy, panowie oficerowie, wszyscy zaproszeni goście, szanowni państwo, którzy tak licznie przybyliście na nasze Święto Plonów – mówiła wójt po położeniu chleba na stole. – Serdecznie wszystkich witam w naszej gminie. I chociaż nie wszyscy zaproszeni mogli przyjechać do Gruty, to chcę na początku podziękować za listy, które na moje ręce przesłali Prezydent RP oraz minister Andrzej Dera. Marszałka województwa Piotra Całbeckiego reprezentuje profesor Anna Janosz z Grudziądza, przedstawicielka sejmiku naszego województwa. Miło mi powitać przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Klonowskiego, wraz z radnymi powiatowymi oraz komendanta Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Roberta Gutowskiego, także naszego komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej  Sławomira Chyłę i wszystkich naszych druhów. List skierowała do nas Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odczyta go wojewódzki komendant OHP Małgorzata Taranowicz, również sołtys Mełna ZZD. Szanowni państwo, jestem bardzo rada, że mamy dziś piękną pogodę… – kontynuowała H. Kowalkowska. – Dzisiejszy dzień to także święto Matki Boskiej Częstochowskiej, tym bardziej więc dziękujmy Panu Bogu i Maryi za ten szczególny dzień, Święto Plonów. Tym bardziej, że tegoroczne żniwa były wyjątkowo trudne. Dlatego raz jeszcze chcę w tym momencie podziękować rolnikom za ich trud. Dziękuję także wszystkim służbom, które pomagają i chronią naszych gospodarzy. Proszę państwa, jeśli jest ciężka praca, to jej zwieńczeniem powinna być zabawa, nasza wspólna radość z dobrze wykonanych rolniczych obowiązków. Dlatego raz jeszcze dziękując Bogu za szczęśliwie zakończone żniwa, za chwilę zaproszę wszystkich do zabawy. Dodam jeszcze, że jako gospodarz gminy staram się pozyskiwać dla nas wszystkich wszelkie dostępne środki, by wzbogacać naszą gminę, żeby naszym rolnikom i wszystkim naszym mieszkańcom żyło się z roku na rok jak najlepiej.

Na koniec wójt zacytowała słowa włoskiego poety Dino Pellegrino Bogactwem naszej pracy jest nie to, ile nam za nią zapłacą, ale kim nas uczyni. – I to chyba jest najważniejsze. A dobitne odniesienie mają te słowa w stosunku do rolników, bo przecież nie zawsze w pełni mają zapłacone za swoją ciężką pracę, ale czyż nie pracują dalej? Dlatego szczęść wam Boże, rolnicy naszej gminy Gruta – zakończyła H. Kowalkowska.

Teraz głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swych wystąpieniach mówili przede wszystkim o niełatwej pracy rolników, ale także z okazji dożynek przekazali im najlepsze życzenia i pozdrowienia.

Chwilę spóźniony przybył na uroczystość Ryszard Bober, przewodniczący sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego, który w swoim przemówieniu podkreślił żmudną i jakże ważną pracę gospodarzy. Zapewnił, że jako przedstawiciel władzy wojewódzkiej na jednym z pierwszych miejsc stawia sprawy rolników. Oczywiście życzył naszym gospodarzom sił i wszelkiej pomyślności.

Kolejna chwila to krojenie i łamanie bochnów chleba przez wójt, przewodniczącego Rady Gminy Piotra Szynkowskiego i starostów dożynek, a także częstowanie nim wszystkich przybyłych na Święto Plonów.

Teraz nastał czas zabawy…

Zaczęło się od kilku piosenek w wykonaniu Złotego Wieku. Następnie był koncert orkiestry dętej Bobrowniki pod batutą Aliny Podolak. Słuchając piosenek i muzyki chętni mogli sprawdzić między innymi swoje ciśnienie w miejscowym ośrodku zdrowia. Natomiast dzieci zaproszone zostały do bezpłatnego korzystania z Picolandu , zjeżdżalni, trampoliny i basenu z piłeczkami.

Na scenie mogliśmy posłuchać laureatek Festiwalu „Wyśpiewaj sukces” organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Grucie. Była też prezentacja szkolnych wokalistów z Nicwałdu i Słupa. Pięknie wystąpiły Papugi z Plemiąt. Zagrała i zaśpiewała kapela  „Bobrowiacy” z Bobrownik. Dożynki to oczywiście koncert zespołów PÓŁnaPÓŁ i TiM.

Natomiast o godz. 20 wystąpiła grupa THE POSTMAN, czyli polscy  Beatlesi. A po niej do tańca śpiewał i grał DORIS BAND.

Z innych nie muzycznych atrakcji to  bieg w okularach alkogoglach, malowanie twarzy dzieciom.

Dożynki to również akcenty kulinarne: degustacja potraw przygotowanych przez stowarzyszenia, sołectwa oraz przez Zespół Szkół i Przedszkole Samorządowe.

Była też ciekawa wystawa ptactwa domowego i zwierząt, którą przygotował i zaprezentował Jarosław Kardach z Gruty.

A oto lista stowarzyszeń: „Przyjaciele Boguszewa”, „Koło Gospodyń Wiejskich” w Nicwałdzie, EMPIRIA Okonin, Mieszkańców Wsi Salno, Aktywna Wieś Słup, Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” w Mełnie. A sołectwa to: Kitnowo, Orle, Plemięta i Pokrzywno.

Mogliśmy podziwiać wieńce dożynkowe z: Annowa, Boguszewa, Gruty, Nicwałdu, Okonina, Orla, Plemiąt, Pokrzywna, Salna i Słupa.

Koordynatorem wszystkiego co działo się na Dożynkach Gminnych Anno Domini `2017 była Hanna Szumotalska, dyrektor GCK, która jednocześnie znakomicie
wywiązywała się z obowiązków konferansjerki.

I na koniec z szacunkiem i podziękowaniem zamieszczamy listę sponsorów, bez
ich dobrego serca i dobroczynnego gestu trudniej byłoby zorganizować nasze Święto
Plonów: wójt gminy Gruta – Halina Kowalkowska. Marek Czmoch. Bank Spółdzielczy Łasin. Bank Spółdzielczy Brodnica. Maria i Czesław Kaczmarek. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tomasz Kawski Gruta. Nadleśnictwo Jamy. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gołębiewku. Zakład Drobiarski „Linodrób” Linowo – Dorota i Jan Kwiatkowscy. Firma „Rokoja”- Romana Lubiszewskiego. „PACHT” Rolno Handlowa Spółka z o.o. w Salnie Piotr Madej. Zakład Masarski Jan Neumann Gruta. Masarnia „Eko-Mięso”- Adam Sobociński Mełno. RSP „Przełom” Linowo – Leszek Sułek. „Ampol-Merol –  Jan Smoleński. Ubojnia – Zakład Masarski – Grzegorz Szlas Gruta. Delikatesy – TARA Gruta. Stefan Ziętarski. Piejak Stanisław, Wegner Tomasz, Wiśniewska Justyna. Gospodarstwo Rolne – Rębisz Michał. Gospodarstwo rolne – Danuta i Ziemowit Rębisz.

« 1 z 7 »

                                                                                                                      Tekst/foto: RAS