Szanowni Mieszkańcy Gminy Gruta!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wyłonieniem nowego banku do obsługi bankowej Gminy Gruta, wszystkie numery kont bankowych urzędu uległy zmianie z dniem 1 stycznia 2018 r. (również te indywidualne – wygenerowane dla Państwa, na które dokonywane są płatności z tytułu opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami oraz z tytułu podatków).

Nowe numery kont bankowych dot. opłat za odbiór i za gospodarowanie odpadami otrzymają Państwo, wraz z informacją w sprawie wymiaru tejże opłaty.

Nowe numery dotyczące opłaty z tytułu podatków będą znajdować się na nakazie płatniczym na rok 2018 oraz na załączonych dowodach wpłaty.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Finansowym Wymiar podatków nr telefonu:
56 46 83 118 w.116
lub na adres e-mail: podatki@gruta.pl

Obsługę bankową zapewnia teraz Bank Spółdzielczy w Brodnicy, mieszczący się w gmachu urzędu gminy.

Poniżej podajemy podstawowe nr kont bankowych:

Nr rachunku bankowego:

IBAN: PL 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001

SWIFT: POLUPLPR

Płatność za wodę: PL 18 9484 1033 2306 1600 2219 0006

Wadia i depozyty: PL 34 9484 1033 2306 1600 2219 0009

Czynsz dzierżawny: PL 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001

Użytkowanie wieczyste: PL 56 9484 1033 2306 1600 2219 0001

 Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów

W załączeniu prezentujemy aktualne harmonogramy odbioru odpadów z podziałem na poszczególne sektory.

Przypomnienie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z późn. zm.), do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz promocji oraz do składania kwartalnych deklaracji zobowiązani są:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła, koni, owiec, drobiu,
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń, bydła, koni, owiec, drobiu,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa na cele konsumpcyjne zbóż,
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od rolników ryczałtowych w celu ich przetworzenia lub odprzedaży lub wytwarzają owoce i warzywa,
  • przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od rolników ryczałtowych, w celu ich przetworzenia lub odprzedaży, bądź prowadzący działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych lub morskich, bądź prowadzący działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

W załączeniu przekazujemy pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa .


Załączniki

Doniosłe wydarzenie: nowy samochód strażacki!

Piątek 15 grudnia 2017 rok to ważny dzień w historii Gminy Gruta. Tego dnia grucka jednostka otrzymała nowy samochód strażacki. Warta ponad milion złotych GCBA Scania zakupiona została głównie z pieniędzy gminnych oraz przy finansowym wsparciu MSWiA.

Ostatnio podobne święto naszych druhów miało miejsce piętnaście lat temu.

To ważne wydarzenie w powiecie rozpoczęła msza święta w kościele w Grucie. Następnie strażacy, zaproszeni goście, przedstawiciele naszych władz na czele z wójt Haliną Kowalkowską i przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Szynkowskim udali się na plac koło remizy strażackiej, gdzie księża Henryk Szczodrowski i Kamil Pańkowiec dokonali aktu poświecenia samochodu.

– 2017 rok jest bardzo ważny i wyjątkowy dla naszego strażackiego życia, ponieważ po wielu staraniach nasza jednostka doczekała się nowej, ciężkiej jednostki samochodowej GCBA Scania P410 449c52 – jako pierwszy zabrał głos prezes gruckiej jednostki Stefan Falkowski. –  W tym momencie w imieniu swoim i wszystkich druhów z Gruty i całej naszej gminy, chcę wyrazić wdzięczność tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że od dziś mamy na wyposażeniu tak znakomity samochód. Dziękuję przede wszystkim pani wójt Halinie Kowalkowskiej, Radzie Gminy, a także Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu.  Szanowni zebrani, dzięki zaangażowaniu naszych władz Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie doczekała się trzeciego w historii jednostki nowego samochodu pożarniczego, tym razem ciężkiego wyposażonego wozu GCBA Scania zakupionego  przez naszą gminę za kwotę 1 047 960,00 zł z dofinansowaniem MSWiA (351 000,00 zł). Dodam, że od 1900 do 2016 roku, według danych z kroniki strażackiej, nasza jednostka była w posiadaniu 10 wozów strażackich, kolejnym, jedenastym jest stojący dziś przed nami – zakończył prezes.

Wśród zaproszonych gości, oprócz oczywiście przedstawicieli lokalnych władz, byli m.in.: nadbrygadier Janusz Halak – Komendant Wojewódzki PSP, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP brygadier Marek Rusoń, dyrektor biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Piotr Tomaszewski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu brygadier Robert Gutowski, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Dariusz Sengerski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Sławomir Chyła, a także prezesi i naczelnicy OSP z terenu gminy Gruta, druhny i druhowie gruckiej jednostki, przedstawiciele Urzędu Gminy i mieszkańcy Gruty.

W tym szczególnym dniu głos zabrali nadbrygadier Janusz Halak, który podkreślił fakt, że nowy samochód w gminie to przede wszystkim zasługa Pani Wójt Haliny Kowalkowskiej i Rady Gminy. Mówił też o profesjonalizmie strażaków i ich niebezpiecznej, pełnej poświęcenia służbie. Przemawiał także brygadier Robert Gutowski, gratulując przede wszystkim Grucie i gminie tak dobrego samochodu.

Z kolei wójt Halina Kowalkowska, zwróciła się do strażaków, by użytkowali nowy pojazd w sposób odpowiedzialny. – Obyście musieli jak najrzadziej wyjeżdżać do pożarów. Życzę wam, abyście z każdej akcji wracali wszyscy szczęśliwie. Jesteście bardzo potrzebni społeczeństwu, które wie, że może liczyć na waszą pomoc w każdej chwili każdego zagrożenia – powiedziała między innymi prowadząca samorząd.

Klucze prezesowi i kierowcy przekazali Komendant Wojewódzki nadbrygadier Janusz Halak, Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska oraz Przewodniczący Rady Gminy Gruta Piotr Szynkowski. Uroczystość prowadził naczelnik gruckiej jednostki Marian Piechowski.

« 2 z 3 »

 (tng)

Wigilia w urzędzie `2017

To już kilkuletnia tradycja… Każdego roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, wójt Halina Kowalkowska zaprasza do urzędu przedstawicieli ważnych instytucji w Grudziądzu, z którymi na co dzień współpracują nasze władze.

Na wtorkowym spotkaniu (19 grudnia) oprócz nich, obecni byli też księża proboszczowie z Gruty i Okonina, radni gminy Gruta, dyrektorzy szkół i innych lokalnych instytucji, kierownicy, sołtysi i pracownicy samorządowi.

Spotkanie wigilijne rozpoczął kilkoma kolędami zespół TiM, a jedną zaśpiewano wspólnie.

Wójt zaczęła wystąpienie od powitania oficerów wojska, policji i straży, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, naczelnik Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie przywitała zaproszone osoby z naszej gminy.

– Jest mi niezmiernie miło gościć wszystkich państwa w naszym urzędzie. Dziękuję państwu za to, że jesteście tu w tak szczególnym czasie, w przeddzień Bożego Narodzenia – zaczęła prowadząca samorząd. – Pozwólcie państwo, że w tym szczególnym momencie podziękuję wszystkim za całe dobro z waszej strony. Chcę też podziękować naszym harcerzom, ponieważ pełnią oni w  gminie szczególną rolę, przez swoje różne akcje pomagają naszym mieszkańcom. Składam dziś podziękowanie na ręce obecnej z nami harcmistrzyni grudziądzkiego hufca. Szanowni państwo, w tym miejscu chcę złożyć jak najlepsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Niech magia wieczoru wigilijnego sprawi, że przeżyjecie go w rodzinnej atmosferze, pełnej miłości, w atmosferze wiary i nadziei, bo bez tego bardzo trudno jest żyć człowiekowi. I tego przede wszystkim państwu życzę. Życzenia przekazuję również państwa rodzinom i przyjaciołom – kontynuowała H. Kowalkowska. – Niech zbliżające się święta będą miłą okazją do spotkań rodzinnych i przyjacielskich, w których wyrazimy swoją wdzięczność i miłość. Natomiast na Nowy Rok 2018 życzę wszystkim i sobie, aby był dobry, spokojny, żeby omijały nas najróżniejsze, niepotrzebne złe zdarzenia. Życzę też, abyśmy nadal jak najlepiej współpracowali na każdej niwie, dla dobra naszych mieszkańców, dla dobra gminy Gruta. Dziękując raz jeszcze za to szczególne spotkanie, życzę pomyślnego Nowego Roku.

Po oklaskach, do wójt podeszła harcmistrzyni Elżbieta Fabińska i przekazała jej od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.

Następnie do zebranych przemówił ksiądz Marek Wysiecki, który powiedział między innymi: „Dni, które nas przygotowują do Bożego Narodzenia, mimo że są przepełnione wieloma zajęciami, to także mają wieczory, w których warto – oprócz modlitwy – sięgnąć do poezji księdza Jana Twardowskiego, który wszystkie Wigilie spędzał samotnie… Na pytanie czy zawsze jest sam, odpowiadał, że nie, że wtedy, w ten szczególny Wieczór jego myśli i serce kierują się do wszystkich bezdomnych, do ludzi w domach opieki i sierocińcach. I dlatego nie jest sam. Myślę – mówił dalej ksiądz Marek – że dziś nasze serca powinny bić właśnie dla tych, którzy może są daleko od nas, ale powinni być dla nas najbliższymi ludźmi (…).  Spotkaliśmy się, nie na podsumowanie mijającego roku, choć płynie dziś sporo podziękowań, ale dlatego, że narodziła się BOŻA DZIECINA. Ktoś może zadać pytanie, po co jest Boże Narodzenie? Jest dlatego – jak w swoim wierszu mówi ksiądz Twardowski – by łączyć się w miłości, podawać sobie ręce, żeby się uśmiechać do siebie, żeby sobie przebaczać… (…). Życzymy sobie przede wszystkim szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności, a ja chciałbym podkreślić w tym momencie, żebyśmy nie zapominali o jednym, że jesteśmy ochrzczeni, czyli, że kiedyś mamy być ZBAWIENI. I dlatego chciałbym prosić, aby do naszych serc dotarła myśl, że Pan Jezus nie po to przyszedł na świat, by było nam tu dobrze, żeby się nam jak najlepiej powodziło, ale po to, byśmy byli kiedyś zbawieni. I właśnie o ZBAWIENIU pamiętajmy wszyscy podczas dzielenia się opłatkiem wigilijnym, składając sobie życzenia… Ksiądz Jan Twardowski w swoim wierszu prosi, by w tę noc szczęśliwego rozwiązania, wszystko nam się rozplątało, wszystkie węzły, konflikty i powikłania…”.

Po słowach kapłana, wójt H. Kowalkowska zaprosiła zebranych do dzielenia się opłatkiem i wigilijnego stołu.

                                                                                                                                                                                                     Tekst/foto: RAS

 

Informacja dot. azbestu

Informujemy, że zakończyła się realizacja zadania „Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest – łącznie 43,771 ton.

Płyty azbestowe odebrane zostały z 22 nieruchomości z terenu Gminy Gruta. Przedsięwzięcie w 70% dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kolęda grucka już na YouTubie

koledagruckaBoże Narodzenie zbliża się wielkimi (miejmy nadzieję, że białymi, śnieżnymi) krokami. A skoro najpiękniejsze polskie święta tuż-tuż, to czas pomyśleć o kolędach i pastorałkach…

I tak właśnie zrobiła Dorota Berent z prowadzonymi przez siebie zespołami. 10 grudnia ukażą się płyty: TiM ZIMA 2017 i Doris Band KOLĘDY I PASTORAŁKI.

            Na pierwszej umieszczona została KOLĘDA GRUCKA, można już jej posłuchać na YouTubie – https://www.youtube.com/watch?v=UCHl2WXkSI0

            10 grudnia w godzinach 13-15 zespoły spotkają się w GCK i – jak poinformowała nas D. Berent – w tym czasie każdy, kto zdecyduje się nabyć płyty, jest mile widziany w Centrum.

Poniżej podajemy kolejny link do pierwszego utworu otwierającego płytę KOLĘDY I PASTORAŁKI https://www.youtube.com/watch?v=la7KnoRSGtc

Gratulując zespołom świątecznych płyt, zachęcamy do ich nabycia i… słuchania.

   RAS