Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

24.07.2018r. w godz. 0730-0900 – 1700 – 1900 Orle 1,2,4,5,6,7,8,9, Jasiewo 5

24.07.2018r. w godz. 0800-1400 Słup 3

24.07.2018 r. w godz. 0730 – 1900 Orle 3