Wykaz sołtysów

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa
1 Annowo Krzysztof Chociaj
2 Boguszewo Jadwiga Wasiuta
3 Dąbrówka Królewska Mateusz Mossakowski
4 Gołębiewko Marian Dymurski
5 Gruta Ewa Schmidt
6 Jasiewo Adam Schmidt
7 Kitnowo Artur Błędowski
8 Mełno Cukrownia Henryk Zalewski
9 Mełno ZZD Małgorzata Taranowicz
10 Nicwałd Kazimierz Suszek
11 Okonin Piotr Szynkowski
12 Orle Jacek Szczepanek
13 Plemięta Agnieszka Abramek
14 Pokrzywno Edyta Prahl
15 Salno Henryk Mroziński
16 Słup Agnieszka Wesołowska
17 Wiktorowo Jadwiga Sykut