Referaty w urzędzie gminy

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju Dane kontaktowe
Kierownictwo
Waldemar Kurkowski Wójt Gminy 16 wojt@gruta.pl
56 46  83 121 wew. 113
Przemysław Szczepanowski Zastępca Wójta Gminy 16 p.szczepanowski@gruta.pl
56 46  83 121 wew. 107
Jarosław Poznański Sekretarz Gminy, kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego 16 jp_sekretarz@gruta.pl
56 46  83 121
 Halina Saucha  Skarbnik Gminy, kierownik Referatu ds. Finansów  10 halina.saucha@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 117
Referat ds. finansów
Elwira Nowaczek  podinspektor ds. księgowości budżetowej 9 ugfinanse@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108
Sabina Kamińska  Zastępca Skarbnika Gminy 9 ugfinanse@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108
Emilia Żebrowska podinspektor ds. płac 9 e.zebrowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108
Justyna Marczuk pomoc administracyjna 9 ugfinanse@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108
Beata Stankiewicz Inspektor 9 bstankiewicz@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108
Elżbieta Kawczyńska Inspektor ds. księgowości podatkowej 7 podatki@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 116
Danuta Wiącek Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 7 d.wiacek@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 116
Tomasz Sobociński Główny księgowy jednostek oświatowych 11 t.sobocinski@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 118
Jolanta Krzysztofik Pomoc administracyjna 11 j.krzysztofik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 118
Samodzielne stanowiska
Justyna Samborska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 4 usc@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111
Monika Bylińska Pomoc administracyjna (dowody osobiste, ewidencja ludności i działalność gospodarcza) 4 elud@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111
Mariusz Maciejewski Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe, Ochrona Przeciwpożarowa /zastępca informatyka 5 m.maciejewski@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 119
Renata Kurkus Inspektor ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Reakreacji. 12 r.kurkus@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 114
Edward Kaliński Inspektor ds. Zamówień Publicznych 15 ekalinski@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 106
Celestyna Cichocka Inspektor 15 c.cichocka@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 106
Referat ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Jarosław Poznański Kierownik referatu 16 jp_sekretarz@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 113
Iwona Rusoń Sekretarka, kadrowa (pomoc administracyjna) 16 sekretariat@gruta.pl
56 46 83 121
Magdalena Wrzos Obsługa Rady, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 6 mwrzos@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 109
Hanna Witkowska Biuro Obsługi Interesanta – pomoc administracyjna BOK h.witkowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 105
Referat ds. Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Beata Bielik Kierownik Referatu ds. Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 13 b.bielik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 104
Marta Twardochleb Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi; archiwista zakładowy 5 martatwardochleb@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 119
Wojciech Wantoch-Rekowski  Inspektor ds. budownictwa 14 w.rekowski@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 112
Dorota Holińska Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego 14 d.holinska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 112
Bartosz Baranik  Pracownik biurowy 17 b.baranik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110
Sprawy informatyczne
Paweł Tomaszewski Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej 8 informatyk@gruta.pl
56 46 83 121
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Rafał Zieliński Kierownik ZGKiM 17 zgkim@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110
Justyna Ługiewicz Główna księgowa 17  56 46 83 121 wew. 108
Filip Rosiński Odczytywacz wodomierzy, inkasent 17  56 46 83 121 wew. 108