Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP

11 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Grucie odbyło się posiedzenie Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grucie. Druhowie pierwszy spotkali się z nowym wójtem gminy Waldemarem Kurkowskim, który notabene jest członkiem Zarządu. Dodajmy, że wójt z racji zajmowanego stanowiska odpowiada za właściwe działanie straży.

W spotkaniu uczestniczyli również Sławomir Chyła – komendant gminny, Paweł Stachowicz – przedstawiciel KM PSP, Hanna Szumotalska – skarbnik, członkowie Zarządu, prezesi OSP z naszej gminy, naczelnicy i konserwatorzy sprzętu oraz pracownik urzędu gminy nadzorujący działanie OSP na terenie gminy. Podczas narady omówiono bieżące sprawy z zakresu wyposażania jednostek w sprzęt i umundurowanie, które zostaną zakupione przez gminę oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, rozmawiano też nt. popularyzacji ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację konkursów plastycznych.

Uściślijmy: posiedzenia Zarządu to także szeroka i konkretna wymiana poglądów między przedstawicielami poszczególnych jednostek a wójtem, a wszystko po to, by poszczególne jednostki OSP działały jak najlepiej.

Na posiedzeniu pojawiła się też kwestia oznakowania i naprawiania niesprawnych hydrantów na terenie gminy, jest to na bieżąco konsultowane między ZGKiM i jednostkami OSP.

Omówiono też zasady pracy kierowców-konserwatorów.

Posiedzenie Zarządu zakończyła dyskusja i wolne wnioski. W toku dyskusji poruszono kwestię dysponowania sprzętem Obrony Cywilnej.

Podczas zebrania wielokrotnie głos zabierał wójt W. Kurkowski, który zapewnił druhów, iż dołoży wszelkich starań, aby wszystkie jednostki w gminie były jak najlepiej wyposażone i zawsze w stu procentach gotowe do każdej akcji.

RAS

Drużyna OSP Boguszewo w zawodach wojewódzkich.

W dniu 8 września 2018 r. drużyna kobiet po raz 4 wzięła udział w Wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Jabłonowie Pomorskim. Kobiety zajęły w klasyfikacji ogólnej 11 miejsce na 19 drużyn oraz w konkurencji musztry strażackiej 3 miejsce na 40 drużyn. Powiat grudziądzki reprezentowały drużyny OSP Boguszewo (kobiety) oraz OSP Zawdzka Wola (mężczyźni).
26 września drużyna kobiet pojechała do domu Nikoli Lewandowskiej z Salna zawieść na licytację misie strażackie, kolorowanki, kartkę z ciepłymi słowami szybkiego powrotu do zdrowia, worki z nakrętkami i prezent dla siostry Nikoli w formie słodkości z maskotką. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez babcię, ponieważ Nikola ze swoją mamą była w szpitalu.

FINANSOWO-SPRZĘTOWE WSPARCIE DLA OSP

tekst

W maju b.r. Minister Sprawiedliwości ogłosił nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, na wyposażenie strażaków ochotników z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Gmina Gruta, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości na udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa.

Gmina uzyskała pozytywną opinię dotyczącą zasadności kupna sprzętu od komendanta PSP w Grudziądzu.

Przypomnijmy, że termin realizacji zadania to okres od 16 lipca do dnia 15 września br. Szybko wypełniono niezbędny wniosek, we własnym zakresie pozyskano z gminy 1% procent wartości dotacji, czyli około 340 złotych (taki był warunek Dysponenta Funduszu).

Kilka dni temu gmina otrzymała dotację w wysokości 34.000 zł na zakupienie sprzętu dla OSP. Zatem łączna kwota wydana na zakup sprzętu wyniosła 34.340 zł. (99% wyasygnował Minister Sprawiedliwości.

Sprzęt zakupiony to: torba ratownicza PSP R1 wraz z wyposażeniem, rozpieracz kolumnowy WEBER, zestaw podpór do stabilizacji pojazdów, 9 latarek kątowych, przenośny zestaw oświetleniowy, zabezpieczenie Air Bag na kierownicę i piła ręczna do cięcia szkła klejonego.

Oficjalne przekazanie sprzętu dla jednostek odbyło się w Urzędzie Gminy w poniedziałek 3 września. Otrzymały go jednostki OSP: Gruta, Plemięta i Boguszewo.

Na zdjęciu (od lewej): Mariusz Maciejewski – pracownik zajmujący się sprawami z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych, Sławomir Chyła – komendant gminny OSP, Michał Chyła – prezes OSP w Boguszewie, Krzysztof Dalka – prezes OSP w Plemiętach, Halina Kowalkowska – wójt gminy Gruta, Stefan Falkowski – prezes OSP w Grucie, Marcin Bartoś – wiceprezes OSP w Plemiętach, Zbigniew Makowski – wiceprezes OSP w Grucie i Kazimierz Storma – wiceprezes OSP w Boguszewie.

(r)

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przechwytywanie

Gminne OSP najlepsze w powiecie!

Członkowie ochotniczych straży pożarnych z powiatu grudziądzkiego 16 czerwca rywalizowali na torach przeszkód w Małym Rudniku.  W zawodach wzięły udział 22 drużyny –  5 kobiecych, 7 seniorów i aż 10 młodzieżowych. Pierwsze miejsce w rywalizacji drużyn kobiecych zajęło OSP Boguszewo. Panie wezmą udział  w rywalizacji na stopniu wojewódzkim. Z kolei w rywalizacji drużyn młodzieżowych pierwsze miejsce zajęły dziewczęta z Gruty.

Serdeczne gratulujemy wygranych!   

Tekst: OK/ foto: Archiwum własne R. Storma

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE `2018

Gmina Gruta strażakami stoi od wielu lat. To niewątpliwie ewenement na skalę krajową. Nasza ziemia nie dość, że może być przykładem ofiarnej służby druhów, to na uwagę zasługuje również fakt, że wielu naszych strażaków na przestrzeni lat pracuje w Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, często mając na pagonach stopnie oficerskie.

Powodem do dumy strażackiej w gminie, są coroczne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział biorą jednostki z poszczególnych wsi. Sponsorem tych ważnych, sprawdzających umiejętności zmagań jest wójt Halina Kowalkowska i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Grucie.

W tym roku zawody odbyły się 3 czerwca i, jak zawsze, trwały kilka godzin. Wzięło w nich udział piętnaście drużyn: cztery młodzieżowe, trzy kobiece i osiem seniorów. Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, brygadier Robert Gutowski. Sędzią głównym wyznaczył młodszego brygadiera Pawła Stachowicza.

Zawody rozegrano w następujących konkurencjach: 1. wg regulaminu młodzieżowych drużyn pożarniczych CTiF (bieg sztafetowy i rozwinięcie bojowe), 2. wg regulaminu męskich i kobiecych drużyn pożarniczych dla grup A i C (bieg sztafetowy z przeszkodami 7×50 metrów i ćwiczenia bojowe).

A oto klasyfikacja generalna zawodów wg regulaminu CTiF (chłopcy): 1 miejsce OSP Gruta, 2 m. OSP Boguszewo, 3 m. OSP Słup.

Klasyfikacja generalna w tej samej kategorii – dziewczęta z OSP Gruta były jedynymi startującymi. Osiągnęły bardzo dobry wynik 984,35 punktów.

Jeśli chodzi o seniorów, klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco: 1 miejsce OSP Boguszewo, 2 m. OSP Gruta II, 3 m. OSP Plemięta II, 4 m. OSP Plemięta I, 5 m. OSP Gruta I, 6 m. OSP Salno, 7 m. OSP Słup, 8 m. OSP Gołębiewko.

Natomiast w przypadku kobiet klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco: 1 miejsce OSP Boguszewo, 2 m. OSP Gruta i III OSP Boguszewo II.

Niedzielne zawody to nie tylko rywalizacja na boisku w Mełnie, ale także szczególny moment na docenienie pracy naszych druhów.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. kujawsko-pomorskiego nr 10/3/2018 z dnia 21 lutego br. strażacy naszej gminy odznaczeni zostali złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa. Natomiast Uchwałą nr 2/2018 z 13 lutego br. wielu z nich otrzymało odznakę Wzorowy Strażak.

Odznaczenia wręczali: członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i jednocześnie Prezes ZOP ZOSP RP Sławomir Chyła, brygadier Robert Gutowski i Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta.

Wójt ufundowała puchary i nagrody. Zwycięska ekipa drużyn młodzieżowych w nagrodę pojedzie na letni wypoczynek do Piły-Młyn.

Naszym druhom gratulujemy osiągniętych wyników na zawodach, a wszystkim odznaczonym satysfakcji z docenienia ich strażackiego trudu.

Tekst/foto: RAS

41. EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Nicwałd OTWP Słup OTWPW naszych gminnych szkołach rozpoczęła się rywalizacja uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 16 marca 2018 roku turniej odbył się w dwóch placówkach oświatowych: Nicwałdzie i Słupie. W najbliższych dniach swoją wiedzą popiszą się uczniowie podstawówek w Plemiętach, Boguszewie i Grucie. Przypomnijmy, że rywalizujący podzieleni są na dwie grupy wiekowe, pierwsza obejmuje uczniów z oddziałów 1-6, druga to klasy siódme i gimnazjalne.

Pierwszy etap to rozwiazywanie testów. W Nicwałdzie udział wzięło siedmioro uczniów, dwie w grupie pierwszej, pięć w drugiej. Analogicznie w Słupie: jedenaście i jedna.

Turniej, z ramienia Ochotniczej Straży Pożarnej, przeprowadziła druhna Hanna Szumotalska, przy współudziale nauczycieli.

Zwycięzcy w poszczególnych szkołach spotkają się na rywalizacji gminnej, najlepsi w poszczególnych grupach awansują na turniej powiatowy. Później jest szczebel wojewódzki i krajowy.

Uczniom, dla których wiedza pożarnicza jest sprawą ważną, życzymy jak najlepszych lokat i zakwalifikowania się przynajmniej do turnieju wojewódzkiego.

(r)

Konkurs „Zapobiegajmy Pożarom” rozstrzygnięty!

aaaa25 stycznia w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie etapu powiatowego w bardzo popularnym konkursie plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom”. Śpieszymy donieść, że mimo dużej konkurencji dzieci i młodzież z terenu gminy Gruta tryumfowały. W gronie szczęśliwych zwycięzców znaleźli się: Bartosz Ciernicki ze SP w Grucie (I miejsce w kategorii przedszkolnej); w kolejnej kategorii wiekowej nagrodzono: Olgę Abramek ze SP w Plemiętach (I miejsce), Pawła Wernera ze SP w Słupie (II miejsce), Anielę Antczak SP Gruta (III miejsce), natomiast piąte miejsce zajęła Aleksandra Zaborowska (SP Nicwałd). W kategorii wiekowej klas IV-VI czwartą lokatę uzyskała Anna Bober ze SP w Grucie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcie ze zbiorów Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Doniosłe wydarzenie: nowy samochód strażacki!

Piątek 15 grudnia 2017 rok to ważny dzień w historii Gminy Gruta. Tego dnia grucka jednostka otrzymała nowy samochód strażacki. Warta ponad milion złotych GCBA Scania zakupiona została głównie z pieniędzy gminnych oraz przy finansowym wsparciu MSWiA.

Ostatnio podobne święto naszych druhów miało miejsce piętnaście lat temu.

To ważne wydarzenie w powiecie rozpoczęła msza święta w kościele w Grucie. Następnie strażacy, zaproszeni goście, przedstawiciele naszych władz na czele z wójt Haliną Kowalkowską i przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Szynkowskim udali się na plac koło remizy strażackiej, gdzie księża Henryk Szczodrowski i Kamil Pańkowiec dokonali aktu poświecenia samochodu.

– 2017 rok jest bardzo ważny i wyjątkowy dla naszego strażackiego życia, ponieważ po wielu staraniach nasza jednostka doczekała się nowej, ciężkiej jednostki samochodowej GCBA Scania P410 449c52 – jako pierwszy zabrał głos prezes gruckiej jednostki Stefan Falkowski. –  W tym momencie w imieniu swoim i wszystkich druhów z Gruty i całej naszej gminy, chcę wyrazić wdzięczność tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że od dziś mamy na wyposażeniu tak znakomity samochód. Dziękuję przede wszystkim pani wójt Halinie Kowalkowskiej, Radzie Gminy, a także Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu.  Szanowni zebrani, dzięki zaangażowaniu naszych władz Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie doczekała się trzeciego w historii jednostki nowego samochodu pożarniczego, tym razem ciężkiego wyposażonego wozu GCBA Scania zakupionego  przez naszą gminę za kwotę 1 047 960,00 zł z dofinansowaniem MSWiA (351 000,00 zł). Dodam, że od 1900 do 2016 roku, według danych z kroniki strażackiej, nasza jednostka była w posiadaniu 10 wozów strażackich, kolejnym, jedenastym jest stojący dziś przed nami – zakończył prezes.

Wśród zaproszonych gości, oprócz oczywiście przedstawicieli lokalnych władz, byli m.in.: nadbrygadier Janusz Halak – Komendant Wojewódzki PSP, naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP brygadier Marek Rusoń, dyrektor biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Piotr Tomaszewski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu brygadier Robert Gutowski, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Dariusz Sengerski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Sławomir Chyła, a także prezesi i naczelnicy OSP z terenu gminy Gruta, druhny i druhowie gruckiej jednostki, przedstawiciele Urzędu Gminy i mieszkańcy Gruty.

W tym szczególnym dniu głos zabrali nadbrygadier Janusz Halak, który podkreślił fakt, że nowy samochód w gminie to przede wszystkim zasługa Pani Wójt Haliny Kowalkowskiej i Rady Gminy. Mówił też o profesjonalizmie strażaków i ich niebezpiecznej, pełnej poświęcenia służbie. Przemawiał także brygadier Robert Gutowski, gratulując przede wszystkim Grucie i gminie tak dobrego samochodu.

Z kolei wójt Halina Kowalkowska, zwróciła się do strażaków, by użytkowali nowy pojazd w sposób odpowiedzialny. – Obyście musieli jak najrzadziej wyjeżdżać do pożarów. Życzę wam, abyście z każdej akcji wracali wszyscy szczęśliwie. Jesteście bardzo potrzebni społeczeństwu, które wie, że może liczyć na waszą pomoc w każdej chwili każdego zagrożenia – powiedziała między innymi prowadząca samorząd.

Klucze prezesowi i kierowcy przekazali Komendant Wojewódzki nadbrygadier Janusz Halak, Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska oraz Przewodniczący Rady Gminy Gruta Piotr Szynkowski. Uroczystość prowadził naczelnik gruckiej jednostki Marian Piechowski.

« 1 z 3 »

 (tng)

12