Obwieszczenie RDOŚ

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Bydgoszczy o zebranym materiale dowodowym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, na odcinku Grudziądz – Pelplin”

w załączeniu w/w obwieszczenie
obwieszczenie RDOŚ


Załączniki

Obwieszczenie RDOŚ

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Bydgoszczy o
ponowne wystąpienie do Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Pomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, o uzgodnienie realizacji
inwestycji „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz –
Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, na odcinku Grudziądz – Pelplin”

w załączeniu w/w obwieszczenie.


Załączniki

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA PADŁYCH ŚWIEŻYCH ZWŁOK ZWIERZĄT BEZDOMNYCH ORAZ WOLNO ŻYJĄCYCH (W SZCZEGÓLNOŚCI DZIKICH ZWIERZĄT MIĘSOŻERNYCH: LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH, JENOTÓW, BORSUKÓW, KUN)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grudziądzu przypomina o realizacji nadzoru nad wścieklizną, prosi o zgłaszanie do Inspekcji Weterynaryjnej świeżych padłych zwierząt bezdomnych oraz wolno żyjących, a także przypadków wystąpienia objawów wskazujących na wściekliznę u wszystkich zwierząt wrażliwych na chorobę. Zwierzęta w stanie rozkładu gnilnego nie kwalifikują się do pobrania próbek do badań w kierunku wścieklizny. Inspekcja Weterynaryjna, ul. Dąbrowskiego 11/13, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 248 44, 56 46 497 32.

Obowiązek czyszczenia przewodów kominowych

Na podstawie art. 62 ustawy prawo budowlane właściciel lub zarządca nieruchomości   ma obowiązek raz w roku skontrolować sprawność przewodów wentylacyjnych, dymowych oraz spalinowych . Taką kontrolę może przeprowadzić osoba z uprawnieniami mistrza kominiarskiego lub budowlanymi.
Częstotliwość  czyszczenia kominów  reguluje par. 34 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów . Zgodnie z nim należy czyścić zarówno przewody wentylacyjne, jak i dymowe oraz spalinowe.
Najczęściej, bo cztery razy w roku, powinno się to robić w domach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym. Rzadziej, bo dwa razy w roku, czyści się te przewody w domach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym. Nie trzeba tak często czyścić przewodów w domach, które ogrzewa elektrociepłownia lub kotłownia zlokalizowana w innym budynku.
Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji może też ukarać mandatem w wysokości do 500 zł powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
Najcięższą karą jest jednak pożar na skutek zapalenia się sadzy czy zatrucie czadem.