Aktualne wyniki badań wody

Gmina Gruta prezentuje w załączeniu aktualne wyniki badań wody
na terenie Gminy Gruta.
12