Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

05.02.2019r. w godz. 0800-1300 –  Nicwałd 1,2,3,6,7,9
07.02.2019r. w godz. 0730-0900 – Słup 4,5,6,7,8,9
08.02.2019r. w godz. 0830-1430 – Słup  3