Ćwiczenia zgrywające OSP

Ćwiczenia zgrywająceW dniu 06 lipca 2019 roku w Leśnictwie Słupski Młyn odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek OSP z terenu gminy Gruta. Ćwiczenia te zrealizowano w ramach zadań obronnych gminy pod hasłem „Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych i zabytkowych na terenie gminy Gruta”. Założeniem do ćwiczeń był wybuch pożaru na terenie oddziału Leśnictwa Słupski Młyn – pożarem zagrożony był las od strony zachodniej oraz pobliskie pola uprawne od wschodu.

Głównym celem ćwiczenia było zgranie gminnych jednostek OSP w sytuacji zagrożenia, podniesienie  umiejętności strażaków i skoordynowanie działań w obliczu sytuacji kryzysowej. W szkoleniu brało udział prawie 40 strażaków ochotników i 7 pojazdów pożarniczych.

Wszystkie założenia przyjęte w planie ćwiczeń zgrywających Jednostek OSP gminy Gruta zostały zrealizowane.

Po zakończeniu ćwiczeń druhowie mieli okazję zapoznać się z obiektem Młyna (warto podkreślić, że jest to obiekt zabytkowy).

Wszyscy ćwiczący wykazali się dużym zaangażowaniem, co zostało skomentowane podczas omówienia ćwiczeń przez Komendanta OSP i przedstawiciela KM PSP w Grudziądzu.

Tekst/foto: MM

Mikropożyczki na rozwój dla małych firm

Zakup nowych maszyn i rozbudowanie stanowisk pracy, wybudowanie własnego lokalu handlowego, zakup przyczepy gastronomicznej, wyposażenia do kwiaciarni czy mobilnej myjki parowej – między innymi takie inwestycje zrealizowali przedsiębiorcy z naszego regionu, którzy skorzystali z mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorstw oferowanej przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – spółkę samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:
http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/mikropozyczki-na-rozwoj-dla-malych-firm

Informacja na temat obozu letniego

maxresdefaultWójt Gminy Gruta serdecznie zaprasza młodzież z terenu Naszej Gminy na obóz letni.

W tym roku zapraszamy do Jarosławca w terminie od 21 sierpnia do 30 sierpnia.
Karty uczestnictwa dziecka w obozie należy odbierać w Urzędzie Gminy Gruta pokój nr 12. Odpłatność za uczestnictwo dziecka w obozie wynosi 250 zł.

Uwaga, awaria!

W wyniku awarii sieci wodociągowej w miejscowości Boguszewo, nastąpiła przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości: Boguszewo, Kitnowo, Gołębiewko. Pracownicy przystąpili do usuwania awarii, która może potrwać kilka godzin. Przepraszamy za utrudnienia.

„Zawsze w naszej pamięci”
2000px-Black_Ribbon.svg
Ze smutkiem i wspomnieniami mile spędzonych lat
żegnamy naszą Drogą Koleżankę
 Barbarę Drewnicz
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
Dyrektor
Grono Pedagogiczne
Pracownicy
Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Bł.Ks.S.W. Frelichowskiego w Nicwałdzie