Prawie milion złotych dofinansowania dla naszej gminy!

 9 maja w Urzędzie Wojewódzkim  w Bydgoszczy Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska podpisała z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem kolejną już w tym roku umowę o dofinansowane dla gminy. Tym razem  pozyskaliśmy środki na przebudowę drogi gminnej nr 041429C na trasie Gruta-Annowo pomiędzy drogą wojewódzką DW538,
a drogą powiatową nr 1384 C.  Z programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 skorzysta 17 gmin z województwa. Gmina Gruta jest jedynym beneficjentem programu z powiatu grudziądzkiego.

 Na niemal 2,5 km odcinek drogi pozyskano ponad 920 tysięcy złotych dofinansowania. Stanowi to 50 % kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji.

Na uroczystym podpisaniu umowy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Wójt Gminy Gruta serdecznie podziękowała w imieniu swoim i mieszkańców gminy za uzyskane dofinansowanie na tak długo oczekiwaną inwestycję:

– Bez dofinansowania ze strony Wojewody Kujawsko-Pomorskiego inwestycja byłaby trudna do zrealizowania. Dzięki temu wsparciu mogę sukcesywnie poprawiać stan infrastruktury drogowej w naszej gminie, co bezpośrednio wpływa na jakość codziennego życia mieszkańców gminy – podkreśla rolę inwestycji drogowej Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika kapitana Floriana Laskowskiego

8 Maja – w Narodowy Dzień Zwycięstwa – mszą świętą rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia odnowionego pomnika lotnika, kapitana Floriana Laskowskiego, patrona gruckiej Szkoły Podstawowej. Uroczystość ta stanowiła inaugurację gminnych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W akcie odsłonięcia uczestniczyli przedstawiciele wojska polskiego. Wystawiony został posterunek honorowy, był pododdział asystujący. Poczty sztandarowe były od przedstawicieli 8 Batalionu Walki Radioelektronicznej z Grudziądza, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz szkół z gminy Gruta. Dowódcą uroczystości był major Dariusz Skupiński, komendant garnizonu. Obecny był też komendant WKU ppłk Tomasz Sobczyk.

Po mszy świętej odprawionej przez księdza kanonika Henryka Szczodrowskiego, w której wokalnie uczestniczył Chór Echo z Grudziądza, społeczność gminna, z wójt Haliną Kowalkowską na czele, zebrała się przy pomniku kapitana pilota Floriana Laskowskiego, który zginał podczas lotu bojowego 2 września 1939 roku.

Po ceremoniale wojskowym, głos zabrała prowadząca samorząd. Po powitaniu gości, powiedziała między innymi: – Szanowni Państwo, mam ogromny zaszczyt i przyjemność przywitać państwa na cmentarzu parafialnym w Grucie, na uroczystości odsłonięcia odnowionego pomnika kapitana pilota Floriana Laskowskiego. Dzisiejsza uroczystość, która symbolicznie odbywa się w Narodowy Dzień Zwycięstwa, czyli dzień upamiętniający zakończenie II Wojny Światowej, inauguruje nasze gminne obchody związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Józef Piłsudski, którego tak często przywołujemy w tą rocznicę, powiedział: Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. Szanowni zebrani, kapitan Florian Laskowski był jednym z tych, o których mówi się, że to kwiat społeczeństwa. Młody, ambitny, zdolny student, społecznik, szybko piął się po szczeblach wojskowej kariery. Gdyby nie służba, jaką los wyznaczył mu 2 września 1939 r. nad naszą Grutą, z pewnością jego nazwisko zapisałoby się w historii II wojny światowej wielkimi literami. Być może broniłby Anglii w samolotach Dywizjonu 303, a może wsławiłby się w walce na innych frontach
II wojny. Ale jego życie zakończyło się tu, w Grucie. Zakończyło się na służbie,
w pierwszym starciu z niemieckim agresorem – mówiła dalej wójt. – Straty poniosła eskadra samolotów, którą prowadził; osierocone zostały dzieci i żona, która przez lata nie znała nawet nazwy małej wsi na ziemi chełmińskiej, w której na zawsze został jej dzielny mąż. Co nasi dziadkowie, ojcowie, mogli, co my możemy zrobić stojąc w obliczu tej tragedii? Zarówno dotykającej całego narodu, jak i tragedii ludzkiej, przedwczesnej śmierci kapitana? Nasi przodkowie, którzy pamiętali te wydarzenia, zrobili to, co najważniejsze – odprowadzili Floriana Laskowskiego z rozbitego na polu w Grucie samolotu na miejsce wiecznego spoczynku. Co my możemy zrobić? Co musimy zrobić? Musimy pamiętać. Nasza społeczność nie zapomniała o kapitanie pilocie Florianie Laskowskim. Świadczy o tym nazwanie w 1977 roku jego imieniem szkoły w Grucie.  Świadczy o tym również ta uroczystość, która wieńczy starania o godne miejsce pamięci żołnierza, który poległ w walce o wolność naszego kraju (…).

Następnie nauczyciel historii Tomasz Piwowarski przedstawił bliżej sylwetkę lotnika. Cytujemy fragment wypowiedzi, zainteresowanych odsyłamy na szkolną stronę internetową, gdzie zamieszczony zostanie pełny tekst. „Florian Laskowski urodził się w odległym od Gruty Sieradzu. To jednak tu na naszym gruckim cmentarzu spoczywa od września 1939r.roku.  Wybuch II wojny światowej i śmierć nad Grutą przerwała jego wspaniale zapowiadającą się karierę wojskową. To o nim wybitny polski pilot generał Stanisław Skalski powiedział: najzdolniejszy z polskich oficerów pilotów myśliwskich, wybitny talentem w taktyce walki w powietrzu, który przez szkolenia, które prowadził przygotował polskich pilotów do bitwy o Wielką Brytanię. (…) Ciężka choroba, na którą zapadł nie odwiodły go od nauki.  Przystępuje do egzaminu maturalnego i w czerwcu 1921 roku otrzymuje świadectwo dojrzałości.  Zgodnie z wolą rodziców rozpoczyna studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu w Poznaniu. I tu po trzech latach rozpoczyna się jego wielka przygoda z lotnictwem. Wstępuje do Cywilnej Szkoły Pilotów w Poznaniu, następnie do Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa również w Poznaniu i Szkoły Pilotów w Bydgoszczy (…)”.

Po wystąpieniu T. Piwowarskiego nastąpił szczególny moment – uroczyste odsłonięcie pomnika przez wójt H. Kowalkowską i Piotra Szynkowskiego, przewodniczącego Rady Gminy. Samorządowcy po zdjęciu szarfy, przekazali ją dyrektorowi i uczniom SP w Grucie.

Po wojskowych komendach proboszcz H. Szczodrowski poświecił pomnik, podkreślił też w przemówieniu patriotyzm i ducha walki tragicznie zmarłego kapitana.

Ceremonii towarzyszyły, odtwarzane z nośnika, marsze wojskowe i pieśni patriotyczne.

Po poświeceniu głos zabrała Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty z  Bydgoszczy. W wystąpieniu przede wszystkim położyła nacisk na wychowanie obecnych pokoleń w duchu patriotycznym, dając za przykład życie kapitana Laskowskiego  W swoim wystąpieniu wicekurator podkreślała również potrzebę lokalnych autorytetów, zgodnie ze słowami    ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego – „bohaterów na dziś, nie na jutro”, którzy każdego dnia dają przykład życia dziś, tu i teraz. Wicekurator podziękowała również wójt za zaproszenie, gdyż obecnie dużo się mówi o kryzysie autorytetów, szczególnie wśród ludzi młodych, a takie uroczystości jak ta w Grucie, stanowią piękną i prawdziwą lekcję historii dla młodego pokolenia.

Przy dźwiękach marsza przedstawiciele wojska opuścili cmentarz. W tym momencie uroczystość dobiegła końca.

Dyrektor szkoły Krzysztof Ficek zaprosił gości na obiad, gdzie Chór Echo zaśpiewał kilka pięknych piosenek.

W tym szczególnym dla gminy dniu dopisali nie tylko mieszkańcy, ale także i aura.

Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości odsłonięcia pomnika.

« 2 z 3 »

  RAS

Happening patriotyczny

2 maja, w Dniu Flagi, uczciliśmy Święta Majowe.

Na placu przy Urzędzie Gminy zebrało się sporo osób, by wspólnie odśpiewać Hymn Narodowy, posłuchać Hymnu Unii Europejskiej, wierszy i piosenek patriotycznych.

O ważnych rocznicach czytali Krzysztof Ficek, dyrektor SP w Grucie i Stanisław Raginiak. Wiersze zaprezentowali: Sandra Chałat, Malwina Średzińska i Nikodem Worytko. Strona muzyczna to: zespół PÓŁnaPÓŁ Krzysztofa Janikowskiego (skrzypaczka i wokalistka Agata Misiak i gitarzysta Łukasz Cybulski) oraz Karol Kosik, nauczyciel muzyki podstawówki w Grucie, plus prowadzona przez niego szkolna grupa wokalna.

Wśród gości byli Jarosław Poznański, sekretarz UG, Ewa Schmidt – wiceprzewodnicząca Rady Gminy, kilku radnych oraz pedagodzy.

Prawie godzinny happening przypomniał o: 1 Maja, dniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dniu Flagi i Święcie Konstytucji 3 Maja.

Tę ważną patriotyczną lekcję przygotowało Gminne Centrum Kultury wraz ze szkołą w Grucie.

Uroczystość zakończyło wystąpienie sekretarza, który dziękując wszystkim osobom za udział, zaprosił na inne, gminne, majowe uroczystości.

RAS

Akademia z okazji rocznicy 3 Maja

W szkole w Słupie w poniedziałkowe południe (30 kwietnia) odbyła się akademia poświęcona 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która dokonywała między innymi zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez Sejm Czteroletni, jako „Ustawa Rządowa”, Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolności wyzwania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm.

            Uczniowie w sposób skondensowany, ale bardzo ciekawy przedstawili losy Polski przed pierwszym rozbiorem.

Krótka, retrospektywna lekcja historii to ważna edukacja patriotyczna dla dzieci.

Merytorycznie akademię przygotowały nauczycielki: Anna Kurzyńska, Anna Mikulska i Anna Wiącek. Muzycznie – Andrzej Derkowski.

Należy pochwalić uczniów, którzy tak starannie przygotowali przedstawienie, zakończone polonezem.

W uroczystości uczestniczył dyrektor szkoły Andrzej Kurnik i Jarosław Poznański, sekretarz gminy, który – w imieniu wójt Haliny Kowalkowskiej – podziękował gronu pedagogicznemu i uczniom za tę szczególną chwilę, poświęconą losom naszego kraju. Dodał również, że maj jest szczególnym miesiącem, w którym jest kilka ważnych dat. A korzystając z okazji, zaprosił chętnych do udziału w Happeningu Patriotycznym, który odbędzie się 2 maja o godz. 12. na placu koło Urzędu Gminy.

« 1 z 2 »

RAS

I etap Jubileuszowego 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego

W sobotę w Grucie odbył się pierwszy półetap I etapu Jubileuszowego 30 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o puchar Prezydenta Grudziądza. Na starcie w Gruce pojawiło się niemal 200 zawodników z kilkunastu państw świata by stanąć do rywalizacji. Wyścig otworzył sekretarz gminy Gruta, Jarosław Poznański, który powitawszy wszystkich uczestników życzył im samych sukcesów i jak najlepszych wyników.

Trasa tego etapu wyścigu biegła m.in. przez Grutę, Jasiewo, Słup Łasin, Rogóźno oraz Orle. Meta wyścigu  znajdowała się w Łasinie, gdzie władze gminy Gruta oraz gminy Łasin wręczyli zwycięzcom etapu Puchary.

Kolejne etapy wyścigu będą trwały codziennie do 01.05.2018 r.

Wszystkim zawodnikom życzymy powodzenia!

Odczyty wodomierzy

Szanowni mieszkańcy informujemy, iż odczyty wodomierzy wykonywane są w dwumiesięcznych
odstępach czasowych, według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku niedotarcia inkasenta w celu wykonania odczytu, bądź wyrażeniu chęci częstszego obciążenia za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, mieszkańcy mogą  podać  zużycie wody dzwoniąc pod numer telefonu lub na podany adres e-mail :
537-205-108  lub  56 46-83-121 .
odczytywody@gruta.pl
Ponadto informujemy, iż opłaty za wodę i ścieki należy uiszczać na wskazany niżej rachunek bankowy.
BS BRODNICA
18 9484 1033 2306 1600 2219 0006

12