Harmonogram zebrań wiejskich

Szanowni Państwo. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zebrania wiejskie. Poniżej prezentujemy harmonogram oraz program zebrań w poszczególnych sołectwach. Przypominamy, że punkt 3 programu dotyczy tych sołectw, w których kończy się kadencja sołtysa .

Harmonogram zebrań wiejskich1

Cykl spotkań informacyjnych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Sieć punktów Informacyjnych funduszy europejskich serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące pomocy dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkań zostaną omówione założenia wsparcia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w ramach instrumentów finansowych oraz aktualnych konkursów ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Będzie można również pozyskać informacje na temat mechanizmu funkcjonowania instrumentów zwrotnych, czyli niskooprocentowanych pożyczek unijnych przeznaczonych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z regionu.

Data i miejsce spotkania: 26 lutego 2019 r. w godz. 11-14, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu (budynek Wojewódzkiego Os’rodka Ruchu Drogowego), ul. Waryńskiego 4, sala B-25;

Uczestnicy: Spotkanie skierowane jest do spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania

Zgłoszenia: Zgłoszenia na spotkania przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod numerami telefonów: 56 62 15 820 lub 797 304 124

Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu ul. Waryńskiego 4, tel. 56 62 15 820; mejl: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl

Spotkanie informacyjne na temat projektu pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu realizują projekt pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 19 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Gruta odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, powyżej 29 roku życia, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

– osoby powyżej 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

Zaplanowane działania w ramach projektu:
– identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego uczestnika projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy,
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia danej osoby na rynku pracy,
– kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
– zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
– zatrudnienie subsydiowane,
– staże,
– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
– zwrot kosztów dojazdu na planowane spotkania z doradcą zawodowym, zatrudnienie subsydiowane i staż,
– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Najbliższe spotkanie informacyjne na temat projektu odbędzie się 19 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno (sala narad).

Szczegółowe informacje na temat projektu:

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty
Klasztorna 6 86-300 Grudziądz pokój nr 26
telefon: 517 773 082 e-mail: grudziadz@caritas.pl
http://www.grudziadz.caritas.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
Parkowa 22 86-300 Grudziądz
telefon: 56 643 84 09 e-mail: togr@praca.gov.pl
http://grudziadz.praca.gov.pl

A3_plakat

Spotkanie w Ząbkach

 22 stycznia dyrektorzy gminnych placówek oświatowych wraz z Wójtem Gminy Gruta udali  się do miasta Ząbki, gdzie odbyło się spotkanie z tamtejszymi władzami samorządowymi oraz dyrektorami placówek oświatowych. Lokalizacja spotkania miała tu ogromne znaczenie, bowiem  to właśnie w Ząbkach mieści się jedno z największych przedszkoli samorządowych w całym kraju,  a dyrektor szkoły podstawowej nr 3 prowadzi innowacyjny sposób nauczania dzięki nowoczesnym technologiom.

 – Placówki, które mogliśmy odwiedzić dzięki życzliwości gospodarzy miasta Ząbki, pokazują jak mogą wyglądać szkoły dzięki systematycznemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Lekcje robotyki dla wszystkich uczniów, nowoczesne roboty, tablety do pracy dla dzieci w wieku szkolnym, a dla najmłodszych amfiteatr w przedszkolu, ścianka wspinaczkowa, siłownia dostosowana do potrzeb przedszkolaków – wylicza dyrektor SP w Plemiętach Iwona Węcławska.

Wyjazd zorganizowany przez Wójta Gminy Gruta Waldemara Kurkowskiego miał za zadanie pokazać jak szkoły mogą rozwijać się dzięki pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych. Jakie kierunki rozwoju dla naszych gminnych placówek wybrać, by zapewnić młodym ludziom  podobne  możliwości i start w przyszłość.

Tekst: OK

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2018 r.

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2018 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną.

Deklaracje PIT otrzymają też osoby, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie PIT-y zostaną przekazane w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2019 r.

Wśród rozsyłanych formularzy znajdą się:

  • PIT-40A – roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty,
  • PIT-11A – informacja o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę,
  • PIT-11 – informacja o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącane z świadczenia wypłacanego przez KRUS.

Szczegółowe informacje o tym, którzy emeryci i renciści zostali przez Kasę rozliczeni i nie muszą składać dodatkowego zeznania podatkowego oraz którzy (na podstawie otrzymanego formularza PIT) zobowiązani są złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37 we właściwym urzędzie skarbowym (bądź drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. podano w komunikacie Kasy z dnia 17 grudnia 2018 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent.

Jednocześnie Kasa przypomina, że każdy emeryt/rencista, który chce skorzystać z ulg podatkowych lub z rozliczenia podatku razem z małżonkiem bądź z dzieckiem (w przypadku osób samotnych) – mimo obliczenia podatku przez Kasę sam składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w ww. terminie. Natomiast emeryt/rencista, który chce przekazać 1% podatku na rzecz, innej niż wybrana w roku ubiegłym, organizacji pożytku publicznego powinien złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Ponadto Kasa informuje, że Ministerstwo Finansów zachęca do skorzystania z usługi Twój
e-PIT dostępnej na stronie www.podatki.gov.pl. Od dnia 15 lutego br. na tej stronie zamieszczone zostaną automatycznie przygotowane indywidualne zeznania podatkowe dla każdego emeryta i rencisty (PIT-37).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Nowe godziny pracy Urzędu Gminy

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Gruta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, Wójt Gminy Gruta Zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 21.01.2019 r. podjął decyzję      o zmianie godzin pracy Urzędu, które od 01 marca 2019 r. będą wyglądać następująco:

Poniedziałek, wtorek, środa  – godz. 7.00 – 15.00

Czwartek   – godz. 7.00 – 16.00

Piątek godz.  7.00 – 14.00.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich do załatwiania swoich spraw w Urzędzie w godzinach podanych jw.