Centrum Edukacji Przeciwpożarowej Dla Dzieci i Młodzieży „Ognik”!

b320775de3c297425b69dccc362220a9_LKomendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu w ramach edycji 2018 Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego (GBO) poparł propozycję zadania ogólnomiejskiego pod tytułem Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „OGNIK”.

Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „OGNIK” rozpocznie swoją działalność od dnia 26 marca 2019 r. Centrum zlokalizowane jest na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Strażackiej 1 w Grudziądzu.

W ramach zajęć odwiedzający będą mogli zapoznać się z pracą strażaka, zagrożeniami pożarowymi czającymi się w domowym pokoju, kuchni czy łazience. Duży nacisk położony jest także na bezpieczeństwo nad wodą zarówno w porze letniej jak i zimowej. Na przestrzeni kilkunastu metrów dzieci na własne oczy będą mogły porównać piękny las i zniszczenia które dokonuje w tym środowisku pożar, który często rozpoczyna się od małego pożaru traw lub miejsc biwakowych.

Warto zaznaczyć, iż gmina Gruta przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania środki finansowe w wysokości 9 tys. złotych.

Więcej i regulamin udziału dostępny jest na stronie Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu pod adresem: Klik

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gruta ogłasza nabór wniosków na rok 2019 o dofinansowanie zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest.

Wnioski o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 10 KWIETNIA 2019 r. (włącznie)w siedzibie Urzędu Gminy Gruta. Wnioski złożone po upływie w/w okresu nie będą podlegać procedurze oceny i pozostaną bez rozpatrzenia.

Informujemy jednocześnie, że niniejsza inwestycja zostanie zrealizowana wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Gruta o przyznanie wsparcia finansowego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Ponadto zawiadamiamy, że wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu i leżą wyłącznie po stronie właściciela nieruchomości.

Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Gruta, oraz w formie załącznika MS WORD pod poniższym ogłoszeniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gruta   (pok. nr 13) oraz pod numerem telefonu: 56 4683121.

 

                                                                                         Wójt Gminy Gruta

                                                                   /-/ Waldemar Kurkowski

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 ROKU

bc9e3f040a8725cab88bdc0146b92bf5_XLPrzypominamy, iż dnia 25.03.2019 r. oraz 28.03.2019 r. odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Gruta.

Terminy stawiennictwa dla osób zamieszkałych na terenie gminy Gruta:
– OSOBY URODZONE W 2000 ROKU 25 MARCA 2019 R.
– ROCZNIK STARSZY 25 MARCA 2019 R.
– KOBIETY 28 MARCA 2019 R.

Miejsce stawiennictwa:

ZARZĄDZENIEM  NR 1 /2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI w porozumieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  w Bydgoszczy dla obszaru objętego terytorialnym zasięgiem działania Starostwa Powiatowego w Grudziądzu powołał Powiatową Komisję Lekarską  Nr 2  w Grudziądzu z siedzibą: ul. Hallera 37, 86 – 300 Grudziądz (Zespół Placówek Młodzieżowych „Bursa”).

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody.

Dodatkowe informacje:

Prosimy o zabranie na kwalifikację wojskową dokumentu tożsamości i aktualnej fotografii.
Brak aktualnej fotografii o wymiarach 3×4 bez nakrycia głowy uniemożliwia wydanie książeczki wojskowej, a tym samym skutkuje nie ukończeniem kwalifikacji wojskowej.

KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PODLEGAJĄ:

  1. Mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
  2. Mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. Osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. Kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);
  5. Osoby , które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Konkurs plastyczny pn. „EnergoBohater!”

EnergoBohater plakat

WFOŚiGW ogłasza konkurs plastyczny pn. „EnergoBohater!”
Zwycięska postać pojawi się na materiałach promocyjnych oraz wielkoformatowej grze planszowej promującej w/w projekt.
Nagrodą główną jest wyjazd na Zieloną Szkołę organizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dla jednej klasy/grupy przedszkolnej.
Więcej informacji tutaj.

X edycja projektu Kamienie Pamięci – „Harcerze Niepodległej”.

Projekt „Kamienie pamięci”, w którym od wielu lat uczestniczą uczniowie szkoły w Grucie służy upamiętnianiu osób , których  poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju. Tegoroczna X edycja poświęcona była upamiętnieniu osób zaangażowanych w ruch skautowski i harcerski. Uczniowie razem ze swoim opiekunem Tomaszem Piwowarskim postanowili przypomnieć postać harcmistrza Czesława Porożyńskiego – komendanta hufca w Świeciu, który został aresztowany przez Niemców  jesienią 1943 r. i zmarł w KL Stutthof w czasie Marszu Śmierci. Razem ze swoimi kolegami z Boguszewa oraz polonistką Małgorzatą Kwiryng stworzyli opowieść graficzną przedstawiającą losy harcmistrza Porożyńskiego. Na premierę, która odbyła się 14 marca przyjechał dyrektor Piotr Tarnowski z Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz dr Danuta Drywa, która przybliżyła losy harcerzy na Pomorzu w czasie niemieckiej okupacji. Wszyscy  uczestnicy czwartkowego spotkania mogli zapoznać się z komiksem, dowiedzieć się kim byli Czesław i Benedykt Porożyńscy, obejrzeć wystawę Zawsze wierni  poświęconą Polakom – mieszkańcom Wolnego Miasta Gdańska oraz obejrzeć broń z czasów II wojny światowej, którą posługiwali się harcerze z Grup Szturmowych. Spotkanie z historią najnowszą zakończył krótki koncert II Szczepu Wicki pod wodzą druha Piotra Jezierskiego. Wszyscy, których interesuje najnowsza historia Polski będą mogli zapoznać się z opowieścią graficzną wypożyczając komiks z Biblioteki Publicznej lub z bibliotek szkolnych w Grucie i Boguszewie. Uczniowie i opiekunowie projektu zapraszają wszystkich chętnych do współpracy przy realizacji kolejnych.

Spotkanie samorządowców z terenu powiatu grudziądzkiego

54279456_378531202980403_5070365663529271296_o12 marca br. w Urzędzie Gminy Grudziądz miało miejsce spotkanie samorządowców z terenu powiatu grudziądzkiego z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o..

Podczas posiedzenia poruszono takie tematy jak: transport zbiorowy oraz rozbudowa infrastruktury gazowej.

W spotkaniu udział wzięli: Starosta Powiatu Grudziądzkiego Adam Olejnik, Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski, Wójt Gminy Rogóźno Krzysztof Polesiak, Wójt Gminy Świecie nad Osą Ireneusz Maj, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Piotr Kozłowski, Wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz oraz przedstawiciele Polskiej Spółki Gazowniczej.

TARR S.A. ogłosiła nabór wniosków na opracowanie strategii w ramach Funduszu Eksportowego!

poziom_kolor[ File # csp2823868, License # 2827021 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / 4774344seanJuż od 25 marca startujący eksporterzy z woj. kujawsko-pomorskiego będą mogli składać wnioski na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji. Usługi, dofinansowane w 100% z Unii Europejskiej, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy. Strategia o wartości 24 600,00 zł zostanie przygotowana przez PwC Advisory sp. z o. o. sp.k. w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem.

Zależy nam, aby wesprzeć firmy oferujące produkty lub usługi, które z powodzeniem będą konkurować na rynkach zagranicznych. Produkty muszą posiadać cechy i funkcjonalności, które pozwolą na ich sukces na nowych rynkach. Planujemy udzielić wsparcia 40 przedsiębiorcom. W kolejnym etapie firmy, posiadające strategię internacjonalizacji (może to być również dokument strategiczny opracowany we własnym zakresie), będą miały możliwość – uzyskania dofinansowania na udział w targach, organizację wizyt studyjnych oraz usługi doradcze związane z tymi targami. Kwota przeznaczona na granty to ponad 45 mln zł – mówi Iwona Pietruszewska-Cetkowska, dyrektor finansowy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

0Przedsiębiorców, którzy w ostatnich trzech latach odnotowali sprzedaż zagraniczną na poziomie nie wyższym niż 10% przychodów ogółem, zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 15 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Szkolenie poprowadzą przedstawiciele TARR S.A. oraz PwC Advisory sp. z o. o. sp.k. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się przez stronę events.technopark.org.pl

 Szczegółowe informacje o naborze wniosków na strategie oraz dokumentacja do konkursu znajdują się na stronie https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-eksportowy/.

Projekt FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego jest realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

logo tarr, barr, iph

Spotkanie informacyjne w Grudziądzu pt. „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim”

image001

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną możliwości wsparcia dla firm z Funduszy Europejskich m.in. na rozwój, szkolenia, eksport, nowe miejsca pracy.

Data i miejsce spotkania
21 marca 2019 r., w godzinach od 10:00 do 13.30 w Grudziądzu – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu (budynek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego), ul. Waryńskiego 4, sala B – 25.

Uczestnicy
Spotkanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania

Program
Pobierz program tutaj .

Zgłoszenia
Zgłoszenia na spotkanie przyjmujemy za pomocą  formularza  rekrutacyjnego lub telefonicznie pod numerami telefonów: 56 62 15 820, 797 304 124 .

Organizator
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w  Grudziądzu 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 4
e-mail: ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl
tel. 56 62 15 820, 797 304 124

PRZEŻYLI RAZEM 50 LAT!

7 marca 2019 r. przed południem w Urzędzie Gminy w Grucie odbyła się szczególna uroczystość. Tego dnia Justyna Samborska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i wójt gminy Waldemar Kurkowski zaprosili pary małżeńskie obchodzące 50 lat pożycia. Ten dzień był ważny nie tylko dla Szanownych Jubilatów, którzy udekorowani zostali Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, ale także dla naszego wójta, który pierwszy raz w swojej niedawno zaczętej kadencji dokonał tego aktu w imieniu Prezydenta RP.

Medalami odznaczeni zostali Państwo: Teresa i Zygmunt Miedzianowscy z Mełna, Cecylia i Erich Felske z Boguszewa, Henryka i Marcin Chyła z Boguszewa oraz Janina Grzywacz z Annowa.

Uroczystość rozpoczęła kierownik USC, powiedziała między innymi: – Drodzy Jubilaci, Złote Gody to jubileusz obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczyście. Z największym szacunkiem chylimy przed Wami czoła. Państwa obecność w urzędzie dowodzi, że mimo różnych przeciwności losu, wytrwaliście razem pół wieku i dochowaliście przysięgi
złożonej przed laty. Było możliwe tylko dlatego, że darzyliście się wzajemnym uczuciem i szacunkiem. Wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to wzór i piękny przykład
dla młodych pokoleń, które decydują się związać węzłem małżeńskim, założyć rodzinę (…).
Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą dla Państwa pełne optymizmu i radości. Niech upływają Wam w spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Niech zdrowie zawsze Wam dopisuje, a błogosławieństwo Boże dodaje siły do dalszego trwania we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu (…). Wyrazem największego szacunku i uznania ogromnej wartości tego wspaniałego Jubileuszu jest przyznanie Państwu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Po tych słowach aktu dekoracji dokonał wójt W. Kurkowski. Prowadzący samorząd złożył też najlepsze życzenia Jubilatom. Były kwiaty, upominki i oczywiście lampka szampana.

Tradycyjnie piszemy kilka zdań o zacnych parach. Państwo Chyła poznali się w restauracji Dworcowa w Grudziądzu. Pani Henryka pracowała w tym lokalu, a Pan Marcin na PKP
i przyszedł na kawę… Państwo Chyła doczekali się ośmiorga dzieci, mają 16 wnuków i jednego prawnuka.

Z kolei Cecylia i Erich Felske poznali się na potańcówce w Boguszewie. Mają szóstkę dzieci, 11 wnuków i dwójkę prawnuków.

Z kolei Państwo Janina i (niestety zmarły) Adolf Grzywaczowie mieszkali w Annowie, Pani Janina zamieszkuje tu nadal, pochodzi natomiast z Okonina-Wybudowanie. Oboje pracowali w mełnieńskiej cukrowni i tu się poznali. Los obdarował ich czwórką dzieci i siedmioma
wnukami.

Zacnym Jubilatom raz jeszcze składamy najpiękniejsze życzenia i gratulujemy tak wspaniałej 50. rocznicy pożycia małżeńskiego.

  RAS

12