Pilna Informacja

W związku z informacją uzyskaną od PKS w Grudziądzu dotyczącą zamiaru likwidacji linii autobusowej PKS relacji Łasin – Grudziądz z dniem 1 marca dowożącej ludzi na godzinę 6.00 rano do Grudziądza, prosimy o pilny kontakt ludzi dojeżdżających w/w autobusem z Wójt Gminy Haliną  Kowalkowską, osobisty bądź pod nr telefonu 56 46 83 118.

Ankieta dot. wymiany pieców

AssessSzanowni Mieszkańcy,

Gmina Gruta planuje podjąć działania w zakresie pozyskania dofinansowania do wymiany starych pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych. Aktualnie będą zbierane ankiety mające na celu przeprowadzenie rozeznania w zakresie zainteresowania mieszkańców tą formą wsparcia.

Osoby zainteresowane w 2018 roku wymianą starego pieca na nowy prosimy o złożenie wstępnych ankiet. Złożenie ankiety nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji na powyższe zadanie.

Ankiety prosimy składać w terminie do dnia 09.03.2018 r. w Urzędzie Gminy Gruta w Biurze Obsługi Interesanta lub elektronicznie na adres GRUTA@GRUTA.PL z tytułem wiadomości „Wymiana starych pieców”


Załączniki

INFORMACJA

W wyniku awarii sieci wodociągowej w miejscowości Nicwałd nastąpi przerwa
w dostawie wody w miejscowościach : Salno, Dąbrówka, Annowo.

        Przerwa w dostawie wody może potrwać do godziny 15:00.

 Za utrudnienia przepraszamy.

Harmonogram odczytów wodomierzy w pierwszej połowie 2018 roku.

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Boguszewo Annowo Boguszewo Annowo Boguszewo Annowo
Gołębiewko Dąbrówka Królewska Gołębiewko Dąbrówka Królewska Gołębiewko Dąbrówka Królewska
Kitnowo Gruta Kitnowo Gruta Kitnowo Gruta
Mełno Jasiewo Mełno Jasiewo Mełno Jasiewo
Nicwałd Jednostki Nicwałd Jednostki Nicwałd Jednostki
Okonin Orle Okonin Orle Okonin Orle
Plemięta Salno Plemięta Salno Plemięta Salno
Pokrzywno Słup Pokrzywno Słup Pokrzywno Słup
Wiktorowo Wiktorowo Wiktorowo

Informacja KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

W piętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Ważne terminy:

31.03.2018 r. – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie

25.05.2018 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu

15.06.2018 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego

09.07-27.07.2018 r. – wizytacja gospodarstw finałowych.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

15.02.2018r. w godz. 0800-1600  Nicwałd 1,2,3,6,7,9

19.02.2018r. w godz. 0700-1000 Słup 3

 

 

Konkurs „Zapobiegajmy Pożarom” rozstrzygnięty!

aaaa25 stycznia w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie etapu powiatowego w bardzo popularnym konkursie plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom”. Śpieszymy donieść, że mimo dużej konkurencji dzieci i młodzież z terenu gminy Gruta tryumfowały. W gronie szczęśliwych zwycięzców znaleźli się: Bartosz Ciernicki ze SP w Grucie (I miejsce w kategorii przedszkolnej); w kolejnej kategorii wiekowej nagrodzono: Olgę Abramek ze SP w Plemiętach (I miejsce), Pawła Wernera ze SP w Słupie (II miejsce), Anielę Antczak SP Gruta (III miejsce), natomiast piąte miejsce zajęła Aleksandra Zaborowska (SP Nicwałd). W kategorii wiekowej klas IV-VI czwartą lokatę uzyskała Anna Bober ze SP w Grucie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcie ze zbiorów Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.