Dotacje na instalacje z OZE

W dniu 17 września br. w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dotacji na instalacje z OZE.  Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania oraz ankietę dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Ankietę należy złożyć do 24.09.2018 r.  – wersja papierowa w Urzędzie Gminy Gruta (pok. 5 i 6), wersja elektroniczna pod adresem www.globaleco.pl/oze


Załączniki

FINANSOWO-SPRZĘTOWE WSPARCIE DLA OSP

tekst

W maju b.r. Minister Sprawiedliwości ogłosił nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, na wyposażenie strażaków ochotników z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Gmina Gruta, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości na udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa.

Gmina uzyskała pozytywną opinię dotyczącą zasadności kupna sprzętu od komendanta PSP w Grudziądzu.

Przypomnijmy, że termin realizacji zadania to okres od 16 lipca do dnia 15 września br. Szybko wypełniono niezbędny wniosek, we własnym zakresie pozyskano z gminy 1% procent wartości dotacji, czyli około 340 złotych (taki był warunek Dysponenta Funduszu).

Kilka dni temu gmina otrzymała dotację w wysokości 34.000 zł na zakupienie sprzętu dla OSP. Zatem łączna kwota wydana na zakup sprzętu wyniosła 34.340 zł. (99% wyasygnował Minister Sprawiedliwości.

Sprzęt zakupiony to: torba ratownicza PSP R1 wraz z wyposażeniem, rozpieracz kolumnowy WEBER, zestaw podpór do stabilizacji pojazdów, 9 latarek kątowych, przenośny zestaw oświetleniowy, zabezpieczenie Air Bag na kierownicę i piła ręczna do cięcia szkła klejonego.

Oficjalne przekazanie sprzętu dla jednostek odbyło się w Urzędzie Gminy w poniedziałek 3 września. Otrzymały go jednostki OSP: Gruta, Plemięta i Boguszewo.

Na zdjęciu (od lewej): Mariusz Maciejewski – pracownik zajmujący się sprawami z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych, Sławomir Chyła – komendant gminny OSP, Michał Chyła – prezes OSP w Boguszewie, Krzysztof Dalka – prezes OSP w Plemiętach, Halina Kowalkowska – wójt gminy Gruta, Stefan Falkowski – prezes OSP w Grucie, Marcin Bartoś – wiceprezes OSP w Plemiętach, Zbigniew Makowski – wiceprezes OSP w Grucie i Kazimierz Storma – wiceprezes OSP w Boguszewie.

(r)

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przechwytywanie

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Program dofinansowania do 50 % inwestycji

 

       Wójt Gminy Gruta zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozwala on na sfinansowanie nawet do 50% wartości inwestycji. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji, mechanizm rozliczania mieszkańców z zakładem energetycznym oraz warunki uczestnictwa w programie.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego:

Urząd Gminy Gruta

Sala narad – parter

Poniedziałek, 17.09.2018 r., godzina 16:30

Narodowe czytanie

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd
wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą dwie lektury. Lekturą Narodowego Czytania, kulminacja akcji 8 września, jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto para prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.

– W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi – powiedział prezydent inaugurując czytanie dzieła S. Żeromskiego.

W piątek 7 września do ogólnopolskiej akcji dołączyły Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Kulerskiego i Biblioteka Szkolna w Grucie. Przygotowano ciekawy program: początek to piosenka patriotyczna, następnie powitanie uczestników czytania i uczniów przez dyrektora szkoły Krzysztofa Ficka. Dalej, bibliotekarki-organizatorki przekazały szerszą informację
o historii narodowego czytania oraz przybliżyły postać Stefana Żeromskiego, powiedziały też o genezie i treści Przedwiośnia.

Po kolejnej piosence, jako pierwsza czytanie rozpoczęła wójt Halina Kowalkowska, następnie mogliśmy posłuchać Hannę Szumotalską (GCK), Krzysztofa Ficka, uczennicę Paulinę Gogolin, a fragment dialogu z powieści zaprezentowali Sylwia Jaszewska (WTZ) i Piotr Kalicki (ŚDS). Po lekturze, czytający i uczniowie klasy VIIIb wysłuchali kolejnej piosenki w duchu patriotycznym.

Wszyscy pięknie czytali. Już po lekturze H. Kowalkowska zachęciła wszystkich do czytania książek, które – jak podkreśliła – są wiernym przyjacielem człowieka, są z nim na dobre i złe.

W epilogu tej ciekawej „lekcji” bibliotekarki Anna Fabrykiewicz i Katarzyna Rafalska stawiały chętnym (w książce lub zeszycie) okazjonalną pieczątkę NARODOWEGO CZYTANIA przesłaną z Warszawy od Prezydenta.

I tak oto społeczność naszej gminy kolejny raz dodała swoją literacką cegiełkę do ogólnonarodowej akcji.

« 1 z 2 »

Tekst/foto: RAS

Komunikat

dotyczy mieszkańców Wsi Jasiewo oraz Słup.

            Szanowni mieszkańcy, informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 06.09.2018 r. z powodu awarii sieci wodociągowej w miejscowości Jasiewo, nastąpi przerwa w dostawie wody. Pracownicy ZGKiM w Grucie przystąpili do prac naprawczych, które mogą potrwać do godziny 15:00

            Za wszelkie utrudnienia spowodowane brakiem wody oraz jej jakością uprzejmie przepraszamy,
a mieszkańców prosimy o wyrozumiałość.  Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone
prace.