Informacja

Szanowni mieszkańcy, w związku z płukaniem sieci wodociągowej Gruta, informujemy, iż mogą wystąpić niewielkie zabrudzenia wody w miejscowościach zaopatrywanych z tego wodociągu

(tj. Gruta, Jasiewo, Słup, Orle)

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, a za wszelkie
utrudnienia przepraszamy.

41. EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Nicwałd OTWP Słup OTWPW naszych gminnych szkołach rozpoczęła się rywalizacja uczniów w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 16 marca 2018 roku turniej odbył się w dwóch placówkach oświatowych: Nicwałdzie i Słupie. W najbliższych dniach swoją wiedzą popiszą się uczniowie podstawówek w Plemiętach, Boguszewie i Grucie. Przypomnijmy, że rywalizujący podzieleni są na dwie grupy wiekowe, pierwsza obejmuje uczniów z oddziałów 1-6, druga to klasy siódme i gimnazjalne.

Pierwszy etap to rozwiazywanie testów. W Nicwałdzie udział wzięło siedmioro uczniów, dwie w grupie pierwszej, pięć w drugiej. Analogicznie w Słupie: jedenaście i jedna.

Turniej, z ramienia Ochotniczej Straży Pożarnej, przeprowadziła druhna Hanna Szumotalska, przy współudziale nauczycieli.

Zwycięzcy w poszczególnych szkołach spotkają się na rywalizacji gminnej, najlepsi w poszczególnych grupach awansują na turniej powiatowy. Później jest szczebel wojewódzki i krajowy.

Uczniom, dla których wiedza pożarnicza jest sprawą ważną, życzymy jak najlepszych lokat i zakwalifikowania się przynajmniej do turnieju wojewódzkiego.

(r)

Informacja dot. odpadów

Urząd Gminy w Grucie informuje, iż w związku ze aktualnym stanem dróg gminnych gruntowych oraz warunkami atmosferycznymi, odbiory odpadów komunalnych z posesji położonych przy drogach gminnych gruntowych mogą zostać dokonane z opóźnieniem. Zaległe odbiory odpadów zostaną wykonane w jak najszybszym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa życzymy wszystkim Sołtysom dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz sukcesów w działalności sołeckiej.

Składamy także serdeczne podziękowania za współpracę, Waszą ciężką pracę i zaangażowanie w realizację wyznaczonych celów oraz działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Uwaga Awaria!

Informujemy, że w związku z awarią sieci wodociągowej w najbliższym czasie mogą wystąpić zabrudzenia wody w miejscowościach Okonin, Plemięta, Annowo oraz Nicwałd.

Za utrudnienia przepraszamy.

XIX EDYCJA GMINNEGO PRZEGLĄDU POEZJI ZŁOTE USTA

ustaPonad dwie godziny trwały zmagania recytatorskie przedszkolaków i uczniów z gminnych placówek. W rywalizacji, która miała miejsce 6 marca 2018 roku, uczestniczyły czterdzieści dwie osoby.

Dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców powitała dyrektor Hanna Szumotalska. Natomiast sekretarz gminy Gruta Jarosław Poznański, reprezentujący wójt Halinę Kowalkowską, pozdrawiając uczestników XIX edycji, życzył im, aby dzisiejszy występ wypadł dla nich jak najlepiej i niech wygrają najlepsi.

Organizatorami Przeglądu były: Gminne Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna, a patronowała wójt gminy.

Jury w składzie Hanna Szumotalska – przewodnicząca oraz członkowie Celestyna Cichocka i Stanisław Raginiak, w pięciu kategoriach wiekowych wybrało po czterech najlepszych recytatorów, którzy reprezentować będą gminę w Przeglądzie Powiatowym w Łasinie.

A oto nasi najlepsi recytatorzy:

– kategoria pierwsza, przedszkola i zerówka: I miejsce Grzegorz Śniadecki, II – Martyna Marchlik, III – Agata Długosz, IV – Maja Kozłowska

– kategoria druga, klasy I-II: I m. Julia Kruca, II – Igor Kulwicki, III – Zofia Kwiatkowska i IV Blanka Osińska

– kategoria trzecia, klasy III-IV: I m. Patrycja Jaranowska, II – Wiktoria Maron, III – Martyna Kordalska, IV – Filip Fedrau

– kategoria czwarta, klasy V-VII: I m. Alina Rafalska, II – Oliwia Jaranowska, III – Nikodem Worytko, IV – Oliwia Chojnowska

 – kategoria piąta, klasy gimnazjalne: I m. – Adrianna Brzyska, II – Marta Guza, III – Martyna Templin, a czwarte miejsce przypadło Agnieszce Maciejewskiej.

Laureaci w poszczególnych kategoriach, podobnie zresztą jak wszyscy uczestnicy, otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez bibliotekę i czytelników. Wręczał sekretarz J. Poznański. Dla dzieci i młodzieży przygotowany był poczęstunek.

Zdaniem jurorów poziom tegorocznych recytatorskich zmagań stał na dobrym poziomie.

Teraz trzymajmy kciuki za przedszkolaków i uczniów, żeby 15 marca w Łasinie osiągnęli jak największy sukces.

(tng)

UWAGA

Informujemy, iż  Wojskowe Koło Łowieckie nr 239 „Sokół” wystąpiło do tut. Urzędu Gminy z prośbą o przekazanie informacji rolnikom posiadającym grunty w obrębie obwodu łowieckiego nr 37 „Bursztynowo”, aby w miarę możliwości zgłaszali do Koła łowieckiego kiedy i na jakim areale będą rozpoczynali wysiewy zwłaszcza kukurydzy, grochu, łubinu i buraków cukrowych. Informacja taka daje myśliwym możliwość wcześniejszego zareagowania mającego na celu ochronę uprawy przed zwierzyną.

12