Ważny zakup dla gminy

agregatW ostatnim czasie za prawie 55 tysięcy zł. zakupiono agregat prądotwórczy FDG 100 IS.

Urządzenie będzie wykorzystywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do podtrzymywania  napięcia w obiektach na terenie gminy w przypadku jego braku.

Ostatnio mieliśmy już okazję go użyć, gdy chwilowo wstrzymano dopływ energii w Grucie, agregat podłączony został do hydroforni i dzięki temu mieszkańcy nie mieli kłopotu z wodą. Środki wykorzystano w ramach zarządzania kryzysowego, polegającego na zapobieganiu trudnym, niebezpiecznym sytuacjom i przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań.

RAS

Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP

11 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Grucie odbyło się posiedzenie Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grucie. Druhowie pierwszy spotkali się z nowym wójtem gminy Waldemarem Kurkowskim, który notabene jest członkiem Zarządu. Dodajmy, że wójt z racji zajmowanego stanowiska odpowiada za właściwe działanie straży.

W spotkaniu uczestniczyli również Sławomir Chyła – komendant gminny, Paweł Stachowicz – przedstawiciel KM PSP, Hanna Szumotalska – skarbnik, członkowie Zarządu, prezesi OSP z naszej gminy, naczelnicy i konserwatorzy sprzętu oraz pracownik urzędu gminy nadzorujący działanie OSP na terenie gminy. Podczas narady omówiono bieżące sprawy z zakresu wyposażania jednostek w sprzęt i umundurowanie, które zostaną zakupione przez gminę oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, rozmawiano też nt. popularyzacji ochrony przeciwpożarowej poprzez organizację konkursów plastycznych.

Uściślijmy: posiedzenia Zarządu to także szeroka i konkretna wymiana poglądów między przedstawicielami poszczególnych jednostek a wójtem, a wszystko po to, by poszczególne jednostki OSP działały jak najlepiej.

Na posiedzeniu pojawiła się też kwestia oznakowania i naprawiania niesprawnych hydrantów na terenie gminy, jest to na bieżąco konsultowane między ZGKiM i jednostkami OSP.

Omówiono też zasady pracy kierowców-konserwatorów.

Posiedzenie Zarządu zakończyła dyskusja i wolne wnioski. W toku dyskusji poruszono kwestię dysponowania sprzętem Obrony Cywilnej.

Podczas zebrania wielokrotnie głos zabierał wójt W. Kurkowski, który zapewnił druhów, iż dołoży wszelkich starań, aby wszystkie jednostki w gminie były jak najlepiej wyposażone i zawsze w stu procentach gotowe do każdej akcji.

RAS

Konkurs Gminny Boże Narodzenie w poezji

We wtorkowe przedpołudnie 11 grudnia 2018 r. już po raz dziewiąty odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Boże Narodzenie w poezji. Ambitne nauczycielsko-uczniowskie wydarzenie patronatem objął wójt Waldemara Kurkowskiego. Organizatorami byli Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego oraz Szkoła Podstawowa w Grucie. W recytatorskich zmaganiach udział wzięli laureaci poszczególnych kategorii wiekowych w swoich szkołach – w sumie 20 uczniów. Jury w składzie Bożena Zadykowicz, Marta Kmiecik i Stanisław Raginiak mieli nie lada orzech do zgryzienia, ponieważ
rywalizacja stała na dobrym poziomie i niełatwo było czasem wyłonić najlepszych. Jednak komisja dała sobie radę. Ostatecznie ranking naszych młodych mówców prezentuje się następująco:

Kategoria I – kl. 0 – 1: I miejsce: Tomasz Dubowski SP Boguszewo, II –Zofia Wiater SP Plemięta, III- Marta Makowska SP Gruta. Wyróżnienia: Julia Pyszora – Przedszkole Samorządowe Mełno, Lena Ostolska – SP Słup, Bartek Antochowski – SP Nicwałd. Kategoria II – kl. II-III: I miejsce: Igor Kulwicki SP Słup, II – Patryk Saucha SP Nicwałd, III – Szymon Żebrowski SP Gruta. Wyróżnienie: Danuta Chyła SP Boguszewo. Kategoria III – kl. IV-VI: I miejsce: Aleksandra Wegner SP Słup, II- Klaudia Paprocka SP Boguszewo, III- Wiktoria Maron SP Gruta. Wyróżnienie: Jakub Kolemba SP Plemięta. Kategoria IV – kl. VII-VIII: I miejsce: Alina Rafalska SP Boguszewo, II- Oliwia Jaranowska SP Słup, III- Magdalena Saucha SP Nicwałd.

Spotkanie młodych recytatorów odbyło się w SP Gruta, otworzył je i powitał wszystkich dyrektor Krzysztof Ficek, wręczał również dyplomy i nagrody. Podczas Konkursu wystąpił szkolny zespół wokalny Ósemki, prowadzony przez nauczyciela Karola Kosika.

Wszyscy recytujący otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a najlepsi nagrody książkowe ufundowane przez gminną bibliotekę. Katarzyna Rafalska, bibliotekarka SP Gruta, zadbała o napoje i słodki poczęstunek.

Organizatorzy dziękują dzieciom za liczny udział w tegorocznym konkursie, wspaniałe deklamacje i zapraszamy za rok na jubileuszowy dziesiąty Konkurs.

« 1 z 2 »

Tekst AF/ Fot. RAS

Zebranie kombatantów

Po kilkuletniej przerwie, w Gminny Centrum Kultury 10 grudnia 2018 roku spotkali  się członkowie Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Grucie.

Zebranie zwołała prezes Bernadeta Neumann i jego jedynym punktem miało być zawieszenie działalności Koła. Powód takiej decyzji był jeden: kombatanci zrzeszeni w Gminnym Kole to ludzie już bardzo sędziwi, nierzadko schorowani. Jak na początku  zaznaczyła pani B. Neumann: „Praktycznie działalność nasza polega na płaceniu składek”.

Na zebranie zaproszony został wójt Waldemar Kurkowski. – Jestem zaszczycony, że mogę być z państwem, że mogę spotkać się z tymi, którzy przeżyli wojnę, walczyli o wolność Polski. Chylę przed państwem czoła – zaczął prowadzący samorząd. Następnie podkreślił,  że jako wójt chciałby pomóc kombatantom w ich działalności i zaapelował, by nie  rozwiązywać Koła.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad ewentualnym dalszym prowadzeniem gminnego Koła. B. Neumann nadmieniła wójtowi, że kombatanci chcieliby, aby ich honorowym  prezesem została Hanna Szumotalska, dyrektor GCK. – Bardzo dobrze współpracuje się nam  z tą panią, zawsze możemy na nią liczyć – podkreśliła obecna pani prezes.

Wójt również zaakceptował takie rozwiązanie. H. Szumotalska wstępnie wyraziła zgodę, jednak ostatecznie o prowadzeniu Koła zdecyduje po omówieniu niebawem kilku zasadniczych spraw właśnie z wójtem W. Kurkowskim i B. Neumann.

Podczas spotkania Bernadecie Neumann wręczony został Kombatancki Krzyż Zwycięstwa, przyznany przez Zarząd Główny. Aktu udekorowania dokonała sekretarz Koła Celestyna Dubowska.

Był jeszcze jeden miły, ale już bożonarodzeniowy akcent, dyrektor H. Szumotalska przekazała wójtowi stroik wykonany przez instruktorki GCK.

RAS

Kompleksowy remont biblioteki w Grucie

W związku z planowanym kompleksowym remontem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego  w Grucie zostaje ona przeniesiona do małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Grucie.

Z Biblioteki można korzystać tak samo, jak dotychczas i w tych samych godzinach:

poniedziałek, środa, piątek   8.00-16.00

wtorek, czwartek   10.00-18.00

Serdecznie zapraszamy!

VII edycja Szlachetnej Paczki w SP Gruta

Kolejny  raz nasza szkoła przystąpiła do akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. Jej celem jest pomoc konkretnej ubogiej rodzinie, wybranej po wnikliwych poszukiwaniach wśród potrzebujących. W tym roku udało nam się wywołać uśmiech na twarzach dwojga starszych osób: 74-letniej pani Agnieszki i jej brata, pana Bronisława, którym kobieta się na co dzień opiekuje ze względu na jego chorobę.

Aby zdobyć środki niezbędne do życia rodzinie, zorganizowaliśmy zbiórkę darów, bieg charytatywny oraz kawiarenki z goframi.

 Już od października napływały do nas produkty pierwszej potrzeby: żywność, artykuły przemysłowe oraz środki chemiczne. Trzykrotnie – 30 października, 29 listopada i 6 grudnia – gościliśmy chętnych w naszej kawiarence z goframi. Wypiekami pod opieką pani Aldony Maćkowiak i pani Anny Kalinowskiej, zajęły się uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum: Kaja Bonas, Aleksandra Witkowska, Zofia Bernacka, Adrianna Brzyska, Karolina Bednarska, Dominika Kamińska, Anna Sułkowska, Julia Czmoch, Marcelina Osmańska i Alicja Śniadecka. W mikołajki uczniowie klas IV – VIII oraz gimnazjum wzięli udział w V Charytatywnym Biegu Szlachetna Paczka, któremu przewodziła pani Anna Kalinowska. W tym samym dniu fitness dla najmłodszych poprowadziła pani Joanna Sokołowska. Dzięki wsparciu Rady Rodziców zakupione zostały mikołajkowe czapeczki, które dodały imprezom świątecznej atmosfery.

Całą uzyskaną kwotę przeznaczyliśmy na zaspokojenie potrzeb rodziny. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczniów i nauczycieli oraz przyjaciół szkoły udało nam się kupić: kuchenkę gazową, pralkę automatyczną, golarkę elektryczną, koce, komplety pościeli (poszewki, kołdrę, poduszki), garnki, ręczniki, perfumy, zestawy kosmetyków oraz całą masę artykułów spożywczych i chemicznych niezbędnych w gospodarstwie domowym. Wszystkie dary zostały zapakowane w kartony i ozdobione kolorowym papierem oraz pracami plastycznymi uczniów naszej szkoły. W sobotę 8 grudnia paczki przekazaliśmy potrzebującym.

Całe przedsięwzięcie – począwszy od wyboru rodziny, przez organizację imprez, aż po finalizację prac – koordynowała opiekunka Samorządu Uczniowskiego pani Anna Kalinowska, której pomagała pani Joanna Różańska.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz społeczności lokalnej za otwarte serca i pomoc na każdym etapie powstawania paczki.

Radości obdarowanych nie da się zapomnieć.

Tekst: AK

 

ZAPROSZENIE

 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grudziądzu zaprasza na szkolenia nt

1.„ Prawidłowy odchów cieląt ras mlecznych”.

 1. Nowoczesne metody hodowli bydła – zastosowanie Efektywnych

Mikroorganizmów”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 13-12-2018 roku (czwartek) o godzinie 10 00  w sali Urzędu Gminy w Grucie. Szkolenie poprowadzą specjaliści zakładowi Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zaproszenie na szkolenie

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Dorad Rolniczego w Grudziądzu zaprasza na szkolenia nt.:

1.„ Prawidłowy odchów cieląt ras mlecznych”.

2. Nowoczesne metody hodowli bydła – zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 13-12-2018 roku (czwartek) o godzinie 10.00 sali   Urzędu Gminy   w Grucie.   Szkolenie poprowadzą   specjaliści   zakładowi Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zapytanie ofertowe Typ zamówienia dostawa: „Dostawa laptopów” – Realizacja projektu: Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci.

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Typ zamówienia

dostawa:

„Dostawa laptopów” – Realizacja projektu: Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci.

 

 

 1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa”, Boguszewo 88,  86-330 Mełno, NIP 8762425392

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie art. art. 701 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa 12 sztuk laptopów  zgodnie z opisem:

– procesor klasy i5 i wyższej, o częstotliwości minimum 2,3 GHz;

– czas pracy na baterii umożliwiający całodzienną eksploatację (min. 6h pracy na baterii);

– pamięć RAM minimum 4GB;

– pamięć masowa minimum 32GB;

– ekran dotykowy IPS o wielkości nie mniejszej niż 14″(preferowany 15,6) i rozdzielczości 1980×1080 lub wyższej;

– możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie  802.11ac;

– złącza i łączność: USB 3.0, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 4.0;

– zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon,  karta audio i  głośniki;

– możliwość odłączania klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie

Tabletu.

– okres gwarancji na dostarczony sprzęt IT minimum 24 mc-e.

– rysik,

– torba do transportu,

konstrukcja o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne (odporność na upadek z

wysokości minimum 70 cm),

– konstrukcje o zwiększonej odporności na kontakt z płynami (minimum na poziomie klawiatury i touchpada),

– zintegrowane czujniki (minimum żyroskop, akcelerometr, kompas),

– wagę (im mniej tym lepiej),

– zużycie prądu (im mniej tym lepiej)

 

 

Laptopy zakupione będą do realizacji projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” – cyklicznych szkoleń z obsługi Internetu, programów dedykowanych poszczególnym grupom mieszkańców Gminy Gruty  niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju hobby.

Po zakończeniu projektu laptopy /z zachowaniem warunków gwarancji/ zostaną przekazane wskazanej przez Partnerów (Gmina Gruta, Stowarzyszenie Przyjaciele Boguszewa) realizujących projekt, wybranej szkole podstawowej na terenie Gminy Gruta.

 

Zapłata za wykonaną dostawę w terminie 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po bezusterkowym odbiorze laptopów i wyposażenia dodatkowo potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 19 grudnia 2018 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest prawidłowe wypełnienie załączonych wzorów dokumentów i dostarczenie ich wraz z prawidłowo wystawionymi wymaganymi dokumentami przez osoby uprawnione w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie składania ofert.

1) Wymagane dokumenty:

 1. a) przedłożenie oferty na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z wyszczególnieniem dostarczonego sprzętu, oprogramowania i wyposażenia.
 2. b) załączenie do oferty odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wskazać dostępność dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami stron internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

 

2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Nie wykazanie spełnienia chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

 

3) Kryterium oceny wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 80 pkt

czas reakcji (dostawa sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach ) – 20 pkt:

 

Czas dostarczenia sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach – od momentu zgłoszenia awarii:

 • do 10 godzin -10 pkt.
 • do 5 godzin – 20 pkt.

 

Całkowita liczba punków, jaką otrzyma dana oferta, obliczona będzie według poniższego wzoru:

L = C + U

gdzie:

L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,

U – punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji w rozumieniu dostawy sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach”. wynosi 20 pkt.

 

W zakresie kryterium „Cena” oferta może uzyskać max 80 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana według poniższych zasad:

 

 

Cena najniższa z oferowanych

Cena =…………………………………………………..    x 8,0 pkt x 100 =……… pkt

Cena oferowana

 

 

Opis obliczenia:

 

 1. Najkorzystniejszą spośród złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta z największą ilością punktów przyznaną w ramach kryteriów – maksymalnie 100 pkt.
 2. W momencie uzyskania równoważnej punktacji ofert zamawiający podejmie negocjacje z wykonawcami nt. rozszerzenia oferty.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
 • Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego, a także inne wnioski, oświadczenia, zawiadomienia i informacje można kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1, faksem pod nr 56 46 83 121 lub email: redakcja@gruta.pl
 • Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 • Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
 • Koordynator Projektu Olga Karwowska, dane do kontaktu: Tel. 56 46 83 121 lub email: redakcja@gruta.pl w godzinach pracy Urzędu Gminy Gruta 7:30 do 15:30 /poniedziałek÷piątek).

 

 1. Termin związania z ofertą: 7 dni

 

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
 • Składanie ofert do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 15:00, na adres UG Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta.
 • Ofertę można złożyć w postaci skanu podpisanego formularza ofertowego do dnia 12 grudnia 2018 r do godz. 15:00, na adres e-mail: redakcja@gruta.pl  i oryginalny dokument przesłać do siedziby Zamawiającego drogą pocztową lub złożyć w tym terminie ofertę w siedzibie UG Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta.

 

 • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie ofert”.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • Wybrany Wykonawca obowiązany jest stawić się w terminie wskazanym w zawiadomieniu w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy.
 • Zamawiający nie uzna faktury (płatnej w terminie 7 dni) do dnia bezusterkowego potwierdzonego protokołem odbioru dostarczonego przedmiotu postępowania.

 

 1. Załączniki:
 • formularz oferty;
 • projekt umowy.


Załączniki