Planowane wyłączenie prądu

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

04.05.2018r. w godz. 0800-1500 Stacja: Orle 2 obwód 200