EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA

Seniorzy z Klubu Wiecznie Młodzi mieli piękne wieczór 18 października 2018 roku. W Gminnym Centrum Kultury spotkali się, by uświetnić Europejski Dzień Seniora, który przypada 20. tego miesiąca. Powitała ich dyrektor placówki.

Na spotkaniu obecna była wójt Halina Kowalkowska, która Paniom i Panom złożyła najserdeczniejsze życzenia. – Przede wszystkim życzę Państwu jak najwięcej lat w zdrowiu, bo jeśli ono dopisuje, to człowiek jest w stanie pokonać wszelkie codzienne trudności i przeciwności – powiedziała prowadząca samorząd i dodała, iż bardzo cieszy ją fakt, że tak wielu seniorów spotyka się w GCK.

I jak to zazwyczaj bywa przy spotkaniach seniorów, było dużo rozmów, śpiewania i tańców.

Więcej w zakładce „Kultura w Gminie”.

                                                                                                                        RAS

Budowa ścieżki rowerowej już wkrótce !

budowa_sciezki_rowerowej

Miło nam poinformować, że po sześciu przeprowadzonych postępowaniach przetargowych udało się wyłonić Wykonawcę na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński–Łasin–Rozdroże”. Jak już wcześniej informowaliśmy na wykonanie zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

O dalszych etapach realizacji projektu będziemy informować Państwa na  bieżąco na naszej stronie internetowej oraz w Głosie Gruty.

Gmina Gruta wyróżniona!

Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska odebrała z rąk marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżnienie jako laureat plebiscytu „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”.

 Celem projektu jest upowszechnianie i stymulowanie działań na rzecz ekonomii społecznej oraz rozwijanie zakresu i wymiaru współpracy samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej. Oznacza to, że gmina Gruta, jako samorząd, stwarza przyjazne warunki dla funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

No Images found.

Tekst: OK./foto: Kujawsko-Pomorska Ekonomia Społeczna

OGŁOSZENIE

W dniach 01.10.2018 r – 15.10.2018 r.      w Urzędzie Gminy w Grucie – biuro nr 4 w godzinach pracy Urzędu (tj. od 7.30 do 15.30) udostępniony jest do wglądu wyborców spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wójt Gminy Gruta

/ – / mgr Halina Kowalkowska

Gazyfikacja Gminy Gruta

Jak już wcześniej Państwa informowałam na terenie naszej gminy rozpoczął się proces gazyfikacji.  Budowa sieci gazowej w pierwszej kolejności obejmie miejscowość Pokrzywno z uwagi na istniejącą już infrastrukturę gazową w sąsiedniej gminie. W październiku 2017 roku na nasze zaproszenie przedstawiciele Oddziału Gazowni w Grudziądzu i w Bydgoszczy uczestniczyli w spotkaniu z mieszkańcami Pokrzywna. Osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej zobowiązane były do złożenia odpowiednich wniosków, które stanowiły podstawę do wykonania niezbędnych ustaleń i analiz efektywności dla tego przedsięwzięcia. W kwietniu br. uczestniczyłam w spotkaniu z przedstawicielami Oddziału Gazowni w Bydgoszczy, podczas którego potwierdzono rozpoczęcie procesu gazyfikacji na terenie Gminy Gruta.

Aktualnie Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy zajmujący się gazem w naszej gminie, wyłonił w drodze przetargu Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej, a po jej sporządzeniu przystąpi do wykonania zadania.

Wspólnie z Państwem będziemy oczekiwać na wybudowanie pierwszego odcinka sieci gazowej w naszej gminie i na bieżąco będziemy przekazywać najnowsze informacje.

Wójt Gminy Gruta
Halina Kowalkowska

ru-0-r-660,660-q-80-n-0b744743a86ecab630d2248aa587e986omJNcspSpoliKOMUNIKAT

z dnia 02.10.2018 r.

dla mieszkańców miejscowości: Boguszewo, Kitnowo, Gołębiewko

W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Boguszewo, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców zaopatrywanych ze stacji uzdatniania wody w Boguszewie. Przerwa w dostawie może potrwać do godziny 12:00.   Za wszelkie utrudnienia spowodowane brakiem wody uprzejmie przepraszamy, a mieszkańców prosimy  o wyrozumiałość.  Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

WIELKIE ŚWIĘTO NASZEJ SZKOŁY

Szkoła to miejsce, w którym nie tylko zdobywamy wiedzę, ale przede wszystkim uczymy się życia. To miejsce, w którym zostawiamy część siebie i które zabieramy ze sobą w dalszą podróż. Jej mury oddychają emocjami tych, którzy ją tworzyli, i tych, którzy kształtują ją dzisiaj – nauczycieli i innych pracowników, uczniów i ich rodziców oraz wszystkich mieszkańców, którym jej dobro leżało na sercu.

 Takim właśnie miejscem jest nasza szkoła – Szkoła Podstawowa im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie. I chociaż początki gruckiej oświaty sięgają XVII wieku, to historia naszej szkoły w budynku, w którym dziś funkcjonuje, ma swój początek w 1968 roku.

21 września 2018 roku uroczyście obchodziliśmy pięćdziesięciolecie naszej szkoły. Jubileusz został niezwykle starannie przygotowany przez całą społeczność naszej placówki przy ogromnym wsparciu władz gminy Gruta oraz środowiska lokalnego. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy, których losy splotły się z historią gruckiej szkoły.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, podczas której został poświęcony nowy sztandar szkoły. Uczestniczyła w niej cała społeczność naszej placówki. Następnie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobie patrona kpt. Floriana Laskowskiego. Uczciwszy tym symbolicznym gestem Jego cześć, wszyscy przeszli do szkoły, w której kontynuowano uroczystość.

Uczestnicy zostali zaproszeni do pięknie udekorowanej hali sportowej, gdzie przywitała ich recytacją napisanego przez siebie wiersza pt. „Okrągłe urodziny” jedna z naszych najlepszych uczennic – Paulina Gogolin. Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Adrianna Brzyska. Poproszony o zabranie głosu dyrektor szkoły pan Krzysztof Ficek serdecznie przywitał wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie na tę uroczystość. Wśród tych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, byli: przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Ryszard Bober, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty pani Maria Mazurkiewicz, Starszy Wizytator pani Irena Zielińska, Wicestarosta Grudziądzki pan Marek Szczepanowski, Wójt Gminy Gruta pani Halina Kowalkowska, przedstawiciele Urzędu Gminy Gruta – sekretarz Gminy Gruta pan Jarosław Poznański, Skarbnik pani Halina Saucha, Inspektor Oświaty pani Renata Kurkus, Księgowy pan Tomasz Sobociński, radni oraz sołtysi wsi gminy Gruta, księża parafii w Grucie oraz parafii ościennych, Rada Rodziców z przewodniczącą panią Joanną Worytko, dyrektorzy szkół podstawowych gminy Gruta i Szkoły Podstawowej ze Świecia nad Osą, sponsorzy nowego sztandaru oraz przedstawiciele instytucji lokalnych, a także byli dyrektorzy, nauczyciele, absolwenci, pracowni niepedagogiczni oraz wszyscy obecni pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice.

Następnie pan K. Ficek wygłosił krótkie przemówienie, w którym podkreślił ponadczasowość kluczowej dla rozwoju wychowanków relacji mistrza z uczniem na tle zmieniających się czasów i gwałtownego rozwoju techniki. Złożył także wszystkim podziękowania za ofiarną pomoc i życzył przyszłości pełnej satysfakcji i radości.

Jako następna przemawiała wójt Gminy Gruta pani H. Kowalkowska, która podkreśliła rolę, jaką pełni szkoła w naszej małej ojczyźnie oraz powiedziała o wpływie, jaki ma na swoich wychowanków. Przekazała także społeczności szkolnej hojny dar – instrument klawiszowy (keyboard).

Kolejnym punktem akademii było wbicie w drzewce sztandaru gwoździ honorowych. Do tego ceremoniału zaprosił wicedyrektor szkoły pan Roman Zadykowicz tych, dzięki którym możemy się cieszyć nowym sztandarem: wójt Gminy Gruta panią Halinę Kowalkowską, przewodniczącego Rady Gminy pana Piotra Szynkowskiego, gospodarza placówki pana Krzysztofa Ficka, sołtys Gruty panią Ewę Schmidt, przewodniczącą Rady Rodziców panią Joannę  Worytko, państwa Ewę i Adriana Brzyskich, państwa Kwiatkowskich  z firmy „Linodrób” w Linowie, pana Romana Lubiszewskiego, państwa Anielę i Jana Neumannów, pana Ziemowita Rębisza, pana Henryka Szrama, państwa Karolinę i Grzegorza Wantoch-Rekowskich oraz przedstawiciela firmy „Węglopasz”.

Podziękowania zostały uświetnione występem recytatorskim ucznia Bartosza Jabłońskiego. Następnie pan K. Ficek poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i wychowanków szkoły. Po wyprowadzeniu sztandaru wystąpił nauczyciel historii pan Tomasz Piwowarski, będący jednocześnie pasjonatem lokalnych dziejów i autorem publikacji związanych z historią gminy Gruta. W swoim wystąpieniu przedstawił zarys losów Szkoły Podstawowej w Grucie i poinformował o właśnie wydanej broszurze rocznicowej.

Następnie nadszedł czas na występy uczniów. Najpierw zaprezentowały się uzdolnione wokalnie uczennice: Paulina Jaranowska i Kaja Bonas. Zebrani mogli też podziwiać żywiołowy taniec z pomponami dziewcząt klas piątych, przygotowany przez panią Joannę Sokołowką. Kolejnym punktem była prezentacja osiągnięć sportowych uczniów, a trzeba podkreślić, że zarówno w przeszłości, jak i teraz, są one imponujące. Z dumą zaprezentowaliśmy tych, którzy dziś rozsławiają nie tylko imię naszej szkoły, ale także naszej małej ojczyzny – Gruty, na arenie krajowej i międzynarodowej. Są to uprawiające kolarstwo Maja Tracka i Kaja Bonas oraz trenujący podnoszenie ciężarów Miłosz Średziński i Igor Osuch. Prezentacje uczniowskiej zakończył występ grupy tanecznej, który został przygotowany pod okiem pani Marzeny Samborskiej. O oprawę muzyczną całej uroczystości, którą uświetnił swoimi występami wokalnymi, zadbał nauczyciel muzyki pan Karol Kosik.

Po opuszczeniu hali wszyscy otrzymali publikację rocznicową oraz udali się na zwiedzanie szkoły, podczas którego mogli obejrzeć m.in. wystawy pucharów i zdjęć, a także wpisać się do księgi pamiątkowej.  Udostępnione zostały także kroniki szkoły i poszczególnych klas, sięgające przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych po czasy współczesne. Były one źródłem wielu wzruszeń absolwentów, którym jak żywe stawały przed oczami dawne czasy… Obchody zakończyły się pysznym poczęstunkiem przygotowanym przez nasze niezrównane panie kucharki.

I dzisiaj, gdy ta piękna uroczystość także stała się historią, chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy zechcieli być jej częścią. Razem przeżyliśmy coś naprawdę niezwykłego.

No Images found.

Dziękujemy.

(red. J. Śródka, E. Czubaszek)

Sprzątanie świata

sprzatanieW związku z międzynarodową kampanią odbywającą się na całym świecie w trzeci weekend września odbyły się akcje sprzątania świata przy udziale szkol, przedszkola i żłobka z terenu naszej gminy. Jak co roku Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska objęła patronatem ta ekologiczna inicjatywę. Tegoroczna edycja jest jubileuszowa, ponieważ w Polsce od ćwierć wieku sprzątamy w ogólnoświatowej kampanii. Międzynarodowa akcja polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. W tym roku nacisk był zwrócony na segregacje i podniesienie świadomości selektywnej zbiorki odpadów. Celem kampanii jest wzrost świadomości społeczeństwa.

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

12 września br. Wójt Gminy Halina Kowalkowska podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę o dofinansowanie zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej”.  Całkowita wartość projektu wynosi 895 757,14 zł, a udzielone dofinansowanie do wydatków kwalifikowalnych projektu to kwota  541 842,62 zł.  W ramach zadania przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Plemiętach, biblioteki w Grucie oraz urzędu gminy. Okres realizacji projektu zakończy się w październiku 2019 r. Pierwszy etap zadania obejmuje wykonanie w roku bieżącym prac w budynku świetlicy, natomiast etap drugi dotyczy przeprowadzenia robót w roku 2019 w budynkach biblioteki i urzędu.

V Bieg pod Górę za nami!

15 września amatorzy biegów postanowili po raz kolejny zmierzyć się ze słynną górą w Dąbrówce Królewskiej w V już edycji Biegu pod Górę. W  roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wyjątkowo impreza odbyła się pod hasłem Bieg za Niepodległą! Kameralny bieg odbył się w słonecznej aurze, wszyscy zawodnicy zdołali ukończyć trasę, choć nie było to łatwe. 10 kilometrowa trasa biegu to wzniesienia co czyni nasz bieg przełajowym, o wiele trudniejszym niż  bieg po asfalcie. Stąd też różnice w czasach – zwycięzcy biegu panu Mateuszowi Guzmann
z Grudziądza pokonanie trasy zajęło niespełna 41 minut. Drugi na mecie był Maciej Górny z Grupy, trzeci zaś Jarosław Laskowski z klubu Kurzętnik Biega. Z kolei najszybsza kobieta biorąca udział w biegu, Teresa Kamińska, przekroczyła metę w 51 minucie. Drugie miejsce zajęła Izabela Pytyńska
z Grudziądza, natomiast trzecie Karolina Świątek z Mełna.

Wójt Gminy Gruta witała wszystkich biegaczy na mecie z pamiątkowymi medalami, a następnie wręczyła zwycięzcom nagrody pieniężne oraz  rzeczowe. Miłym akcentem na zakończenie imprezy było rozdanie sadzonek drzew, których sponsorem było Nadleśnictwo Jamy. W ten sposób 100 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, uczestnicy Biegu pod Górę, zasadzą własne drzewka dla „Niepodległej”.

Dodatkowo podczas imprezy przygotowano dla wszystkich wiele atrakcji – dla dzieci zorganizowano minibieg z medalami i nagrodami. Również LGD Vistulla Terra Culmenisis zapraszała wszystkich chętnych do wspólnych konkursów i skosztowania tradycyjnych smakołyków. Zaprosiliśmy również wszystkich uczestników imprezy na tradycyjny żurek, bigos oraz pyszne domowe ciasta. Składamy serdeczne podziękowania na ręce pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej  oraz pań kucharek ze SP w Grucie.

Wójt Gminy Gruta serdecznie zaprasza wszystkich biegaczy do Dąbrówki Królewskiej na VI edycję Biegu pod Górę!

« 1 z 5 »

Europejskie Dni Dziedzictwa w Grucie

Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) to wielkie święto zabytków i tradycji regionu.
W tym roku w Polsce świętujemy 26. edycję tego największego i najważniejszego społecznego projektu o ogólnoeuropejskim zasięgu. Gmina Gruta włączyła się w to działanie i w sobotę
15 września po raz szósty z rzędu organizowaliśmy u nas Dni naszego Dziedzictwa. Tradycją są już stałe elementy, jak poranne Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Gruta oraz popołudniowa Msza w Kościele Parafialnym w Grucie odprawiana w języku łacińskim. Muzyczną oprawę mszy uświetnił po raz kolejny wspaniały  Chór Kolegiata z Grudziądza pod dyrekcją Marka Mateckiego.

Następnym miejscem spotkania była plaża nad jeziorem Dużym w Grucie, gdzie najpierw Chór Kolegiata dał piękny koncert pieśni patriotycznych, potem nastąpiło wręczenie nagród w zawodach wędkarskich. Puchar przewodni otrzymał w tym roku Karol Kędzior. II miejsce zajął Tomasz Kędzior, a III Jarosław Kędzior.

Nad jeziorem miał także swój finał pierwszy konkurs fotograficzny „Gmina Gruta w 1918 i 100 lat później”. Wpłynęło kilkanaście przepięknych fotografii, ukazujących naszą gminę w różnych ujęciach: przyrodniczych, krajobrazowych, architektonicznych.  Laureatami zostali wg kolejności miejsc : Piotr Wiśniewski, Henryk Wiącek oraz Renata Zgardowska. Przyznane zostały także dwa wyróżnienia: dla Doroty Glinowieckiej oraz Urszuli Przesmyckiej.

Swoje stoiska miało także Nadleśnictwo Jamy oraz Chełmżyński Klub Hodowców Gołębi Rasowych – można tam było oglądać, zasięgać wiedzy lub  wziąć udział w różnych zabawach. Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego przygotowała ekspozycję zdjęć, materiałów dydaktycznych i informacyjnych o Gminie Gruta oraz przygotowała blok literacko – sportowo – rekreacyjny w którym wzięli udział niemal wszyscy uczestnicy spotkania nad jeziorem. Był to czas wspaniałej zabawy, mnóstwa uśmiechu i licznych nagród.

Nie można też nie wspomnieć o słodkim poczęstunku, kawie, herbacie i pysznej zupie rybnej serwowanej przez Sołectwo Gruta.

Dziękujemy absolutnie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację tego pięknego wydarzenia. Tegoroczne Dni Dziedzictwa odeszły już do historii, ale zapewniamy- za rok się znów spotkamy!

« 1 z 3 »

Tekst: A. Fabrykiewicz/foto: OK

Dotacje na instalacje z OZE

W dniu 17 września br. w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dotacji na instalacje z OZE.  Poniżej zamieszczamy prezentację ze spotkania oraz ankietę dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Ankietę należy złożyć do 24.09.2018 r.  – wersja papierowa w Urzędzie Gminy Gruta (pok. 5 i 6), wersja elektroniczna pod adresem www.globaleco.pl/oze


Załączniki

FINANSOWO-SPRZĘTOWE WSPARCIE DLA OSP

tekst

W maju b.r. Minister Sprawiedliwości ogłosił nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, na wyposażenie strażaków ochotników z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Gmina Gruta, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości na udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa.

Gmina uzyskała pozytywną opinię dotyczącą zasadności kupna sprzętu od komendanta PSP w Grudziądzu.

Przypomnijmy, że termin realizacji zadania to okres od 16 lipca do dnia 15 września br. Szybko wypełniono niezbędny wniosek, we własnym zakresie pozyskano z gminy 1% procent wartości dotacji, czyli około 340 złotych (taki był warunek Dysponenta Funduszu).

Kilka dni temu gmina otrzymała dotację w wysokości 34.000 zł na zakupienie sprzętu dla OSP. Zatem łączna kwota wydana na zakup sprzętu wyniosła 34.340 zł. (99% wyasygnował Minister Sprawiedliwości.

Sprzęt zakupiony to: torba ratownicza PSP R1 wraz z wyposażeniem, rozpieracz kolumnowy WEBER, zestaw podpór do stabilizacji pojazdów, 9 latarek kątowych, przenośny zestaw oświetleniowy, zabezpieczenie Air Bag na kierownicę i piła ręczna do cięcia szkła klejonego.

Oficjalne przekazanie sprzętu dla jednostek odbyło się w Urzędzie Gminy w poniedziałek 3 września. Otrzymały go jednostki OSP: Gruta, Plemięta i Boguszewo.

Na zdjęciu (od lewej): Mariusz Maciejewski – pracownik zajmujący się sprawami z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych, Sławomir Chyła – komendant gminny OSP, Michał Chyła – prezes OSP w Boguszewie, Krzysztof Dalka – prezes OSP w Plemiętach, Halina Kowalkowska – wójt gminy Gruta, Stefan Falkowski – prezes OSP w Grucie, Marcin Bartoś – wiceprezes OSP w Plemiętach, Zbigniew Makowski – wiceprezes OSP w Grucie i Kazimierz Storma – wiceprezes OSP w Boguszewie.

(r)

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przechwytywanie

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Program dofinansowania do 50 % inwestycji

 

       Wójt Gminy Gruta zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozwala on na sfinansowanie nawet do 50% wartości inwestycji. Podczas spotkania omówione zostaną aspekty techniczne wykonania takich instalacji, mechanizm rozliczania mieszkańców z zakładem energetycznym oraz warunki uczestnictwa w programie.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego:

Urząd Gminy Gruta

Sala narad – parter

Poniedziałek, 17.09.2018 r., godzina 16:30

Narodowe czytanie

Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd
wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą dwie lektury. Lekturą Narodowego Czytania, kulminacja akcji 8 września, jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto para prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.

– W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi – powiedział prezydent inaugurując czytanie dzieła S. Żeromskiego.

W piątek 7 września do ogólnopolskiej akcji dołączyły Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Kulerskiego i Biblioteka Szkolna w Grucie. Przygotowano ciekawy program: początek to piosenka patriotyczna, następnie powitanie uczestników czytania i uczniów przez dyrektora szkoły Krzysztofa Ficka. Dalej, bibliotekarki-organizatorki przekazały szerszą informację
o historii narodowego czytania oraz przybliżyły postać Stefana Żeromskiego, powiedziały też o genezie i treści Przedwiośnia.

Po kolejnej piosence, jako pierwsza czytanie rozpoczęła wójt Halina Kowalkowska, następnie mogliśmy posłuchać Hannę Szumotalską (GCK), Krzysztofa Ficka, uczennicę Paulinę Gogolin, a fragment dialogu z powieści zaprezentowali Sylwia Jaszewska (WTZ) i Piotr Kalicki (ŚDS). Po lekturze, czytający i uczniowie klasy VIIIb wysłuchali kolejnej piosenki w duchu patriotycznym.

Wszyscy pięknie czytali. Już po lekturze H. Kowalkowska zachęciła wszystkich do czytania książek, które – jak podkreśliła – są wiernym przyjacielem człowieka, są z nim na dobre i złe.

W epilogu tej ciekawej „lekcji” bibliotekarki Anna Fabrykiewicz i Katarzyna Rafalska stawiały chętnym (w książce lub zeszycie) okazjonalną pieczątkę NARODOWEGO CZYTANIA przesłaną z Warszawy od Prezydenta.

I tak oto społeczność naszej gminy kolejny raz dodała swoją literacką cegiełkę do ogólnonarodowej akcji.

« 1 z 2 »

Tekst/foto: RAS

Inscenizacja w Annowie

Niedziela 2 września 2018 roku na długo zapisze się w pamięci mieszkańców gminy Gruta. Tego dnia w południe na Cmentarzu Wojennym w Mełnie odbyła się uroczystość patriotyczna połączona z mszą polową, a o godz. 15 w Annowie – kolejny już raz – miała miejsce inscenizacja wojenna, w tym roku poświęcona epizodowi z 1920 roku.

Dzięki tym ważnym wydarzeniom o gminie Gruta zrobiło się głośno, nie tylko w powiecie. Przypomnijmy, że kilka dni wcześniej gościła na naszej ziemi redakcja Radia PiK, która w szerokiej, różnotematycznej panoramie zaprezentowała gminę w skali województwa.

W krótkim czasie, dzięki wójt Halinie Kowalkowskiej, Radzie Gminy, szefom naszych instytucji, stowarzyszeniom i sołectwom znakomicie promowana była ziemia grucka. A dodajmy jeszcze, że 25 sierpnia na boisku w Mełnie świętowaliśmy dożynki… Jak na tak krótki czas, działo się naprawdę dużo. Możemy mieć powody do dumy i satysfakcji. O gminie Gruta słychać coraz częściej i… coraz dalej!

Wróćmy jednak do Annowa…

– Szanowni państwo, za chwilę zobaczymy działania wojenne, które przedstawi Stowarzyszenie Grup Warownych Pojezierza Wałeckiego z Wałcza, zrzeszające w swych szeregach pasjonatów z Polski, wśród nich są także mieszkańcy naszej gminy – tuż przed rozpoczęciem inscenizacji mówiła Hanna Szumotalska. – Szerzej o tym, co będzie się działo powie narrator widowiska Daniel Iwański. Wysłuchamy też krótkiej lekcji historii o wojnie polsko-bolszewickiej. Dodam, że dzięki pani wójt, pana Romana Sadowskiego i pilota Kamila Dudkiewicza przeżyjemy „nalot”, nad annowskim niebem pojawi się samolot…

H. Szumotalska poinformowała także, że już po inscenizacji chętni będą mogli uczestniczyć w mini warsztatach i wziąć udział w quizie tematycznym, wynikającym z realizowanego tego dnia projektu pt. „Inscenizacja Wojenna w Annowie, gmina Gruta”, przez Międzygminne Porozumienie Samorządowe MPS z siedzibą w Okoninie. Projekt ten współfinansowany jest ze środków europejskich Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Dzisiejszy patriotyczny i ważny dla naszej małej Ojczyzny dzień, zakończą występy artystyczne drużyn harcerskich z Grudziądza oraz dzieci biorąc udział w projekcie chorągwi kujawsko-pomorskiej Harcownia Gruta z siedzibą w Mełnie, usłyszymy również zespół PÓŁnaPÓŁ z Gminnego Centrum Kultury w Grucie – dodała H. Szumotalska i oddała mikrofon prowadzącej samorząd. Wójt życzyła widzom jak największych wrażeń, a żołnierzom niezłomności w boju.

Plenerowa impreza wzbudziła ogromne zainteresowanie, obecni na niej byli nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale także z całego powiatu. Działania wojenne, oprócz przedstawionej przez narratora informacji historycznej, przyniosły sporo emocji, gdyż przez kilkadziesiąt minut nie milkły karabiny, nie brakowało strzałów z armaty, a kwintesencją był, wspomniany już, pozorowany nalot…

 Po oddaniu ostatniego strzału organizatorzy umożliwili oglądającym bezpośrednie spotkanie z żołnierzami, można było obejrzeć broń strzelecką, a nawet wejść do okopu. Dla uczestników mini warsztatów czekały pamiątkowe gadżety. Również quiz tematyczny cieszył się dużym zainteresowaniem.  Laureaci konkursu otrzymali fantastyczne nagrody, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety.

Kolejna inscenizacja w gminie przeszła do historii. To było naprawdę duże wydarzenie historyczne i społeczne. Na uczestników niedzielnej imprezy czekał poczęstunek, przygotowały go panie ze szkoły w Grucie oraz sołectwa w Annowie, Picoland dla dzieci oraz stoisko LGD Vistula Terra Culmensis.

« 1 z 4 »

Tekst/foto: RAS

 

NASZA PAMIĘĆ…

– Szanowna Pani Wójt, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. W imieniu władz samorządowych witam na Cmentarzu Wojennym w Mełnie, w szczególnym miejscu pamięci naszej małej Ojczyzny. Spotkaliśmy się w 79. rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej na uroczystości patriotycznej, połączonej z mszą polową – rozpoczął prowadzący Stanisław Raginiak.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu Hymnu Narodowego, delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem Bohaterów poległych za wolność Ojczyzny w latach 1939-45. Jako pierwsza wiązankę złożyła wójt Halina Kowalkowska, następnie przedstawiciele Rady Gminy z przewodniczącym Piotrem Szynkowskim na czele. Później przedstawiciele Związku Kombatantów, jednostek OSP, szkół, przedszkola, policji, Komendy Hufca ZHP w Grudziądzu, Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Integracji Europejskiej w Grudziądzu, Zarządu Gminnego PSL, przedstawiciele BS z Brodnicy, kierownik Biblioteki Gminnej, sołtysi oraz sportowcy UKS OMEGA.

Po złożeniu ostatniej wiązanki, głos zabrała wójt H. Kowalkowska, która powiedziała:  Spotykamy się dzisiaj w dniu szczególnym, upamiętniającym dzień sprzed 79-laty, w którym rozpoczęły się tragiczne i zmieniające losy Polski i świata wydarzenia.  Miejsce naszego spotkania jest również szczególne, na tym cmentarzu w Mełnie spoczywają bohaterowie,
którzy oddali życie za naszą wolność. Znajdują się tu polegli żołnierze piechoty oraz artylerii lekkiej. W dniach 2 i 3 września 1939 roku żołnierze zmagali się bohatersko z przeważającymi siłami dwóch dywizji armii hitlerowskiej. Spoczywają tu również żołnierze armii radzieckiej, 17 Francuzów, 29 Włochów oraz 1 Jugosłowianin.
Zebraliśmy się tu, aby wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy czynnie włączyli się w walkę z okupantem – zarówno tym, zrzeszonym
w różnych organizacjach, jak również tym, którzy w różny sposób prowadzili walkę z najeźdźcą. Te podziękowania przekazuję na ręce kombatantów, ich rodzin i wszystkich mieszkańców Gminy Gruta ze szczególnym przesłaniem dla młodzieży, aby pamiętali o tamtych wydarzeniach i aby nigdy nie zapomnieli o tragicznej przeszłości naszej ojczyzny.
Naród, który zapomina o swojej historii jest skazany na zagładę„, tak mówił Jan Paweł II, dlatego musimy pamiętać, o tych wszystkich tragicznych wydarzeniach ku przestrodze przyszłym pokoleniom. Pamiętajmy, że wojna niesie za sobą wyłącznie śmierć, zniszczenia, ogromny ból i cierpienie. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie historii i pamięci o Bohaterach. Dzisiejszy dzień niech będzie ważną lekcją historii i patriotyzmu dla młodych Polaków. Uroczystość ta powinna być okazją do refleksji, czy czynimy dobry użytek z wolności nam danej, za cenę tak wielkich ofiar. Dlatego zwracam się do wszystkich Państwa, byśmy wspólnie, na cmentarzu wojennym w Mełnie, pochylili głowy i sztandary, za dokonania obrońców Ojczyzny, w podziękowaniu za darowaną nam wolną i niepodległą Polskę. Za możliwość życia z poszanowaniem praw każdego człowieka, niezależnie od przekonań, tradycji kulturowych, czy narodowej przynależności.

Pamiętajmy, że „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele  przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej” – Jan Paweł II. Ojczyzna to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj, którego potrzebujesz i który potrzebuje Ciebie. Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna.

Kończąc, wójt zwróciła się do księdza prałata Henryka Szczodrowskiego, poprosiła go o odprawienie mszy świętej.

Już na początku liturgii kapłan powiedział: – Spotkaliśmy się w miejscu szczególnym. W kolejną rocznicę wybuchu wojny oddajemy hołd żołnierzom, którzy poświęcili swoje życie za naszą wolność. Modlić się będziemy nie tylko za tych, którzy walczyli na gruckiej ziemi, ale także za poległych w różnych zakątkach Europy i świata. To ich odwaga i walka doprowadziły do zwycięstwa, do wolności.

Kazanie, w duchu patriotycznym, wygłosił wikary Tomasz Jankowski.

Po zakończonej mszy, odprowadzone zostały poczty sztandarowe.

Prowadzący, w imieniu władz samorządowych, podziękował wszystkim obecnym na Cmentarzu Wojennym w Mełnie za uczestniczenie w uroczystości i zaprosił do Annowa, gdzie niebawem rozpoczęła się inscenizacja wojenna Drogi do niepodległej, rok 1920.

Na zakończenie odśpiewano pieśni Boże, coś Polskę.

« 1 z 4 »

                                                                                   Tekst: (tng), foto HASZ i RAS.

BEZPŁATNE SZKOLENIE – PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

Wójt Gminy Gruta
zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu
z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu.

 

W związku z zakończonym naborem na szkolenie z podstaw obsługi komputera organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy
w Grudziądzu oraz potrzebami mieszkańców naszej gminy,
Wójt Gminy Gruta wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
organizuje BEZPŁATNE szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Gminy Gruta.

Termin i miejsce realizacji szkolenia: Wrzesień br., Gmina Gruta.

Liczba godzin szkolenia ustalona zostanie w zależności od potrzeb uczestników szkolenia.

Szczegóły i zgłoszenia dotyczące szkolenia można składać telefonicznie pod numerem
(56) 468 31 21, drogą mailową na adres: gruta@gruta.pl oraz w biurze nr 5.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.08.2018 r.