Darmowy odbiór odpadów!

UWAGA! DARMOWY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

I INNYCH

W punkcie zbiórki odpadów będzie można oddać w ramach płaconej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble, wykładziny, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony (samochodowe)
  • przeterminowane leki,
  • świetlówki,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, wydzielone na następujące frakcje: oddzielnie gruz betonowy z rozbiórek i remontów; oddzielnie gruz ceglany; oddzielnie odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (armatura łazienkowa); oddzielnie usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka okienna, styropian. Ilość gruzu budowlanego przypadająca na gospodarstwo domowe wynosi 0,25m3.
Lp. Miejscowość Godzina Miejsce zbiórki
Czwartek
04.05.2017
1. Annowo 7:00-8:00 Przy świetlicy wiejskiej
2. Nicwałd 8.15-9.15 Przy świetlicy wiejskiej
3. Pokrzywno 9.30-10.30 Przy świetlicy wiejskiej
4. Okonin 10.45-11.45 Przy sklepie WISIONKA
5. Plemięta 12.00-13.00 Przy świetlicy wiejskiej
6. Wiktorowo 13.15-13.45 Przy świetlicy wiejskiej
7. Mełno ZZD 14.00-15.00 Na terenie SM Koniczynka
8. Mełno Cukrownia 15.15-16.15 Przy placu przejazdu kolejowego
Piątek
05.05.2017
9. Gołębiewko 7.00-8.00 Przy RSP
10. Boguszewo 8.15-9.15 Przy remizie
11. Kitnowo 9.30-10.30 Przy sklepie
12. Gruta 10.45-11.45 Plac koło BS Łasin
13. Jasiewo 12.00-13.00 Plac przy wjeździe do Sołtysa
14. Słup 13-15-14.15 Przy świetlicy
15. Orle 14.30-15.00 Przy sklepie
16. Salno 15.15-15.30 Przy starej kotłowni
17. Dąbrówka Kr. 15.45- 16.30 Przy remizie

WIELKANOC W ŚDS

12 kwietnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej odbyło się spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych.

Miło nam było powitać gości w osobach: Jarosław Poznański – sekretarz Urzędu Gminy, Piotr Szynkowski – przewodniczący Rady Gminy, Halina Saucha – skarbnik gminny. Obecni byli także: kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z Gruty i Rogóźna – Monika Wróbel i Katarzyna Dudek, ksiądz proboszcz Kazimierz Wiśniewski z naszej parafii, Roman Zadykowicz – wicedyrektor Zespołu Szkół w Grucie, Celestyna Cichocka – kierownik Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Sylwia Jaszewska – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W tym dniu nie mogło zabraknąć świątecznych życzeń, drobnych podarunków, a także tradycyjnego poświęcenia wielkanocnych pokarmów. Wszyscy miło spędziliśmy czas przy wielkanocnym stole.

Podczas przyjacielskiego spotkania, po raz pierwszy odśpiewaliśmy Hymn Środowiskowego Domu Samopomocy, którego słowa sami ułożyliśmy:

Jest w naszej gminie przepiękny domek/w którym spędzamy najlepiej czas./Nikt nie marudzi, nikt się nie nudzi/wesoło dzionek upływa nam/bo w naszym domu każdy się cieszy/ podaje rękę/z pomocą spieszy/bo w naszym domu radość jest wielka/bo mamy wszyscy ogromne serca./Pyszne jedzonko kuchnia serwuje/techniczna grupa cuda nam da/plastyczna grupa coś namaluje/za to z muzyką lepszy jest świat/bo w naszym domu każdy się cieszy/ podaje rękę/z pomocą spieszy/bo w naszym domu radość jest wielka/bo mamy wszyscy ogromne serca./Więc jeśliś ciekaw dobry człowieku/koniecznie odwiedź ten domek nasz./My ugościmy ciebie z uśmiechem/a ty zaśpiewasz ten refren tak.

« 1 z 2 »

(dea)

Przymrozki

CZK.6335.1.21.2017                                  Bydgoszcz, 19 kwietnia 2017 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 18

Przymrozki

 

Zjawisko: Przymrozki

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Ważność: od godz. 21:00 dnia 19.04.2017 do godz. 07:30 dnia 20.04.2017

Przebieg:  Prognozuje się spadek temperatury do -3°C, przy gruncie do -5°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk:  Tomasz Wrzaszcz

Źródło informacji: IMGW-PIB

 

                                                                                                                     Jacek Wróblewski
(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Szanowni państwo,

w załączeniu prezentujemy nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych.
Harmonogramy dostępne są również w Urzędzie Gminy Gruta oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych wsi.

SPOTKANIA INFORMACYJNE – DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY

lgd-plakat

Szanowni Wnioskodawcy, zapraszamy do udziału podmioty zainteresowane rozwojem swojej firmy na spotkania informacyjne z zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na operacje w zakresie rozwijania  działalności gospodarczej. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 19 kwietnia 2017 na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Prosimy przez wysłaniem zgłoszenia zapoznać sie z zasadami rekrutacji.

 W Grucie spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 27.04.2017 r. w godz. od 13:30 do 17:30, miejsce; Sala Narad Urzędu Gminy Gruta

ZASADY REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY